Stel cookie voorkeur in

Aanmelden

Hieronder de stappen die worden doorlopen bij de aanmelding van nieuwe kinderen voor onderwijs en/of opvang.

 

1. Kennismaking tijdens de informatieochtend.

Naar aanleiding van de informatieochtend kan indien wenselijk een vervolggesprek plaatsvinden. Tijdens de informatieochtend worden de aanmeldingsformulieren overhandigd.

 

2a. Aanmelding bij Kindcentrum De Groote Wielen - onderwijs

Om je kind aan te melden voor het onderwijs van Kindcentrum De Groote Wielen vul je een aanmeldformulier in. Het formulier wordt meegegeven op de informatieochtenden of is op te vragen bij de administratie via info@kcdgw.nl.  Op dit formulier worden alle gegevens over je kind ingevuld en het formulier wordt daarna geretourneerd aan de administratie. De administratie bevestigt de aanmelding (dit betekent nog niet dat je kind automatisch is ingeschreven, dit vindt later in het proces plaats).

Wanneer je kind binnen een half jaar met het onderwijs start, vul je ook meteen een intakeformulier in waarin we je allerlei vragen stellen over de kenmerken van je kind. Deze informatie hebben wij nodig om te kijken of we kinderen kunnen bieden wat ze nodig hebben en om kinderen vervolgens zo goed mogelijk op te vangen en te begeleiden. Start je kind op het moment van aanmelden nog niet binnen een half jaar met onderwijs, dan krijg je een half jaar voor de start van de administratie het intakeformulier opgestuurd. 

 

2b. Aanmelding bij Kindcentrum De Groote Wielen - opvang

Het aanmelden voor de kinderopvang binnen Kindcentrum De Groote Wielen verloopt via Ons Kindbureau. Dit geldt voor zowel voor de opvang van 0 tot 4 jaar, als voor de voor- en naschoolse opvang (BSO). Via deze link kun je alle gegevens invullen en kan er een keuze gemaakt worden voor een Kindcentrum. De voorwaarden voor de plaatsing op het Kindcentrum zijn opgesteld in het plaatsingsbeleid en zijn via deze link te vinden. Ons Kindbureau kijkt of het kind geplaatst kan worden en stuurt de gegevens door naar het betreffende Kindcentrum. Ons Kindbureau neemt contact op voor verdere afspraken en rondt de aanmelding af.

 

 

Onderstaande stappen gelden alleen voor de aanmelding voor onderwijs.

 

3. De leerling wordt ingedeeld in een groep.
Wanneer je kind van een andere school komt of van de opvang komt, wordt er contact opgenomen met deze school of opvang voor een overdracht. We kijken met elkaar of we een passende plek voor je kind zijn en of je kind bij ons kan worden ingeschreven. In overleg met leerkrachten kijken we in welke groep je kind het beste zou passen.

Indien er op het aanmeldformulier een voorkeur wordt aangeven, proberen we hier rekening mee te houden. Het kan echter niet worden gegarandeerd.

 

4. Kennismakinggesprek.

Zes tot vier weken voor de komst van je kind wordt er door de leerkracht contact opgenomen om een kennismakingsgesprek te plannen. Er worden 2 ‘oefendagen’ gepland. In geval van zij-instroom, bijvoorbeeld door verhuizing, neemt de leerkracht contact op om een afspraak te maken om een dag mee te lopen indien dat wenselijk is.

Na een gesprek is het altijd fijn om de informatie nog een keer terug te kunnen lezen. Op de KCDGW-app onder de knop 'welkom' meteen linksboven vinden jullie alle praktische informatie die van belang is om fijn te kunnen starten.

 

5. Ik-gesprek.

Na 6 weken vindt er een ik-gesprek plaats waarin de eerste weken met elkaar worden besproken. Vanaf groep 4 is het kind ook bij het ik-gesprek aanwezig.
 
 

Instroom aan het begin en einde van het schooljaar
Nieuwe leerlingen in groep 1: alle leerlingen die jarig zijn in de eerste 3 weken van het schooljaar starten gelijk na de zomervakantie. Kinderen die 2 weken voor de zomervakantie 4 jaar worden, starten na de zomervakantie. Er wordt aan deze kinderen een uitnodiging verstuurd om aanwezig te zijn bij het ‘kijkje in de nieuwe groep’ in de laatste week van het schooljaar. Wanneer je kind eerder dan 2 weken 
 
Voor meer informatie of een afspraak, mail naar: info@kcdgw.nl of vul het formulier hieronder in.

 

 

 


Informatie ochtenden

Een kijkje komen nemen op KC De Groote Wielen? Op onderstaande data zijn er informatie ochtenden.

(I.v.m. RIVM maatregelen kan het zijn dat de informatieochtenden niet doorgaan, we nemen dan contact op)

  • vrijdag 6 november
  • maandag 11 januari
  • vrijdag 12 maart
  • maandag 12 april
  • vrijdag 21 mei
  • vrijdag 18 juni

De ochtend start om 9.00 uur en duurt tot ongeveer 10.00 uur. U krijgt informatie over het onderwijs en de opvang en er vindt een rondleiding plaats waarbij u ook een kijkje in verschillende groepen neemt.

Aanmelden voor de informatie ochtend? Vul de gegevens in via deze link.