Stel cookie voorkeur in

Aanmelden

Hieronder de stappen die worden doorlopen bij de aanmelding van nieuwe kinderen voor onderwijs en/of opvang.

 

1. Kennismaking tijdens de informatieochtend.

Naar aanleiding van de informatieochtend indien wenselijk een oriënterend gesprek. Tijdens de informatieochtend worden de aanmeldingsformulieren overhandigd.

 

2a. Aanmelding bij Kindcentrum De Groote Wielen - onderwijs

Door middel van het inleveren van het aanmeldingsformulier wordt je kind aangemeld. Het formulier is verkrijgbaar tijdens de informatieochtend of op te vragen bij de administratie via info@kcdgw.nl.  Op dit formulier worden alle gegevens over het kind ingevuld en het formulier wordt daarna geretourneerd aan de administratie.

 

2b. Aanmelding bij Kindcentrum De Groote Wielen - opvang

Het aanmelden voor de kinderopvang binnen Kindcentrum De Groote Wielen verloopt via Ons Kindbureau. Dit geldt voor zowel voor de opvang van 0 tot 4 jaar, als voor de voor- en naschoolse opvang (BSO). Via deze link kun je alle gegevens invullen en kan er een keuze gemaakt worden voor een Kindcentrum. De voorwaarden voor de plaatsing op het Kindcentrum zijn opgesteld in het plaatsingsbeleid en zijn via deze link te vinden. Ons Kindbureau kijkt of het kind geplaatst kan worden en stuurt de gegevens door naar het betreffende Kindcentrum. Ons Kindbureau neemt contact op voor verdere afspraken en rondt de aanmelding af.

 

Onderstaande stappen gelden alleen voor de aanmelding voor onderwijs.

 

3. De leerling wordt ingedeeld in een groep.
Indien er op het inschrijfformulier een voorkeur wordt aangeven, proberen we hier rekening mee te houden. Het kan echter niet worden gegarandeerd.

Als een kind van een andere school komt, wordt er contact opgenomen met deze school.

 

4. Kennismakinggesprek.

Zes tot vier weken voor de komst van het kind wordt er door de leerkracht contact opgenomen om een kennismakingsgesprek te plannen. Er worden 2 ‘oefendagen’ gepland. In geval van zij-instroom, bijvoorbeeld door verhuizing, neemt de leerkracht contact op om een afspraak te maken. Tijdens kennismakingsgesprek ontvangen jullie een welkomstboekje met alle informatie voor een goede start.

 

5. Ik-gesprek.

Na 6 weken vindt er een ik-gesprek plaats waarin de eerste weken worden besproken. Vanaf groep 3 is het kind ook bij het ik-gesprek aanwezig.
 
 

Instroom aan het begin en einde van het schooljaar
Nieuwe leerlingen in groep 1: alle leerlingen die jarig zijn in de eerste 3 weken van het schooljaar starten gelijk na de zomervakantie. Kinderen die vanaf 1 mei  jarig zijn, starten na de zomervakantie. Er wordt een uitnodiging verstuurd om aanwezig te zijn bij het ‘kijkje in de nieuwe groep’ in de laatste week van het schooljaar.
 
Voor meer informatie of een afspraak, mail naar: info@kcdgw.nl of vul het formulier hieronder in.

 

Via deze link is het welkomstboekje met informatie over De Groote Wielen te downloaden.

 

 

 


Informatie ochtenden

Een kijkje komen nemen op KC De Groote Wielen? Op onderstaande data zijn er informatie ochtenden.

- vrijdag 25 oktober

- maandag 20 januari

- vrijdag 6 maart

- maandag 6 april

- vrijdag 15 mei

- maandag 8 juni

 

De ochtend start om 9.00 uur en duurt tot ongeveer 10.00 uur. U krijgt informatie over de school en er vindt een rondleiding plaats waarbij u ook een kijkje in verschillende groepen neemt.

Aanmelden voor de open ochtend? Mail de naam en geboortedatum van uw kind naar info@kcdgw.nl.