Stel cookie voorkeur in

Aanmelden

Hieronder de stappen die worden doorlopen bij de aanmelding van nieuwe kinderen voor onderwijs en/of opvang.

 

1. Kennismaking tijdens de informatieochtend.

Naar aanleiding van de informatieochtend indien wenselijk een oriënterend gesprek. Tijdens de informatieochtend worden de aanmeldingsformulieren overhandigd.

 

2a. Aanmelding bij Kindcentrum De Groote Wielen - onderwijs

Door middel van het inleveren van het aanmeldingsformulier wordt je kind aangemeld voor het onderwijs. Het formulier is verkrijgbaar tijdens de informatieochtend of op te vragen bij de administratie via info@kcdgw.nl.  Op dit formulier worden alle gegevens over het kind ingevuld en het formulier wordt daarna geretourneerd aan de administratie.

 

2b. Aanmelding bij Kindcentrum De Groote Wielen - opvang

Het aanmelden voor de kinderopvang binnen Kindcentrum De Groote Wielen verloopt via Ons Kindbureau. Dit geldt voor zowel voor de opvang van 0 tot 4 jaar, als voor de voor- en naschoolse opvang (BSO). Via deze link kun je alle gegevens invullen en kan er een keuze gemaakt worden voor een Kindcentrum. De voorwaarden voor de plaatsing op het Kindcentrum zijn opgesteld in het plaatsingsbeleid en zijn via deze link te vinden. Ons Kindbureau kijkt of het kind geplaatst kan worden en stuurt de gegevens door naar het betreffende Kindcentrum. Ons Kindbureau neemt contact op voor verdere afspraken en rondt de aanmelding af.

 

Onderstaande stappen gelden alleen voor de aanmelding voor onderwijs.

 

3. De leerling wordt ingedeeld in een groep.
Wanneer een kind van een andere school of van de opvang komt, wordt er contact opgenomen met deze school of opvang. We kijken met elkaar of we een passende plek voor het kind zijn en of het kind bij ons kan worden ingeschreven.

Indien er op het aanmeldformulier een voorkeur wordt aangeven, proberen we hier rekening mee te houden. Het kan echter niet worden gegarandeerd.

 

4. Kennismakinggesprek.

Zes tot vier weken voor de komst van het kind wordt er door de leerkracht contact opgenomen om een kennismakingsgesprek te plannen. Er worden 2 ‘oefendagen’ gepland. In geval van zij-instroom, bijvoorbeeld door verhuizing, neemt de leerkracht contact op om een afspraak te maken. Op de app onder de knop 'welkom' meteen linksboven vinden jullie alle praktische informatie die van belang is om fijn te kunnen starten.

 

5. Ik-gesprek.

Na 6 weken vindt er een ik-gesprek plaats waarin de eerste weken met elkaar worden besproken. Vanaf groep 3 is het kind ook bij het ik-gesprek aanwezig.
 
 

Instroom aan het begin en einde van het schooljaar
Nieuwe leerlingen in groep 1: alle leerlingen die jarig zijn in de eerste 3 weken van het schooljaar starten gelijk na de zomervakantie. Kinderen die 2 weken voor de zomervakantie 4 jaar worden, starten na de zomervakantie. Er wordt aan deze kinderen een uitnodiging verstuurd om aanwezig te zijn bij het ‘kijkje in de nieuwe groep’ in de laatste week van het schooljaar. Wanneer je kind eerder dan 2 weken 
 
Voor meer informatie of een afspraak, mail naar: info@kcdgw.nl of vul het formulier hieronder in.

 

 

 


Informatie ochtenden

Een kijkje komen nemen op KC De Groote Wielen? Op onderstaande data zijn er informatie ochtenden.

- vrijdag 25 oktober

- maandag 20 januari

- vrijdag 6 maart

- maandag 6 april, deze gaat niet door i.v.m. Coronavirus

- vrijdag 15 mei

- maandag 8 juni

 

De ochtend start om 9.00 uur en duurt tot ongeveer 10.00 uur. U krijgt informatie over de school en er vindt een rondleiding plaats waarbij u ook een kijkje in verschillende groepen neemt.

Aanmelden voor de open ochtend? Mail de naam en geboortedatum van uw kind naar info@kcdgw.nl.