Stel cookie voorkeur in

Tijden en jaarkalender

Opvangtijden

Kindcentrum De Groote Wielen verzorgt van maandag tot en met vrijdag tussen 7.30 en 18.30 uur verschillende opvangarrangementen waarbij het kind met leeftijdsgenootjes in een groep zit. Er zijn verschillende opvangcontracten mogelijk. In de informatiegids staat in hoofdstuk 4 meer informatie over de opvangarrangementen. Op de website www.onskindbureau.nl/tarieven zijn de actuele tarieven, tijden en arrangementen te vinden.

Tijdens de vakantie periodes is er de vrijheid om (hele of halve) dagen af te nemen. We bieden daarin twee verschillende opvang mogelijkheden aan: verlengde ochtend: 07:30-14:30 uur of de hele dag: 07:30-18:30 uur

 

Onderwijstijden

Op ons Kindcentrum hanteren we een continurooster. De onderwijstijden op KC De Groote Wielen zijn alle dagen van 8.30 tot 14.00 uur.

Om 8.20 uur gaat de deur open en kunnen de kinderen zelf naar hun eigen groep. De kinderen van groep 1 en 2 mogen hierbij begeleid worden door hun ouder(s). Bij de kinderen van groep 3 mogen ouder(s) tot aan de herfstvakantie mee naar binnen. Waar nodig is er eventueel een kort contactmoment met de leerkracht. We vragen vriendelijk, doch dringend om ervoor te zorgen dat er om 08.30 uur afscheid is genomen, zodat we echt om 08.30 uur met de kinderen kunnen starten.

Om 14.00 uur komt de leerkracht met de kinderen op het schoolplein naar buiten.

 

Jaarkalender

Hieronder staan de vakanties en studiedagen van 2019-2020. De complete jaarkalender van het schooljaar 2019-2020 staat op de app van KC De Groote Wielen. De app is te downloaden in de appstore.

Vakanties en vrije dagen

Herfstvakantie: maandag 14 oktober 2019 t/m vrijdag 18 oktober 2019
Kerstvakantie: maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie: maandag 24 februari 2020 t/m vrijdag 28 februari 2020
Meivakantie: maandag 20 april 2020 t/m vrijdag 1 mei 2020
Bevrijdingsdag: dinsdag 5 mei 2020
Hemelvaart: donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020
2e Pinksterdag: maandag 1 juni 2020
Zomervakantie: maandag 13 juli t/m vrijdag 21 augustus 2020

De opvang is gesloten op de volgende feestdagen: Nieuwjaarsdag, 2e paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag 5 mei ( eens in de vijf jaar, vanaf 2010), Hemelvaartsdag en de vrijdag hierna, 2e pinksterdag,1e en 2e kerstdag. Op 24 en 31 december sluiten we om 17.00 uur.
Daarnaast zijn we maximaal 2 extra dagen gesloten. Deze dagen worden gebruikt als studiedagen voor de medewerkers. De exacte data hiervan worden tijdig in de Nieuwsflits vermeld.

 

Studiedagen

Studiedag: vrijdag 27 september 2019

Studiedag: maandag 7 oktober 2019

Studiedag: vrijdag 1 november 2019

Studiedag: vrijdag 6 december 2019

Studiedag: maandag 13 januari 2020

Studiedag: dinsdag 11 februari 2020

Studiedag: woensdag 18 maart 2020

Studiedag: maandag 4 mei 2020

Studiedag: donderdag 25 juni 2020