Stel cookie voorkeur in

Team

Op Kindcentrum de Groote Wielen werken we samen met verschillende partners. In ons kindcentrum is de kinderopvang, buitenschoolse opvang en de basisschool gehuisvest. Onder de kopjes Team Onderwijs, Team Kinderopvang en Team BSO kunt u zien welke personen in ons Kindcentrum werkzaam zijn.