Stel cookie voorkeur in

Team Kinderopvang

Britt Roelofs

Pedagogisch medewerker - groep Regenboogjes (0-2 jaar)

Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

0-4@kcdgw.nl

Danielle Horsten

Pedagogisch medewerker flexpool

Maandag, dinsdag, donderdag

0-4@kcdgw.nl

Emma Veerbeek

Woensdag Peuter Arrangement

0-4@kcdgw.nl

Ilse Kootstra

Dinsdag, donderdag en vrijdag Peuterarrangement

0-4@kcdgw.nl

Iris van der Schie

Pedagogisch medewerker - verticale groep (0-4) Zonnestraaltjes

Dinsdag, donderdag en vrijdag

0-4@kcdgw.nl

Jessica van Herwaarden

Locatiemanager opvang en BSO

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdagochtend

jvherwaarden@onskindbureau.nl

Joyce Peeters

Pedagogisch medewerker - groep Bliksems (2-4 jaar)

Dinsdag- en woensdagmiddag en vrijdagochtend

0-4@kcdgw.nl

Kelly van Erp

Pedagogisch medewerker - verticale groep (0-4) Zonnestraaltjes

Maandag, woensdag, donderdag

0-4@kcdgw.nl

Kelly van Hassel

Invalkracht opvang

Werkdagen maandag, dinsdag, donderdag.

0-4@kcdgw.nl

Mandy van Rijn

Pedagogisch medewerker

Maandag, donderdag en vrijdag

0-4@kcdgw.nl

Soumaya Hasnaoui

Pedagogisch medewerker

tijdelijk afwezig ivm ziekte

0-4@kcdgw.nl

Stephanie Geven

Pedagogisch medewerker - Regenboogjes (0-2)

Maandag, dinsdag, woensdag

0-4@kcdgw.nl