Stel cookie voorkeur in

Zorg

Kindcentrum De Groote Wielen staat open voor alle kinderen, ook voor kinderen met een beperking of extra zorgbehoeften. Voorwaarde is natuurlijk wel dat we de mogelijkheden en deskundigheid hebben om het kind optimaal te begeleiden. Samen met ouders onderzoeken we wat het beste is voor het kind. Soms is het nodig om (extra) deskundigheid in te schakelen en soms is een ander type onderwijs beter voor het kind.
Ons kindcentrum maakt deel uit van een regionaal samenwerkingsverband: SWV De Meierij. Dit is het samenwerkingsverband Passend Onderwijs van het basisonderwijs in ’s-Hertogenbosch en omstreken. Hierin werken scholen samen om ervoor te zorgen dat ieder kind de beste plek krijgt. Dit samenwerkingsverband betaalt de kosten voor de extra zorg. Streven is dat ieder kind zo dicht mogelijk bij huis passend onderwijs en passende begeleiding krijgt. In ons SchoolOndersteunings-Profiel beschrijven wij de mogelijkheden om kinderen met extra onderwijsbehoeften te ondersteunen. U kunt dit SchoolOndersteuningsProfiel opvragen bij de directie.

Elke professional werkt op ons kindcentrum met een groepsplan voor zijn of haar groep. Hierin worden de doelen gesteld waaraan gewerkt gaat worden. Drie keer per jaar vinden er groepsbesprekingen plaats. De professional wordt daarbij ondersteund door specialisten. Samen kijken zij naar de vorderingen en ontwikkelingen van de kinderen in de groep. Zo zijn er binnen ons kindcentrum specialisten voor taal, rekenen, gedrag en begaafdheid (zie specialistenteam onder het kopje 'team'). De professional kan, in de loop van het schooljaar, ook individuele kinderen met een specialist bespreken. Soms heeft een kind, ter aanvulling op het groepsplan, extra ondersteuning nodig en is een plan op maat gewenst. In overleg met de betreffende specialist wordt dan een individueel handelingsplan opgesteld. Deze plannen zijn kortdurend van aard en worden, indien nodig, omgezet in onderwijsbehoeften voor de lange termijn.

 

In de informatiegids wordt in hoofdstuk 5 nog dieper ingegaan op de zorg en de extra zorg die kinderen nodig hebben.