Stel cookie voorkeur in

Groep 3

Groep 3 is een bijzonder jaar. Voor de kinderen gaat er een wereld open als ze leren lezen, rekenen en schrijven!

 

De kernvakken

Taal, spelling en begrijpend lezen

Op onze school leren de kinderen lezen met de methode ‘Veilig leren lezen’ in combinatie met  ‘Zo leren kinderen lezen en spellen’. De methode gaat uit van globaalwoorden, waaruit de kinderen de afzonderlijke letters en klanken leren. Wat voor veel ouders een eyeopener is, is dat de kinderen niet de letters van het alfabet leren, maar de letters fonetisch (zoals je ze in een woord hoort) leren. Dus bijvoorbeeld bij het woord ”kat” zeg je geen KAA- AA-TEE, maar k-a-t. In deze methodes zit het leren spellen en het begrijpend lezen ingebed.

De kinderen schrijven in blokletters. Deze worden aangeboden middels de methode 'Pennenstreken'.
 

Rekenen

Bij het rekenen gaan we uit van de methode ‘Wereld in getallen’. De belangrijkste doelstellingen dit schooljaar zijn:

Het getalbegrip tot 20
Het automatiseren van de erbij en erafsommen tot 20
Het leren van de hele uren op de analoge klok
Het geldrekenen tot 20 euro

We maken in onze lessen op speelse wijze de vertaalslag van verhaaltjessommen naar rekenbewerkingen.

 

Thema

In de middagen verkennen de kinderen de wereld door middel van thema’s die aangeboden worden via Leskracht. Wereldoriënterende vakken komen zo op een aantrekkelijke manier aan bod. Er wordt gewerkt vanuit de belevingswereld van het kind. Door het stellen van onderzoeksvragen, bepalen de kinderen zelf wat ze dat thema willen leren. De kinderen leren vaardigheden als samenwerken, initiatief nemen en kunnen zich expressief uiten. Ook wordt er een start gemaakt met het aanleren van onderzoeksvaardigheden, zoals het opzoeken van informatie.

De thema’s die dit schooljaar (2018-2019) aan bod komen zijn:
- Samenleving
- Kinderboekenweek (vriendschap)
- Van St. Juttemis tot party (Sinterklaas en Kerst)
- Ontwerpen en produceren 
- Flora en fauna
- Techniek moet je doen
- Werelds leven

We zijn altijd op zoek naar leuke manieren om de wereld in de klas te halen, of om met de kinderen ergens naartoe te gaan. We vinden het bijvoorbeeld heel leuk als iemand in de klas komt vertellen over zijn/haar beroep, of iets kan komen laten zien. Mocht je ergens een leuk idee voor hebben, dan horen wij het graag! Ook als je nu al weet dat je iets kan betekenen voor een thema later dit schooljaar, dan horen we het graag.

 

Goed om te weten...

Gym
De groepen 3 gymmen op woensdag en donderdag. In groep 3 nemen de kinderen voor het eerst een gymtas mee naar school op de gymdagen. In deze tas zitten gympen (zonder zwarte zolen), een korte broek en een t-shirt (allen voorzien van naam).
 

Schoolbieb
De groepen 3 gaan op maandag naar de bieb. Kinderen mogen één boek uitzoeken en lenen voor in de klas en één voor thuis.
 

Kringen
De kinderen bereiden dit schooljaar een boekenkring en een kijk-en-vertelkring voor. Ze kunnen zich t.z.t. inschrijven op de inschrijflijsten die in de klas hangen.

 

Klik voor meer praktische informatie over het onderwijs op de volgende link: Welkom op KC De Groote Wielen'.