Stel cookie voorkeur in

Groep 3

Groep 3 is een bijzonder jaar. Voor de kinderen gaat er een wereld open als ze leren lezen, rekenen en schrijven!

 

De kernvakken

Taal, spelling en begrijpend lezen

Op onze school leren de kinderen lezen met de methode ‘Actief leren lezen’ in combinatie met  ‘Zo leren kinderen lezen en spellen’. Wat voor veel ouders een eyeopener is, is dat de kinderen niet de letters van het alfabet leren, maar de letters fonetisch (zoals je ze in een woord hoort) leren. Dus bijvoorbeeld bij het woord ”kat” zeg je geen KAA- AA-TEE, maar k-a-t. In de leesmethode wordt het leren lezen van de letters en woorden direct gekoppeld aan het lezen met begrip. Dit vergroot het leesplezier!

Ook spelling is verwerkt in de methodes.

De kinderen schrijven in blokletters. Deze worden aangeboden middels de methode 'Pennenstreken'.
 

Rekenen

Bij het rekenen gaan we uit van de methode ‘Wereld in getallen’. De belangrijkste doelstellingen dit schooljaar zijn:

Het getalbegrip tot 20
Het automatiseren van de erbij en erafsommen tot 20
Het leren van de hele en halve uren op de analoge klok
Het geldrekenen tot 20 euro

We maken in onze lessen op speelse wijze de vertaalslag van verhaaltjessommen naar rekenbewerkingen.

 

Thema

In de middagen verkennen de kinderen de wereld door middel van thema’s die aangeboden worden via Leskracht. Wereldoriënterende vakken komen zo op een aantrekkelijke manier aan bod. Er wordt gewerkt vanuit de belevingswereld van het kind. Door het stellen van onderzoeksvragen, bepalen de kinderen zelf wat ze dat thema willen leren. De kinderen leren vaardigheden als samenwerken, initiatief nemen en kunnen zich expressief uiten. Ook wordt er een start gemaakt met het aanleren van onderzoeksvaardigheden, zoals het opzoeken van informatie.

De thema’s die dit schooljaar (2019-2020) aan bod komen zijn:
- Mijn dorp/stad
- Kinderboekenweek 
- Van St. Juttemis tot party (Sinterklaas en Kerst)
- Van handel naar industrie 
- Weer en klimaat
- Uitvinders
- Oeroude verhalen

We zijn altijd op zoek naar leuke manieren om de wereld in de klas te halen, of om met de kinderen ergens naartoe te gaan. We vinden het bijvoorbeeld heel leuk als iemand in de klas komt vertellen over zijn/haar beroep, of iets kan komen laten zien. 
 

Goed om te weten...

Gym
De groepen 3 gymmen op woensdag en donderdag. In groep 3 nemen de kinderen voor het eerst een gymtas mee naar school op de gymdagen. In deze tas zitten gympen (zonder zwarte zolen), een korte broek en een t-shirt (allen voorzien van naam).
 

Schoolbieb
De groepen 3 gaan op maandag naar de bieb. 
 

Kringen
De kinderen bereiden dit schooljaar een boekenkring en een kijk-en-vertelkring voor. De indeling wordt t.z.t. gecommuniceerd.

 

Klik voor meer praktische informatie over het onderwijs op de volgende link: Welkom op KC De Groote Wielen'.