Stel cookie voorkeur in

Groep 4

Wauw, in groep 4 kun je een tafeldiploma en klokkendiploma halen! Een ander hoogtepunt is het schrijven met een pen vanaf de kerstvakantie.

 

De kernvakken

Taal, spelling en begrijpend lezen
Nieuw voor groep 4 is dat we verder leren lezen met behulp van de methode Estafette. De methode maakt gebruik van leesboekjes, werkschriften en oefenboekjes. Allerlei leesvaardigheden worden aangeboden, zoals leestekens, woordgroepen met de stomme e, met-lijk (spreek uit als –luk), met ge- (spreek uit als gu-), etc.

Op het gebied van spelling werken we met Taal op maat in een werkschrift. De regels van groep 3 worden herhaald en uitgebreid. In het begin van de week wordt een regel auditief aangeboden en verder in de week wordt deze schriftelijk herhaald. Daarnaast werken we met minidictees van de methode Zo Leren Kinderen Lezen en Spellen.

Voor begrijpend lezen maken we gebruik van de methode Nieuwsbegrip. De teksten zijn gebaseerd op actuele gebeurtenissen. In de loop van het jaar worden verschillende leesstrategieën aangeboden, zoals verwijswoorden, samenvatten, ophelderen van onduidelijkheden, voorspellen en vragen stellen.

De methode Nieuwsbegrip wordt ook deels voor woordenschat ingezet. De moeilijke woorden uit de aangeboden tekst worden hierbij behandeld. Hierbij maken we gebruik van het digibord. Daarnaast speelt ons thematisch onderwijs een grote rol bij het uitbreiden van de woordenschat.

In elk leerjaar wordt er aandacht geschonken aan het schrijven van teksten, zo ook in groep 4. We maken gebruik van de schrijfstrategieën van Nieuwsbegrip, maar koppelen het onderwerp van de tekst aan het thema.

Rekenen
In groep 4 breiden we ons getalbegrip uit van 20 tot 100 en we leren plus- en minsommen te maken tot 100 op de getallenlijn.

Het leren van de tafels (1 t/m 5 en 10) speelt een belangrijke rol in groep 4, maar het inzicht in een vermenigvuldiging is de eerste en de belangrijkste stap.

Het aanleren van de analoge klok krijgt veel aandacht en wordt in kleine stapjes aangeboden. Met als doel het behalen van een analoge klokkendiploma.

 

Thema

Met het thematisch onderwijs werken wij aan verschillende vaardigheden. In de verschillende hoeken worden creatieve vaardigheden, samenwerking, initiatieven, onderzoeksvaardigheden van de kinderen gestimuleerd om tot een verdere ontwikkeling te komen.

De thema’s die dit schooljaar (2018-2019) aan bod komen zijn:

- Samenleving
- Kinderboekenweek thema vriendschap
- Sinterklaas/kerst
- Ontwerpen en produceren
- Flora en Fauna
- Techniek moet je doen
- Werelds leven
 

We zijn altijd op zoek naar leuke manieren om de wereld in de klas te halen, of om met de kinderen ergens naartoe te gaan. We vinden het bijvoorbeeld heel leuk als iemand in de klas komt vertellen over zijn/haar beroep, of iets kan komen laten zien. Mocht je ergens een leuk idee voor hebben, dan horen wij het graag! Ook als je nu al weet dat je iets kan betekenen voor een thema later dit schooljaar, dan horen we het graag.

 

Goed om te weten...

Gym

We gymmen op woensdag en donderdag.

 

Schoolbieb

We gaan op vrijdag naar de Schoolbieb. De kinderen mogen daar boeken voor in de klas en thuis lenen.

 

Kringen

De kinderen bereiden dit schooljaar een boekenkring en een kijk-en-vertelkring voor. Ze kunnen zich inschrijven op de inschrijflijsten die in de klas hangen.

 

Schrijven met pen

Vanaf de kerstvakantie schrijven de kinderen met een pen van school. 

 

Tafel- en klokkendiploma
In groep 4 krijg je een tafeldiploma als je de tafels 1 tot en met 5 en 10 beheerst en een klokkendiploma als je de analoge klok beheerst.

 

Klik voor meer praktische informatie over het onderwijs op de volgende link: 

Welkom-op-KC-De-Groote-Wielen-onderwijs.pdf