Stel cookie voorkeur in

Groep 4

Wauw, in groep 4 kun je een tafeldiploma en klokkendiploma halen! Een ander hoogtepunt is het schrijven met een pen vanaf de kerstvakantie.

De kernvakken

Taal, spelling en begrijpend lezen
Nieuw voor groep 4 is dat we verder leren lezen met behulp van de methode Estafette. De methode maakt gebruik van leesboekjes, werkschriften en oefenboekjes. Allerlei leesvaardigheden worden aangeboden, zoals leestekens, woordgroepen met de stomme e, met-lijk (spreek uit als –luk), met ge- (spreek uit als gu-), etc.

Op het gebied van spelling werken we met Staal. De regels van groep 3 worden herhaald en uitgebreid. Aan de hand van categorieën worden de regels geautomatiseerd. Iedere dag oefenen we deze categorieën tijdens een dictee. 

Voor begrijpend lezen maken we gebruik van de methode Nieuwsbegrip. De teksten zijn gebaseerd op actuele gebeurtenissen. Vanuit deze methode schrijven we ook teksten en breiden we de woordenschat uit. De moeilijke woorden uit de aangeboden tekst worden hierbij behandeld. Hierbij maken we gebruik van het digibord. Daarnaast speelt ons thematisch onderwijs een grote rol bij het uitbreiden van de woordenschat.

Rekenen
Voor het rekenonderwijs maken we gebruik van de digitale methode Wereld in getallen. In groep 4 breiden we ons getalbegrip uit van 20 tot 100 en we leren plus- en minsommen te maken tot 100 op de getallenlijn.

Het leren van de tafels (1 t/m 5 en 10) speelt een belangrijke rol in groep 4, maar het inzicht in een vermenigvuldiging is de eerste en de belangrijkste stap. Daarna gaan de kinderen oefenen en kunnen hiervoor een tafeldiploma halen. 

Het aanleren van de analoge klok krijgt veel aandacht en wordt in kleine stapjes aangeboden, met als doel het behalen van een analoge klokkendiploma.

Thema

Met het thematisch onderwijs werken wij aan verschillende vaardigheden. In de verschillende hoeken worden creatieve vaardigheden, samenwerking, initiatieven, onderzoeksvaardigheden van de kinderen gestimuleerd om tot een verdere ontwikkeling te komen.

De thema’s die dit schooljaar (2019-2020) aan bod komen zijn:

- augustus en september: Mijn dorp/stad
- oktober: Kinderboekenweek
- november en december: Van St. Juttemis tot party (Sint, Kerst, feesten)
- januari en februari: Van handel naar industrie
- maart en april: Weer en klimaat
- mei: Uitvinders
- juni en juli: Oeroude verhalen

We zijn altijd op zoek naar leuke manieren om de wereld in de klas te halen, of om met de kinderen ergens naartoe te gaan. We vinden het bijvoorbeeld heel leuk als iemand in de klas komt vertellen over zijn/haar beroep, of iets kan komen laten zien. Mocht je ergens een leuk idee voor hebben, dan horen wij het graag! Ook als je nu al weet dat je iets kan betekenen voor een thema later dit schooljaar, dan horen we het graag.

Goed om te weten...

Gym
We gymmen op woensdag en donderdag.

Schoolbieb
We gaan op vrijdag naar de Schoolbieb. De kinderen mogen daar boeken voor in de klas en thuis lenen.

Kringen
De kinderen bereiden dit schooljaar een boekenkring en een kijk-en-vertelkring voor. Ze schrijven zich samen met de leerkracht hiervoor in.

Schrijven met pen
Vanaf de kerstvakantie schrijven de kinderen met een pen van school. 

Klik voor meer praktische informatie over het onderwijs op de volgende link: 

Welkom-op-KC-De-Groote-Wielen-onderwijs.pdf