Stel cookie voorkeur in

Groep 5

Kinderen gaan in groep 5 vanuit spelenderwijs leren naar planmatig leren. Hierbij zijn samenwerking en eigenaarschap van de leerstof belangrijke elementen.

 

De kernvakken

Taal, spelling en begrijpend lezen

In groep 5 gaan de kinderen verder met het aanleren van de spellingsregels van Zo Leren Kinderen Lezen en Spellen. Daarnaast volgen we met spelling de methode van Taal op Maat. We gebruiken de uitdagende methode Nieuwsbegrip om de kinderen te laten oefenen met teksten die aansluiten op de actualiteit. We werken interactief, op papier en op de computer. We gebruiken deze methode voor begrijpend lezen, woordenschat en het schrijven van teksten.

Rekenen

In groep 5 breiden we ons getalbegrip uit van 100 naar 1000 en we leren plus- en minsommen te maken tot 1000 op de getallenlijn. Het leren van de deeltafels speelt een belangrijke rol in groep 5, het inzicht in een deling is de eerste en de belangrijkste stap. De digitale klok wordt in groep 5 aangeboden, we maken hierbij de vertaalslag naar de analoge klok. Bij het meten leren de kinderen nu nieuwe begrippen zoals: mm, dm, km, ml, cl, dl, mg, g, oppervlakte en omtrek. Het geldrekenen doen we in groep 5 met alle munt en biljetsoorten, waarbij ook het rekenen met kommagetallen wordt aangeboden.

 

Thema

Bij het werken aan thema’s leren de kinderen onderzoeksvragen stellen, omgaan met het opzoeken en verwerken van informatie, werken volgens een plan, samenwerken en diverse presentaties verzorgen. Ook de creatieve vakken koppelen we aan de thema’s. De thema's voor dit schooljaar (2018-2019) zijn:

- Samenleving 

- Van St. Juttemis tot party

- Ontwerpen en produceren

- Flora en Fauna

- Techniek moet je doen

- Werelds leven

We zijn altijd op zoek naar leuke manieren om de wereld in de klas te halen, of om met de kinderen ergens naartoe te gaan. We vinden het bijvoorbeeld heel leuk als iemand in de klas komt vertellen over zijn/haar beroep, of iets kan komen laten zien. Mocht je ergens een leuk idee voor hebben, dan horen wij het graag! Ook als je nu al weet dat je iets kan betekenen voor een thema later dit schooljaar, dan horen we het graag.

 

Goed om te weten

Gym

Wij gymmen op woensdag en donderdag. 

 

Schoolbieb

Groep 5a gaat op donderdag naar de bieb en groep 5b op maandag. 

 

Kringen

De kinderen bereiden dit schooljaar 2 kringen voor: een boekenkring en een kijk-en-vertelkring. Ze kunnen zich inschrijven op de inschrijflijsten die in de klas hangen.

 

Oefeningen voor thuis

In groep 5 krijgen de kinderen in principe geen huiswerk, echter kan de extra oefening voor  enkele kinderen wel noodzakelijk zijn. Dit doen wij altijd in overleg met ouders.

Het is daarbij wel de bedoeling dat thuis de tafels, automatiseersommen en spellingregels via Ambrasoft worden geoefend. Net zoals in groep 4 kunnen de kinderen ook oefenen met Bloon. De redactiesommen kunnen geoefend worden op www.redactiesommen.nl. Later in het jaar kunnen de kinderen via Nieuwsbegrip ook de woordenschat oefenen. Dit ter voorbereiding van het huiswerk van groep 6.

 

Klas en kunst

In september starten de eerste workshops van Klas en Kunst. Dit project wordt alleen in groep 5 aangeboden. Er worden vier workshops aangeboden: theater, muziek, beeldende vorming en dans.

 

Tafel- en klokkendiploma

In groep 5 gaan wij verder met het behalen van de tafeldiploma’s. Eind groep 5 moeten alle tafels beheerst worden. Ook de digitale klok komt dit jaar aan bod.

 

Klik voor meer praktische informatie over het onderwijs op de volgende link: 

Welkom-op-KC-De-Groote-Wielen-onderwijs.pdf