Stel cookie voorkeur in

Groep 5

Kinderen gaan in groep 5 vanuit spelenderwijs leren naar planmatig leren. Hierbij zijn samenwerking en eigenaarschap van de leerstof belangrijke elementen.

 

De kernvakken

Taal, spelling en begrijpend lezen

In groep 5 gaan de kinderen verder met het aanleren van de spellingsregels van Zo Leren Kinderen Lezen en Spellen. Dit doen we met behulp van de methode STAAL. We gebruiken de uitdagende methode Nieuwsbegrip om de kinderen te laten oefenen met teksten die aansluiten op de actualiteit. We werken interactief, op papier en op Chromebooks. We gebruiken deze methode voor begrijpend lezen, woordenschat en het schrijven van teksten.

Rekenen

In groep 5 breiden we ons getalbegrip uit van 100 naar 1000 en we leren plus- en minsommen te maken tot 1000 op de getallenlijn. Het leren van de deeltafels speelt een belangrijke rol in groep 5, het inzicht in een deling is de eerste en de belangrijkste stap. De digitale klok wordt in groep 5 aangeboden, we maken hierbij de vertaalslag naar de analoge klok. Bij het meten leren de kinderen nu nieuwe begrippen zoals: mm, dm, km, ml, cl, dl, mg, g, oppervlakte en omtrek. Het geldrekenen doen we in groep 5 met alle munt- en biljetsoorten, waarbij ook het rekenen met kommagetallen wordt aangeboden.

 

Thema

Bij het werken aan thema’s leren de kinderen onderzoeksvragen stellen, omgaan met het opzoeken en verwerken van informatie, werken volgens een plan, samenwerken en diverse presentaties verzorgen. Ook de creatieve vakken koppelen we aan de thema’s. De thema's voor dit schooljaar (2019-2020) zijn:

- Mijn omgeving en ik (mijn dorp/stad) 

- Kinderboekenweek (reis mee!) 

- St. Juttemis tot party (feesten) 

- Maken en gebruiken (van handel naar industrie) 

- Lente (weer en klimaat) 

- Wetenschap en techniek (uitvinders) 

- Around the world (oeroude verhalen) 

We zijn altijd op zoek naar leuke manieren om de wereld in de klas te halen, of om met de kinderen ergens naartoe te gaan. We vinden het bijvoorbeeld heel leuk als iemand in de klas komt vertellen over zijn/haar beroep, of iets kan komen laten zien. Mocht je ergens een leuk idee voor hebben, dan horen wij het graag! Ook als je nu al weet dat je iets kan betekenen voor een thema later dit schooljaar, dan horen we het graag.

 

Goed om te weten

Gym

Wij gymmen op woensdag en donderdag. 

 

Schoolbieb

Op donderdag gaan beide groepen 5 naar de bieb. 

 

Kringen

De kinderen bereiden dit schooljaar 2 kringen voor: een boekenkring en een kijk-en-vertelkring. Ze kunnen zich inschrijven op de inschrijflijsten die in de klas hangen.

 

Oefeningen voor thuis

In groep 5 krijgen de kinderen in principe geen huiswerk, echter kan de extra oefening voor  enkele kinderen wel noodzakelijk zijn. Dit doen wij altijd in overleg met ouders.

Het is wenselijk dat thuis de tafels, automatiseersommen en spellingregels via Ambrasoft worden geoefend. Ook thuis hardop lezen is voor veel kinderen in groep 5 belangrijk. De redactiesommen kunnen geoefend worden op www.redactiesommen.nl.  

 

Klas en kunst

In groep 5 worden er workshops vanuit Klas en Kunst aangeboden: theater, muziek, beeldende vorming en dans.

 

Tafel- en klokkendiploma

In groep 5 gaan wij verder met het behalen van de tafel- en klokkendiploma’s.

 

Klik voor meer praktische informatie over het onderwijs op de volgende link: 

Welkom-op-KC-De-Groote-Wielen-onderwijs.pdf