Stel cookie voorkeur in

Groep 6

In groep 6 krijgen de kinderen weerbaarheidstraining; Wish, een training die aan alle kinderen van groep 6 in de gemeente ’s-Hertogenbosch aangeboden wordt. In groep 6 wordt ook een start gemaakt met huiswerk. We beginnen met woordenschat, maar later komt daar ook huiswerk voor topografie bij.

De kernvakken

Taal, spelling en begrijpend lezen
In groep 6 breiden we de spellingvaardigheden uit. Woorden als ‘boten’ en ‘botten’ blijven aan bod komen. Daarnaast worden categorieën zoals –tie, -heid  en –isch aangeboden. We gebruiken de categorieën van de methode Staal. In groep 6 wordt ook een begin gemaakt met werkwoordspelling. We leren persoonsvormen in de tegenwoordige en de verleden tijd te schrijven.

Met de methode Estafette oefenen we de technische leesvaardigheid. We leren woorden met een trema goed uit te spreken en oefenen veel met leenwoorden. Het is belangrijk dat we ons leestempo verhogen, zodat het lezen steeds meer vanzelf gaat.

Met de methode Nieuwsbegrip oefenen we de strategieën van begrijpend lezen. Deze strategieën passen we toe op de teksten die we lezen tijdens thematische activiteiten.

We gebruiken de methode Nieuwsbegrip ook om eigen teksten te schrijven. We schrijven daarbij verschillende soorten teksten.

Rekenen
We breiden de getallenlijn uit tot een miljoen. We leren cijferen en beginnen met breuken. Het inzichtelijk rekenen krijgt een steeds belangrijkere plek binnen ons rekenonderwijs. We maken veel gebruik van redactiesommen om dit vorm te geven.

Overig
Voor topografie maken we gebruik van de methode ‘Junior Bosatlas Topo’. We oefenen met kaartvaardigheden en leren de gebieden, plaatsen en wateren van Nederland. We leren de atlas kennen en leren hiermee om te gaan. Er zijn veel herhalingsmomenten zodat geleerde kennis beter beklijft. Dit jaar zullen de kinderen ook topotoetsen maken. Ze krijgen twee weken voor de topotoets de huiswerkbladen mee naar huis om te leren.

Voor verkeer gebruiken we de krantjes ‘Op voeten en fietsen’ van Veilig Verkeer Nederland. We leren de kinderen door middel van actieve lessen veilig verkeersgedrag aan.

Thema

Bij het doen van onderzoek leren we presenteren, samenwerken, reflecteren op jezelf en een ander, informatie verwerken, omgaan met feedback en het werken met verschillende bronnen. Daarnaast zijn we bezig met het ontwikkelen van onze algemene kennis, leren we een onderzoeksplan opstellen en bijstellen waar nodig. Ook de creatieve vakken koppelen we aan de thema’s. De thema's voor dit schooljaar (2019-2020) zijn:

- Mijn dorp/stad
- Kinderboekenweek: Reis mee
- St. Juttemis tot party
- Van handel naar industrie
- Weer en klimaat
- Uitvinders
- Oeroude verhalen

We zijn altijd op zoek naar leuke manieren om de wereld in de klas te halen, of om met de kinderen ergens naartoe te gaan. We vinden het bijvoorbeeld heel leuk als iemand in de klas komt vertellen over zijn/haar beroep, of iets kan komen laten zien. Mocht je ergens een leuk idee voor hebben, dan horen wij het graag! Ook als je nu al weet dat je iets kan betekenen voor een thema later dit schooljaar, dan horen we het graag.

 

Goed om te weten...

Gym
Wij gymmen op woensdag en donderdag.

Schoolbieb
Wij gaan elke dinsdag naar de Schoolbieb.

Kringen
De kinderen bereiden dit schooljaar 2 kringen voor: een boekenkring en een kijk- en vertelkring. De kijk- en vertelkring moet gaan over een onderwerp dat past bij het thema. De kinderen kunnen zich inschrijven op de inschrijflijsten die in de klas hangen.

Oefeningen voor thuis
In groep 6 gaan starten we met huiswerk, de kinderen maken elke week Nieuwsbegrip Woordenschat thuis op de computer. Volgende week leggen wij het huiswerk aan de kinderen uit. Vanaf dinsdag kan het huiswerk gemaakt worden. Elke dinsdag komt een nieuwe les beschikbaar. Elke dinsdagochtend controleren we of het is gemaakt. Als het huiswerk niet is gemaakt wordt dit na schooltijd op school gemaakt. Elk kind kan inloggen met zijn eigen voornaam, tussenvoegsel en achternaam. Het wachtwoord bestaat ook uit voornaam, tussenvoegsel, achternaam en het nummer 5.
Voorbeeld: joostdevries wachtwoord: joostdevries5

Wish
Begin dit schooljaar starten we met het programma WISH voor de leerlingen van de groepen 6. Dit is een weerbaarheidstraining speciaal voor groep 6.

Klik voor meer praktische informatie over het onderwijs op de volgende link: Welkom-op-KC-De-Groote-Wielen-onderwijs.pdf