Stel cookie voorkeur in

Groep 8

Het laatste schooljaar van de basisschool! Een leuk en bijzonder jaar met veel afwisseling door het kamp, de musical, het schooladvies en..... een jaar waarin we nog heel hard werken en ons voorbereiden voor de stap naar het voortgezet onderwijs.

 

De kernvakken

De kernvakken in groep 8 zijn gericht op verdieping en herhaling van de lesstof van eerdere jaren. Er worden puntjes op de i gezet en de lesstof wordt nog net op een hoger niveau getild.

Nieuw zijn uitbreiding in het woordbenoemen, zinsontleden, (werkwoord)spelling, rekenen met grote getallen, kommagetallen, breuken en procenten, meten, redactiesommen en studievaardigheden. Begrijpend lezen wordt verder uitgediept met moeilijkere teksten en vragen.

 

Thema

De vaardigheden presenteren, samenvatten, samenwerken, omgaan met informatiebronnen, onderzoeksplannen plannen en uitvoeren staan hierbij centraal.

De thema's voor dit schooljaar zijn:

- De samenleving

- Vriendschap (Kinderboekenweek)

- Van party tot Sint Juttemis

- Ontwerpen en produceren

- Flora & Fauna

- WO I en WO II

- Musical

We zijn altijd op zoek naar leuke manieren om de wereld in de klas te halen, of om met de kinderen ergens naartoe te gaan. We vinden het bijvoorbeeld heel leuk als iemand in de klas komt vertellen over zijn/haar beroep, of iets kan komen laten zien. Mocht je ergens een leuk idee voor hebben, dan horen wij het graag! Ook als je nu al weet dat je iets kan betekenen voor een thema later dit schooljaar, dan horen we het graag.

Dit jaar zullen er 2 themavieringen zijn:

Thema Vriendschap: 16 november

Thema Ontwerpen en produceren: Tentoonstelling van 11 februari tot en met 15 februari

De derde themaviering zal voor groep 8 wegvallen. In die schoolweek zal groep 8 op kamp zijn en bezig zijn met voorbereidingen voor de musical. 

 

Goed om te weten...

Gym

Wij gymmen op woensdag en donderdag.

 

Schoolbieb

Groep 8a gaat op maandag naar de bieb en groep 8b op dinsdag.

 

Kringen

De leerlingen bereiden in groep 8 3 kringen voor: de kijk-en-vertelkring, boekenkring en actuakring. Ze kunnen zich inschrijven op de inschrijflijsten die in de klas hangen.

 

Oefeningen voor thuis

- Woordenschat: elke dinsdag hebben de leerlingen de woordenschatles van voorgaande week gemaakt. Voorbeeld deze week gaat de les over ‘Orkaan Harvey Texas’, dan hebben de kinderen volgende week dinsdag de woordenschatles af en staat die voor de nieuwe week meteen klaar.

- Topografie: 4 keer per jaar krijgen de leerlingen huiswerk voor topografie mee. Dit betreft leer- en inzichtwerk. Dit huiswerk hoeft niet terug mee naar school. Een week later zal de toets van topografie afgenomen worden.

- Papieren huiswerk: Op vrijdag krijgen de leerlingen een huiswerkopdracht mee die de week daarna op donderdag moet worden ingeleverd. Het zal ook op donderdag nabesproken worden. 

 

Het laatste jaar op de basisschool

In groep 8 worden de kinderen goed voorbereid op de overstap naar het Voortgezet Onderwijs (VO). In oktober wordt het drempelonderzoek afgenomen en krijgen de kinderen een voortgangsgesprek. Het voortgangsgesprek is een vervolgstap op het pré-advies eind groep 7. We bekijken dan hoe de ontwikkeling van de kinderen tot dat moment verloopt en hoe we de laatste periode tot het eindadvies gaan inrichten. In februari volgt het definitieve advies. Kinderen kunnen zich daarna aanmelden op een VO school naar keuze. De onafhankelijke eindtoets is in april. Onze school neemt hiervoor de IEP af.

Aan het einde van het schooljaar gaan we op kamp en bereiden we samen een toffe eindmusical voor. Met een voorstelling bij de afscheidsavond sluiten we niet alleen het schooljaar af, maar de hele basisschoolperiode.

 

Klik voor meer praktische informatie over het onderwijs op de volgende link: 

Welkom-op-KC-De-Groote-Wielen-onderwijs.pdf