Stel cookie voorkeur in

Groep 8

Het laatste schooljaar van de basisschool! Een leuk en bijzonder jaar met veel afwisseling door het kamp, de musical, het schooladvies en..... een jaar waarin we nog heel hard werken en ons voorbereiden voor de stap naar het voortgezet onderwijs.

 

De kernvakken

De kernvakken in groep 8 zijn gericht op verdieping en herhaling van de lesstof van eerdere jaren. Er worden puntjes op de i gezet en de lesstof wordt nog net op een hoger niveau getild.

Nieuw zijn uitbreiding in het woordbenoemen, zinsontleden, (werkwoord)spelling, rekenen met grote getallen, kommagetallen, breuken en procenten, meten, redactiesommen en studievaardigheden. Begrijpend lezen wordt verder uitgediept met moeilijkere teksten en vragen.

 

Thema

De vaardigheden presenteren, samenvatten, samenwerken, omgaan met informatiebronnen, onderzoeksplannen plannen en uitvoeren staan hierbij centraal.

De thema's voor dit schooljaar zijn:

- Mijn dorp/stad

- Kinderboekenweek: Reis mee (voertuigen)

- Van party tot Sint Juttemis

- Van Handel naar Industrie

- Weer en Klimaat

- WO I en WO II

- Musical

We zijn altijd op zoek naar leuke manieren om de wereld in de klas te halen of om met de kinderen ergens naar toe te gaan. We vinden het bijvoorbeeld heel leuk als iemand in de klas komt vertellen over zijn/haar beroep of iets kan komen laten zien. Mocht je ergens een leuk idee voor hebben, dan horen wij het graag! Ook als je nu al weet dat je iets kan betekenen voor een thema later dit schooljaar, dan horen we het graag.

Dit jaar zullen er 2 themavieringen zijn:

De data worden z.s.m. bekent gemaakt via de, app en in de nieuwsflits.

De derde themaviering zal voor groep 8 wegvallen. We zijn dan druk bezig met het voorbereiden en maken van de musical.

 

Goed om te weten...

Gym

Wij gymmen op woensdag en donderdag.

 

Schoolbieb

Groep 8a gaat op vrijdag naar de bieb en groep 8b op donderdag.

 

Kringen

De leerlingen bereiden in groep 8 drie kringen voor: de kijk-en-vertelkring, boekenkring en actuakring. Ze kunnen zich inschrijven op de inschrijflijsten die in de klas hangen.
 

Oefeningen voor thuis

- Woordenschat: elke dinsdag hebben de leerlingen de woordenschatles van voorgaande week gemaakt. Voorbeeld deze week gaat de les over ‘Orkaan Harvey Texas’, dan hebben de kinderen volgende week dinsdag de woordenschatles af en staat die voor de nieuwe week meteen klaar.

- Topografie: ongeveer 4 keer per jaar krijgen de leerlingen huiswerk voor topografie mee. Dit betreft leer- en inzichtwerk. Dit huiswerk hoeft niet terug mee naar school. Een week later zal de toets van topografie afgenomen worden.

- Papieren huiswerk: Op vrijdag krijgen de leerlingen een huiswerkopdracht mee die de week daarna op donderdag moet worden ingeleverd. Het zal ook op donderdag nabesproken worden. 

 

Het laatste jaar op de basisschool

In groep 8 worden de kinderen goed voorbereid op de overstap naar het Voortgezet Onderwijs (VO). Het voortgangsgesprek in november is een vervolgstap op het voorlopig advies eind groep 7. We bekijken dan hoe de ontwikkeling van de kinderen tot dat moment verloopt en hoe we de laatste periode tot het eindadvies gaan inrichten. In februari volgt het definitieve advies. Kinderen kunnen zich daarna aanmelden op een VO school naar keuze. De onafhankelijke eindtoets is in april. Onze school neemt hiervoor de IEP af.

Na de meivakantie gaan we op kamp en aan het einde van het schooljaar bereiden we samen een toffe eindmusical voor. Met een voorstelling bij de afscheidsavond sluiten we niet alleen het schooljaar af, maar de hele basisschoolperiode. LET OP: Dit jaar is de eindmusical op een MAANDAG.

 

Klik voor meer praktische informatie over het onderwijs op de volgende link: 

Welkom-op-KC-De-Groote-Wielen-onderwijs.pdf