Stel cookie voorkeur in

Aanmelden en informatie

Digitaal aanmelden kan hier

U kunt zich schriftelijk aanmelden bij:

Ons Kindbureau

Afdeling Planning en Plaatsing
Spirealaan 8
5247 HK Rosmalen


U kunt ook een inschrijfformulier verkrijgen door contact op te nemen met de afdeling Planning en Plaatsing via 073 8511158 of een e-mail met uw adresgegevens te sturen naar info@onskindbureau.nl

Op www.onskindbureau.nl vindt u alle informatie over prijzen, plaatsingscriteria, regelingen rondom vakantie- en studiedagen.

 

Bereikbaarheid BSO

Wanneer uw kind niet naar de buitenschoolse opvang komt, u een dag wilt ruilen, extra opvang wilt afnemen of een andere vraag heeft m.b.t. de opvang van uw kind(eren)?

BSO de Groote Wielen is bereikbaar op:

bso@kcdgw.nl
073 8507708 (centraal nummer BSO groepen) bereikbaar tussen 07:30-08:30uur en 13:30-18:30
KC de Groote Wielen App! te downloaden in de Appstore of Googleplay.

 

Openingstijden

BSO de Groote Wielen biedt tijdens de 40 schoolweken verschillende opvang mogelijkheden:

 • Voorschoolse opvang (VSO): 07:30-08:30 uur
 • Buitenschoolse opvang (BSO): van 14:00 tot 17:00 uur of tot 18:30 uur.

Tijdens de vakantie periodes bent u vrij om (hele of halve) dagen af te nemen. We bieden daarin twee verschillende opvang mogelijkheden aan:

 • Verlengde ochtend: 07:30-14:30 uur
 • Hele dag: 07:30-18:30 uur

 
We zijn gesloten op de volgende feestdagen:

 • Nieuwjaarsdag
 • 2e paasdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag 5 mei ( eens in de vijf jaar, vanaf 2010)
 • Hemelvaartsdag en de vrijdag hierna
 • 2e pinksterdag
 • 1e en 2e kerstdag

Op 24 en 31 december sluiten we om 17.00 uur.
Daarnaast zijn we maximaal 2 extra dagen gesloten. Deze dagen worden gebruikt als studiedagen voor de medewerkers. De exacte data hiervan krijgt u in de nieuwsbrief te horen
 

Kennismakingsgesprek en wennen.

Ongeveer 6 weken voor de ingang van de plaatsing krijgt u van ons een kennismakingsbrief. Één van
de pedagogisch medewerkers van de groep neemt dan contact met u op voor een kennismakingsgesprek
met u en uw kind. Na dit gesprek worden er afspraken gemaakt voor het wennen op de groep.
Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich bij ons op zijn gemak voelt, maar ook dat u uw kind met een
vertrouwd gevoel bij ons achter kunt laten. Ook de pedagogisch medewerksters moeten wennen aan uw kind,
 

Haal- en Brengtijden.

Binnen de contracten die u bij ons afneemt hanteren wij geen strakke haal- en breng- tijden. Wel willen wij
u er op wijzen dat wij tot 17:00 uur een dagprogramma hebben waaraan uw kind deelneemt en het voor uw kind storend kan zijn als u uw kind eerder komt halen. Komt u op andere tijden, laat dit dan weten aan de
pedagogisch medewerkers, zodat zij daar rekening mee kunnen houden.
Wij willen u dringend verzoeken om er zorg voor te dragen dat uw kind op tijd wordt opgehaald.