Stel cookie voorkeur in

Ruilen of extra opvang

Wilt u een dag ruilen?

Wanneer u incidenteel een dagdeel wilt ruilen, is dat mogelijk mits er plaats is binnen de groep waar uw kind geplaatst is. We zien dit als een extra service die we verlenen als het mogelijk is. U kunt dit aanvragen bij de pedagogisch medewerkers op groep van uw kind.

We hanteren voor het ruilen de volgende voorwaarden:

  • Ruilen van dagdelen kan alleen als er plaats is op de eigen groep van uw kind. Hiervoor hanteren we de medewerker kind ratio en de personeelsplanning
  • Ruilen kan alleen als er voor de vorm van opvang ook een contract is afgesloten. U ruilt dus bijvoorbeeld een dagdeel voorschoolse opvang voor een ander dagdeel voorschoolse opvang
  • Een eenmaal vastgelegde ruildag kan niet meer ongedaan gemaakt worden. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. 
  • U kunt geen feestdagen of sluitingsdagen van Ons Kindbureau ruilen.
  • U overlegd  met de pedagogisch medewerkers van de groep waarin uw kind verblijft of er geruild kan worden. Naast het feit dat er een maximale groepsgrootte wordt gehanteerd is het ook afhankelijk van het geplande aantal pedagogisch medewerkers of er die dag plaats is voor uw kind

Wilt u graag een dag ruilen, mail naar bso@kcdgw.nl of vraag een formulier op de groep van uw kind.

 

Wilt u een dag extra opvang?

Het kan voorkomen dat u naast de vaste opvangdagen incidenteel gebruik wilt maken van een extra dag. Het is dan mogelijk extra opvang aan te vragen mits er plaats is binnen de groep waar uw kind geplaatst is. U kunt op z’n vroegst een maand van te voren de gewenste extra dag aanvragen bij de pedagogisch medewerksters.

Op het moment dat uw verzoek goedgekeurd is door de pedagogisch medewerker vult u samen het formulier extra opvang in dat getekend wordt door u en door de pedagogisch medewerker. Het formulier gaat naar de administratie. Hier wordt de dag verwerkt zodat deze gefactureerd kan worden en de uren toegevoegd worden aan het totaal aantal uren dat u opgeeft aan de belasting voor de kinderopvangtoeslag van dat jaar. 

Wilt u gebruik maken van een dag extra opvang mail naar bso@kcdgw.nl of vraag een formulier op de groep van uw kind.