Stel cookie voorkeur in

Buitenschoolse opvang

De BSO de Groote Wielen is er voor alle kinderen van basisschool DGW die voor- of na schooltijd opvang nodig hebben. We zitten dan ook in hetzelfde multifunctionele gebouw de Windkracht 5 en onze ruimtes grenzen zowel boven als beneden aan de lokalen van de basisschool.
 
De BSO is pedagogisch gezien een onderdeel van Basisschool de Groote Wielen en zakelijk gezien een onderdeel van Ons Kindbureau.
 
Inschrijven voor de BSO? Klik hier!

 Pedagogisch beleid BSO 2020

Veiligheids- en gezondheidsbeleid OKB

Protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Zien wat wij allemaal doen op de BSO? 

Dit kan via het Ouderportaal!

Het Ouderportaal is een van de vele manieren om u als ouder te betrekken bij onze buitenschoolse opvang. Met behulp van het Ouderportaal maken we op een moderne en persoonlijke manier een dag tijdens de opvang inzichtelijk. Via het Ouderportaal delen we foto's en nieuwsberichten.