Stel cookie voorkeur in

Globale dagindeling

Voorschoolse opvang (VSO) - 07:30-08:30uur. 

Kinderen die gebruik maken van de VSO komen hebben de mogelijkheid om vrij  te spelen en rustig op te starten. Alle kinderen worden centraal opgevangen in de ruimtes van de onderbouw groepen. De VSO wordt gedraaid door pedagogisch medewerkers van de buitenschoolse opvang. Rond de klok van 08:25uur worden de kinderen, indien nodig, naar hun klas gebracht of gaan zelfstandig naar de klas.

 

Buitenschoolse opvang (BSO) - 14:00-17:00/18:30uur 

KC de Groote Wielen maakt gebruik van het continu rooster. Dit betekend dat de basisschool elke dag tot 14:00uur hun programma draait. Vanaf 14:00uur is de BSO geopend en start de BSO het programma. 

Ophalen vanuit school. 

De BSO zit gevestigd in Windkracht-5 en heeft eigen lokalen in KC De Groote Wielen. De kinderen uit de groepen 1 t/m 3 worden elke middag bij de klassen opgehaald. Oudere kinderen komen zelfstandig naar de BSO. 

Aanbod.

Twee keer per middag wordt er een eetmoment aangeboden. Kinderen krijgen hier tweemaal de keuze uit een lekkere gezonde snack. Daarnaast is er elke middag ruimte voor sport en spel in de grote gymzalen (grenzend aan de BSO lokalen op de eerste etage) of in de speelzaal op de begane grond. Daarnaast hebben alle kinderen de mogelijkheid om buiten op het speelplein te spelen en deel te nemen aan activiteiten. 

Vakantie BSO

Tijdens de schoolvakanties en vrije dagen is BSO de Groote Wielen geopend tussen 07:30-18:30uur. 

Tijdens de vakanties en vrije dagen wordt er een apart programma aangeboden waarbij er veel afwisseling is in creatieve-, sport-, kook- en vrije activiteiten. 

De activiteiten worden vooraf, in samenwerking met, de kinderen opgezet. De programma's komen in de nieuwsbrieven van KC De Groote Wielen en worden op www.windkracht-5.nl geplaatst. 

Voor elke vakantie ontvangen alle BSO ouders een mail met daarin een inschrijflink. Naar wens kunnen dan vakantiedagen worden ingepland. 

Studie- en overige vrije dagen worden door de pedagogisch medewerkers op de groepen georganiseerd. Opgeven kan niet alleen bij de bekende pedagogisch medewerker, maar kan ook via bso@kcdgw.nl .