Stel cookie voorkeur in

Groepen

Dagopvang

De dagopvang bestaat uit 3 verschillende groepen: een babygroep, een verticale groep en een peutergroep. Wij zijn 52 weken per jaar geopend, waarbij er keuze op contract is uit 52 weken, 46 weken of 40 weken opvang.

De kinderen worden opgevangen in een zgn. stamgroep. Dit is een vaste groep kinderen in een eigen groepsruimte die qua sfeer en inrichting bij hun leeftijd past. Wel kan worden besloten om, aan het begin en aan het eind van de dag, kinderen in een andere ruimte te ontvangen of weer op te halen waarbij een vaste medewerker op de groep aanwezig is. Met ouders en kinderen wordt duidelijk gecommuniceerd wanneer en hoe dit plaats vindt.

Aan een kind van 0 jaar worden ten hoogste 2 vaste pedagogisch medewerkers per week toegewezen, waarvan per dag tenminste één medewerker op de groep werkt. Als er vanwege de grootte van de groep met drie of meer pedagogisch medewerkers tegelijk gewerkt wordt, dan mogen er ten hoogste drie pedagogisch medewerkers worden toegewezen aan een baby.

Kinderen boven de 1 jaar hebben maximaal 3 vaste pedagogisch medewerkers. Als er op de groep vanwege de grootte van de groep met drie medewerkers tegelijkertijd gewerkt wordt, worden ten hoogste vier pedagogisch medewerkers toegewezen aan een kind boven de 1 jaar

Elke stamgroep kent een team van pedagogisch medewerkers. Eén van de vaste pedagogisch medewerkers is aanwezig op de groep als het kind er is, behoudens vakantie en ziekte. 

Op babygroep de Regenboogjes kunnen maximaal 10 kinderen geplaatst worden in de leeftijd van 10 weken tot 2 jaar. Op het moment dat een kind 2 jaar wordt, gaat deze over naar de peutergroep of de verticale groep.

Op de verticale groep de Zonnestraaltjes kunnen maximaal 12 kinderen geplaatst worden in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Het voordeel van een verticale groep is, dat kinderen geen overgang hebben naar een volgende groep en er een natuurlijke groepssamenstelling is.

Op peutergroep de Bliksems kunnen maximaal 16 kinderen geplaatst worden in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.

De peutergroep en de verticale groep werken samen in het activiteitenaanbod.

 

Inschrijven voor het kinderdagverblijf kan hier!
 

Peuterarrangement

Het peuterarrangement  is in de schoolweken op woensdag tot en met vrijdag open van 08:30 tot 12:00.

We ontvangen de kinderen vanaf 08:30u en om 08:45u starten we met ons dagprogramma.  
De nadruk bij het peuterarrangement komt te liggen op de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. Maar ook de cognitieve en creatieve ontwikkeling nemen een belangrijke plaats in. Bij de creatieve ontwikkeling werken we niet resultaatgericht maar ervaringsgericht. Het peuterarrangement is alleen tijdens de schoolweken geopend. Inschrijven voor het peuterarrangement kan hier!

Geïnteresseerd in onze kinderopvang?

Neem contact op met: 

Jessica van Herwaarden, jvherwaarden@onskindbureau.nl

073 8507888