Stel cookie voorkeur in

Nieuwsflits 19 april 2019

19-04-2019

Beste ouders,

Wat was het een gezellige sportdag dit jaar. Helaas zat het weer niet helemaal mee, het was echt fris, maar de kinderen genoten zichtbaar. Dat was niet gelukt zonder de inzet van de oudercommissie, zij hebben alle zeilen bijgezet om er een feestje van te maken. Deze dag waren er ook heel veel ouders die kwamen helpen. Super fijn! De aanwezigheid van zoveel ouders draagt ook zeker bij aan de sfeer op deze dag.

Deze week heeft groep 8 de eindtoets gemaakt, en na de vakantie beginnen we al een beetje afscheid van hen te nemen...woensdag 8 mei vertrekt groep 8 op kamp en wij zullen hen met z'n allen uit gaan zwaaien.

Op diezelfde woensdag starten we ook met de estafetteloop Lopend Vuurtje: een actie van alle basisscholen in Rosmalen., Nuland en Vinkel waarbij een groepje kinderen van de ene school 'het samenloop-vuurtje' brengt naar de volgende school. Aan elke school wordt een tasje met informatie overhandigd. met deze actie wordt het startschot gegeven om de ziekte kanker op basisscholen bespreekbaar te maken en samen te bespreken wat we kunnen doen voor mensen die ziek zijn of om de ziekte  te voorkomen/beperken. hieronder volgt meer uitleg over de Samenloop Rosmalen..

Het weer heeft al een goede start gemaakt aan onze vakantie, ik hoop dat iedereen twee weken lang gaat genieten! 

Groeten, 

Hanneke Hens

 

Nieuws vanuit onderwijs

 

De KinderLoop van SamenLoop Rosmalen

In Rosmalen, Nuland en Vinkel werken 14 basisscholen samen om alle kinderen zo passend mogelijk onderwijs te bieden. Scholen wisselen kennis uit en volgen gezamenlijk scholing om dit zo goed mogelijk te doen. Soms heeft het bieden van passend onderwijs te maken met een (tijdelijke) situatie, bijvoorbeeld bij verdriet en rouw. Helaas krijgen veel kinderen hier direct of indirect mee te maken in de basisschooljaren en vaak speelt de ziekte kanker een hoofdrol.

In het weekend van 31 augustus en 1 september 2019 staat er in Rosmalen een bijzonder evenement gepland: de SamenLoop voor Hoop Rosmalen. Door op alle scholen aandacht te schenken aan dit evenement hopen we naast reken- en taalproblemen ook op een heel ander gebied verbinding met elkaar te vinden. De SamenLoop is een prachtig wandelevenement waarbij teams in estafettevorm 24 uur lang over een parcours wandelen. Een voorbeeld van een Samenloop is te zien in dit filmpje

 

Kids in actie met de KinderLoop (filmpje met uitleg)

Tijdens de SamenLoop laten we zien dat er hoop is en wordt het leven gevierd. Naast allerlei optredens, een gezellige braderie en veel activiteiten voor kinderen start op 1 september om 10.00 uur de Kinderloop op het parkeerterrein hij het Rodenborch/HUB/Hazelaar. Via deze speciale wandeling van 24 minuten kunnen kinderen zich inzetten voor het goede doel en kunnen we heel bewust stilstaan bij alle volwassenen en kinderen in Nederland die kanker hebben (gehad).  Kinderen kunnen vooraf zelf acties organiseren om geld in te zamelen. De kinderen krijgen bij inschrijving een paars SamenLoop-T-shirt. Aan de finish ontvangen ze nog een aandenken, een blijvende herinnering aan een bijzondere dag!

 

Meedoen

Via de 14 basisscholen wordt de informatie over de Kinderloop in Rosmalen gecommuniceerd, maar de scholen schrijven geen kinderen in. De kinderen moeten door een ouder/verzorger worden aangemeld, dat kan via deze link.

Het is de bedoeling dat kinderen zich laten sponsoren door bijvoorbeeld opa’s en oma’s, ooms en tantes, buren en andere vrienden en bekenden. Ze kunnen klusjes doen, zoals lege flessen inzamelen, oud papier ophalen of zelf een andere actie bedenken. Er is van alles mogelijk! Het ingezamelde geld kan ingeleverd worden bij de eigen leerkracht, Yvonne (administratie) verzamelt alles in een collecte-doos.

Wil je meer informatie over SamenLoop Rosmalen? Klik dan hier.

 

Hoofdluis

Hoofdluis is op veel scholen een regelmatig terugkerend probleem. Niet gek, want luizen lopen via het haar over van hoofd naar hoofd. En op school hebben kinderen intensief contact met elkaar. Vaak controleren en zo snel mogelijk behandelen vormen samen de beste remedie. Er vindt op school geen luizencontrole meer plaats bij gebrek aan het aantal vrijwilligers.Het is dus belangrijk dat iedereen thuis zijn of haar eigen kind(eren) regelmatig controleert, in elk geval aan het einde van elke schoolvakantie.

Er is geen wetenschappelijk bewijs gevonden voor de effectiviteit van de aanvullende maatregelen in de omgeving. Dus maatregelen zoals het wassen van beddengoed, knuffels, jassen, het gebruik van luizencapes en het stofzuigen van de auto zijn niet meer nodig. Dat scheelt heel veel tijd, geld en stress bij ouders van kinderen met hoofdluis!

Het advies is om het haar van iemand met hoofdluis gedurende twee weken dagelijks te kammen met een fijntandige kam. Eventueel combineert u het kammen met een antihoofdluismiddel.

Verder is het belangrijk dat ouders huisgenoten controleren en op school, bij clubjes en vriendjes ook melden dat een kind hoofdluis heeft.

Wat te doen als er inderdaad hoofdluis is gevonden? Bekijk dit filmpje.

 

Nieuws vanuit de opvang

Nieuws vanuit de workshops :

Zwemmen :

Zwemmen kost voor ouders veel vrije tijd. Maar weten jullie dat wij zwemles na schooltijd aanbieden voor kinderen vanaf 4,5 jaar oud?

Elke maandag en donderdag (muv schoolvakanties) gaat er een pm’er mee met de kinderen naar Kwekkelstijn.

Het vervoer en begeleiden daar naar toe wordt door de pm’er gedaan. Na het omkleden neemt de zwemdocent het over en kan de pm’er elk kind observeren en kort opschrijven wat hij/zij gedaan heeft tijdens de zwemles. Bij terugkomst krijg je een overdracht.

Ongeveer elke 10 weken mag je tijdens een kijkles komen kijken naar de vorderingen van je kind. De laatste 10 min is het mogelijk om vragen te stellen aan de zwemdocent.

Voor meer info kijk op www.onskindbureau.nl. Voor vragen kun je terecht bij Jolanda: Jvdven@kcdgw.nl

Op dit moment kan er op donderdag meteen gestart worden met zwemles. Zodra de groep vol is , kom je op de wachtlijst en roepen we je kind op zodra plaats is. Door het jaar heen wordt er op verschillende momenten afgezwommen. Zo kan er dus ook op meerdere momenten per jaar ingestroomd worden.

Judo:

Elke dinsdag (muv schoolvakanties) zijn judolessen in het atrium in de kleine gymzaal. Deze lessen wordt verzorgd door Frans van Gent. De 7+ kinderen van 15.00 tot 16.00 uur en 4-7 jaar van 16.00 tot 17.00 uur. Je kunt direct starten. Wanneer je (kind) twijfelt of dit iets voor hem/haar is, is het altijd mogelijk om een proefles te volgen. Meer info mail naar Jolanda jvdven@kcdgw.nl

 

Nieuws vanuit de opvang:

 

Afwezigheid omzetten in opvangtegoed

Afwezigheid van uw kind wat u wilt gebruiken als tegoed (vanwege vakantie, een dagje uit, langdurige ziekte van uw kind) geeft u minimaal een week van tevoren op de groep door. Het aanvragen van een ruildag of extra opvang waarbij u uw tegoed wilt inzetten vraagt u ook minimaal 1 week van tevoren aan middels het betreffende formulier. Uw tegoed kunt u benutten t/m 31-12 per kalenderjaar, hierna vervalt deze. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Ruilen van dagen

Het ruilen van dagen kan binnen onderstaande kaders:

·         Ruilen kan als er ruimte is op de eigen groep binnen het rooster en de wettelijke medewerker-kind ratio.

·         Naarmate het drukker wordt op de groepen zal er minder ruimte zijn om te ruilen daarom geven we nu de mogelijkheid om de dagen nog het gehele kalenderjaar op te nemen

·         Dagdelen die niet afgenomen zijn blijven staan als tegoed op de groep, mits deze minimaal een week van te voren doorgegeven zijn aan de groep. (vakantie van ouders, langdurige ziekte van kind). Uitzonderingen hierop kunnen alleen gemaakt worden met goedkeuring van de managers.

·         Sluitingsdagen van het kindcentrum worden automatisch toegevoegd aan het tegoed

(dit zijn niet de landelijke feestdagen van Kerst, Pasen etc)

·         Ouders spreken de vervangende dagen op de groep af, dat kan pas als de planning van kinderen en medewerkers voor de groep bekend is, dus niet maanden van te voren.

·         Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld

·         Per 31 december van ieder het kalenderjaar vervallen alle dagen die van het afgelopen jaar nog tegoed zijn.

 

U vult samen met de pedagogisch medewerkers van de groep waarin uw kind verblijft het formulier ruilen van dagen in. De pedagogisch  medewerkster bekijkt of er plaats is. Naast het feit dat er een maximale groepsgrootte wordt gehanteerd is het ook afhankelijk van het geplande aantal pedagogisch medewerkers of er die dag plaats is voor uw kind.

Een structurele wijziging van de opvang vraagt u aan via email bij de Klantendesk, info@onskindbureau.nl.

 

 

Extra opvang met een machtigingsformulier

Naast het ruilen van dagdelen biedt Ons Kindbureau de ouders van het kindcentrum de mogelijkheid om incidenteel  extra opvang in te kopen. Dit kan ook als er geen opvangcontract (meer) is. Hiervoor kunt u dan geen kinderopvangtoeslag aanvragen.

Extra dagen worden alleen toegekend als er binnen de wettelijke kaders ruimte is op de groep en als het pedagogisch verantwoord is. Ouders vullen hiervoor een machtigingsformulier in. Als de extra opvang wordt verrekend met het tegoed dan blijft het formulier op de locatie. Anders zorgt de medewerker dat de machtiging bij de leidinggevende komt en deze levert de machtigingen in bij de Klantendesk. De Klantendesk factureert de machtigingen en zorgt dat deze extra uren ook meegeteld worden bij het jaaroverzicht voor de belastingdienst. Dit kan alleen als u ook een contract voor opvang hebt.

 

 

 

 

Nieuws van buiten

Typecursus bij Windkracht 5, Wijkcentrum

Na de zomervakantie starten we weer met een nieuwe typecursus voor kinderen bij Windkracht5 wijkcentrum, onder begeleiding van Type-Uniek. De lessen worden gegeven in kleine groepen (minimaal 8 en maximaal 12 kinderen).

De typecursus start op:                                                                                                                                              Dinsdag 3 september 2019, van 14.10 tot 15.10 uur                                                                                            Dinsdag 3 september 2019, van 15.15 tot 16.15 uur

De kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 leren gemiddeld in 10 klassikale lessen blind typen. Toetsenbordvaardigheid geeft je direct een voorsprong, zowel op school als op het internet. In het voortgezet onderwijs gaan de kinderen veel lange boekverslagen en scripties schrijven waarbij zij dus nog meer zullen profiteren van hun vingervlugheid.

De totale typecursus kost €125,00 per cursist. De kinderen worden door Angelique van Type-Uniek opgevangen met wat te drinken en een kleine versnapering.

Schrijft u zich in voor 5 juli a.s. dan ontvangt u een korting van €5,00. Gebruik hiervoor de kortingscode DGW5. Wilt u ook dat wij een laptop reserveren voor uw zoon of dochter, via de website van www.type-uniek.nl onder het kopje “groepslessen” kunt u zich inschrijven. Plaatsing geschiedt via binnenkomst van aanmelding. Voor meer informatie, kijk op de site van www.type-uniek.nl. Voor vragen ben ik (Angelique) bereikbaar via info@type-uniek.nl of op 06-30789989.

 

Theater de Speeldoos

In de meivakantie zullen er een aantal voorstellingen plaatsvinden in Theater de Speeldoos in Vught voor meer info: de Speeldoos.

 

Paasspeurtocht  SJV op 20 april

Aan het begin van het paasweekend organiseert SJV een speurtocht in Rosmalen. Voor meer informatie: Paasspeurtocht.

 

Koningsdag.

Op zaterdag 27 april is het Koningsdag. SJV organiseert diverse activiteiten op de Driesprong.  Klik  SJV voor meer informatie

 

Heilig Vormsel

Voor de ouders / verzorgers / leerlingen van groep 7 en 8 is de mogelijkheid om een keuze voor het H. Vormsel te maken. Klik op Vormsel voor meer informatie hierover.

 

Inschrijving KinderVakantieWeek SJV

In de week van 12 augustus t/m 16 augustus 2019 organiseert SJV de Kindervakantieweek. Het inschrijven startte op 12-04-2019. Helaas is door SJV,  de informatie  na het verschijnen van de nieuwsflits op 05 april gestuurd, vandaar het nu in deze nieuwsflits staat. Voor meer informatie klik SJV Kindervakantieweek.

 

 

Beleef Rosmalen Magazine

Sinds 2018 brengt Jan en Jan Media, de uitgever van onder andere de Rosbode ook een glossy uit. Het Beleef Rosmalen Magazine valt 4x per jaar met de Rosbode op de deurmat bij de inwoners van Rosmalen, Empel, Vinkel en Nuland. Voor het volgende magazine wat eind juni 2019 uitkomt ben ik op zoek naar 3 leerlingen uit groep 8 die een duidelijke beroepskeuze al gemaakt hebben en daarvoor dus een gerichte vervolgopleiding gekozen hebben. Kinderen die dus al weten wat ze willen worden als ze groot zijn ! Graag gaan we met 3 leerlingen in gesprek, het liefst met leerlingen die voor 3 totaal vershillende beroepen kiezen. Daarbij zal een echte fotoshoot gemaakt gaan worden op zondagmorgen 19 mei in Windkracht 5. Kunt u mij helpen aan 3 leerlingen die hier aan mee willen werken en waarvan de ouders ook toestemming zullen geven voor publicatie? Ze krijgen voor hun medewerking niet betaald, puur alleen de roem om in het magazine te mogen staan en vervolgens een tijdje op straat herkend te gaan worden. Aanmelden graag voor 25 april via Corrianne Schijvens van Hassel: 06 54240019.