Stel cookie voorkeur in

Nieuwsflits 24 mei 2019

24-05-2019

Beste ouders,

Deze week hebben we een volle Nieuwsflits, ik zal daarom kort houden en alleen  het hoog nodige vermelden: 

Binnen onze stichting ATO-scholenkring hebben we een privacy-beleid dat bekend moet zijn bij de ouders. Elke ouder en verzorger heeft er recht op te weten hoe de school en ATO omgaat met de privacy van de leerlingen. In de schoolgids is een beknopte versie van de privacyverklaring opgenomen. Op onze website  staat de uitgebreide versie (onder 'algemeen",  staat het kopje 'Praktisch' en daaronder 'beleid en protocollen"). Voor wie benieuwd is, staat hij ook vast hier:Privacy verklaring voor ouders en/of verzorgers

Natuurlijk wil iedereen nog wel een heel gezellig weekend wensen, wellicht zie ik jullie zo bij de finish van de wandeldriedaagse!

 

Hanneke Hens

 

Nieuws vanuit onderwijs

Rapporten en gesprekken

De rapporten en gesprekken komen er in juni weer aan. Alle kinderen krijgen op woensdag 12 juni een rapport. Het rapport is bedoeld als een verslaglegging van de ontwikkeling van het kind. Ieder leerjaar zijn er weer nieuwe doelen en vaardigheden die op het niveau van dat leerjaar worden geobserveerd. De resultaten van de cito-toetsen staan niet meer op het rapport. Deze resultaten zijn terug te vinden op het Ouderportaal van Parnassys. Je kunt de link naar het Ouderportaal vinden via de app van De Groote Wielen onder de knop 'Ouderportaal'. Mocht je je inloggegevens daarvoor zijn vergeten, dan zijn die op die plek opnieuw op te vragen. Naast het rapport vanuit de leerkrachten, schrijven kinderen ook een kindrapport waarbij ze zelf naar hun eigen ontwikkeling kijken.

Op donderdag 13 juni en dinsdag 18 juni vinden de afsluitende ouder-kindgesprekken plaats. Alle ouders, en vanaf groep 3 ook de kinderen, worden op deze gesprekken verwacht. In deze gesprekken kunnen er vragen over het rapport worden gesteld en wordt er samen met de leerling en ouders besproken hoe de ontwikkeling afgelopen schooljaar is verlopen en wat de ontwikkelpunten voor het volgende schooljaar zijn. De leerlingen van groep 7 krijgen bij deze gesprekken een voorlopig advies voor de middelbare school.  

Voor de groepen 8 zijn er geen rapporten en afsluitende gesprekken, de groepen 8 sluiten hun schoolcarrière met ouders af op dinsdagavond 2 juli met een spetterende musical.

Het inschrijven voor de gesprekken kan vanaf donderdag 6 juni 14.00 uur via de app of via app.schoolgesprek.nl. In verband met de AVG moet iedereen inloggen met een persoonlijk wachtwoord. Dit persoonlijk wachtwoord is in januari naar jullie verstuurd en zal op donderdagochtend 6 juni opnieuw worden vestuurd.

Jullie kunnen je inschrijven tot en met dinsdagmiddag 11 juni. Wie zich niet heeft ingeschreven wordt dinsdagmiddag automatisch ingedeeld en ontvangt een mail met de dag en tijdstip van het gesprek. In verband met de wisseltijd tussen gesprekken vragen we jullie om een kwartier tussen gesprekken van broertjes-zusjes open te laten. 

 

 

Dez is geboren!

We kregen een leuk berichtje van juf Mandy: op vrijdag 10 mei zijn Marco en zij de trotse ouders geworden van Dez. Alles gaat goed en ze zijn volop aan het genieten. We wensen Marco, Mandy en Dez veel geluk samen!

 

E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb 

Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI-niveau. De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt een brede selectie van maar liefst 50 e-books voor het hele gezin. De VakantieBieb-app is een zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek. De VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor volwassenen beschikbaar. De VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus.

 

Muziekdag

De derdejaars conservatoriumstudenten van de Fontys hogeschool voor de Kunsten komen op dinsdag 28 mei, dinsdag 5 juni en vrijdag 7 juni muziekworkshops geven. Om de disciplines muziek en techniek met elkaar te verbinden gaan zij tijdens deze workshops aan de slag met het zelf maken van muziekinstrumenten. Hiervoor hebben zij tinnen blikken en lege flesjes (0.5 l) nodig. Als jullie thuis nog iets hebben liggen, geef dit dan komende dinsdag mee naar school. Alvast bedankt!

PBS

 

Bossche Kindcongres

Hoi wij zijn het PBS kids team. Wij zijn vrijdag 17 mei naar het Bossche Kindcongres geweest. Daar was het heel leuk. Wij gaan jullie vertellen wat we daar allemaal hebben gedaan. Toen we binnenkwamen kregen wij 4 enveloppen. Daar zaten muntjes, naamkaartjes, workshop kaartjes en een planning in. Op de planning kon je zien hoe laat je de workshop had en andere dingen. Met je naamkaartje kon iedereen zien hoe je heet. Met de muntjes kon je eten halen. Wij hebben wat ideeën opgedaan voor wat we op school ook kunnen doen. Aan het einde van de dag, kregen we een show van iemand die bij Mad Science werkt. Hij was heel grappig. Daarna kwam de Burgemeester langs om wat te zeggen. Je kreeg daar ook een lunch en met de muntjes kon je ook Bossche bollen halen. Toen de Burgemeester klaar was met vertellen, was het ook afgelopen. Dit was het.

Groetjes het PBS Kids team.

 

Poetsmiddag woensdag 3 juli

We willen graag net als vorig jaar een gezamenlijke poetsmiddag organiseren om alle lokalen weer helemaal schoon en fris te maken voor het nieuwe schooljaar. Vorig jaar vonden we het super fijn dat jullie ons hierbij kwamen helpen! We gaan dit weer met alle groepen tegelijk doen op woensdagmiddag 3 juli van 15.00 tot 16.30 uur. Kun je ons komen helpen? Stuur dan even een mail voor woensdag 19 juni naar de leerkracht van de groep waar je komt poetsen. Wanneer het niet lukt om deze dag en tijd opvang te regelen voor je kinderen, regelen wij daar iets voor. Geef het dan ook vast even door aan de leerkracht dat je kinderen meekomen. We hopen dat jullie ons deze middag kunnen komen helpen! Alvast bedankt!

 

Nieuws vanuit de ouderraad(onderwijs)

 

Afsluitende BBQ op 21 juni

Ter afsluiting van het schooljaar organiseren we op vrijdag 21 juni een gezellige BBQ voor alle ouders, kinderen, leerkrachten en staf van onze school. De BBQ start vanaf 16.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Drank en eten worden verzorgd door de BBQ commissie.

Voor de kinderen zijn er diverse activiteiten op het schoolplein. We gaan uit van mooi weer, maar mocht het onverhoopt nodig zijn, dan gaan we naar binnen.

Voor deelname vragen we een bijdrage: volwassenen: € 10, kinderen uit de groepen 1 t/m 8:  € 5. Voor kinderen tot 4 jaar is het gratis. 

Inschrijven kan nog op maandag 3 juni in de ochtend voordat school begint en donderdag 6 juni na afloop van de lessen

Bij inschrijving kun je meteen ook aangeven hoe je mee wil helpen als vrijwilliger, bijvoorbeeld  achter de bar, bij de BBQ of met klaarzetten en opruimen.

Wij hebben er alvast zin in, laat de zon maar komen!   

 

Tabitha, Eduard en Paul, namens de Ouderraad 

 

 

Nieuws vanuit de opvang

 

Afwezigheid omzetten in opvangtegoed

Afwezigheid van uw kind wat u wilt gebruiken als tegoed (vanwege vakantie, een dagje uit, langdurige ziekte van uw kind) geeft u minimaal een week van tevoren op de groep door. Het aanvragen van een ruildag of extra opvang waarbij u uw tegoed wilt inzetten vraagt u ook minimaal 1 week van tevoren aan middels het betreffende formulier. Uw tegoed kunt u benutten t/m 31-12 per kalenderjaar, hierna vervalt deze. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Ruilen van dagen

Het ruilen van dagen kan binnen onderstaande kaders:

-       Ruilen kan als er ruimte is op de eigen groep binnen het rooster en de wettelijke medewerker-kind ratio.

-       Naarmate het drukker wordt op de groepen zal er minder ruimte zijn om te ruilen daarom geven we nu de mogelijkheid om de dagen nog het gehele kalenderjaar op te nemen

-       Dagdelen die niet afgenomen zijn blijven staan als ruiltegoed op de groep, mits deze minimaal een week van tevoren doorgegeven zijn aan de groep (vakantie van ouders, langdurige ziekte van kind). Uitzonderingen hierop kunnen alleen gemaakt worden met goedkeuring van de managers.

-       Sluitingsdagen van het Kindcentrum worden automatisch toegevoegd aan het tegoed (Hier vallen de landelijke feestdagen zoals Kerst, Pasen etc. niet onder).

-       Ouders spreken de vervangende dagen op de groep af, dat kan pas als de planning van kinderen en medewerkers voor de groep bekend is, ongeveer 6 weken van tevoren.

-       Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld

-       Per 31 december van ieder het kalenderjaar vervallen alle dagen die van het afgelopen jaar nog tegoed zijn.

 

U vult samen met de pedagogisch medewerkers van de groep waarin uw kind verblijft het formulier ruilen van dagen in. De pedagogisch medewerker bekijkt of er plaats is en houdt hierbij rekening met de maximale groepsgrootte en het aantal geplande pedagogisch medewerkers. 

Een structurele wijziging van de opvang vraagt u aan via email bij de Klantendesk, info@onskindbureau.nl.

 

Extra opvang met een machtigingsformulier

Naast het ruilen van dagdelen biedt Ons Kindbureau de ouders van het Kindcentrum de mogelijkheid om incidenteel extra opvang in te kopen. Extra dagen worden alleen toegekend als er binnen de wettelijke kaders ruimte is op de groep en als het pedagogisch verantwoord is. Ouders vullen hiervoor een machtigingsformulier in. Als de extra opvang wordt verrekend met het tegoed dan blijft het formulier op de locatie. Anders zorgt de medewerker dat de machtiging bij de leidinggevende komt en deze levert de machtigingen in bij de Klantendesk.

 

Studiedag 24-6-2019

Op maandag 24 juni is er een studiedag onderwijs waardoor de bso de gehele dag open is.

Met de onderbouw kinderen (zeemeeuwen en zeesterren) gaan we in de ochtend naar het bloten-voeten-pad in de kruisstraat.

Als er bovenbouw kinderen (vuurtorens) willen aansluiten is dit mogelijk. De kinderen die niet mee gaan zullen een heerlijke lunch voorbereiden.

 

Sluitingsdag

Op vrijdag 31 mei is het gehele kindcentrum gesloten. Dus ook de bso. Heeft uw kind normaal opvang op vrijdag dan heb je deze dag tegoed.

 

Oudercommissie BSO

Vanaf nu kunnen jullie de notulen van de oudercommissie BSO lezen op de KC De Groote Wielen app onder het kopje ouders aan zet. Heeft u interesse om aan te sluiten bij de oudercommissie laat het ons dan weten!

 

Nieuws vanuit de workshops

Judo

Op 18 juni vind alweer het allerlaatste judo examen plaats van dit schooljaar.

Na de zomervakantie gaan we weer elke dinsdag verder met judo.

Lijkt het je kind leuk om op judo te gaan? Laat hem/ haar gerust een proefles meedoen.

Voor meer informatie: jvdven@kcdgw.nl

 

Zwemmen 

Zwemlessen nemen voor de meeste ouders veel vrije tijd in beslag. Maar weten jullie dat wij zwemles na schooltijd aanbieden voor kinderen vanaf 4,5 jaar oud? 

Elke maandag en donderdag (met uitzondering van schoolvakanties) gaat er een pedagogisch medewerker mee met de kinderen naar Kwekkelstijn. 

Het vervoer en begeleiden naar de zwemles wordt door de pedagogisch medewerker gedaan. Na het omkleden neemt de zwemdocent het over en kan de pedagogisch medewerker elk kind observeren en kort opschrijven wat hij/zij gedaan heeft tijdens de zwemles. Bij terugkomst krijg je een overdracht. 

Ongeveer elke 10 weken kun je tijdens een kijk-les komen kijken naar de vorderingen van je kind. De eerstvolgende kijk-lessen zijn in de week van 3 en 6 juni. De laatste 10 min is het mogelijk om vragen te stellen aan de zwemdocent. 

Voor meer info kijk op  www.onskindbureau.nl. Voor vragen kun je terecht bij Jolanda: Jvdven@kcdgw.nl 

 

Nieuws van buiten

 

Summercamp Engels

In de zomervakantie Engels leren in een Summer Camp, klik op de flyer van  Summer Camp voor meer informatie.

 

Sport & Spel Hemelvaart weekend

Van 30 mei t/m 2 juni zijn er veel activiteiten te doen op de Plek (voorheen Flik-Flak) zoals rodeorijden, knutselen en nog veel meer. Klik: Sport-_-Spel-Hemelvaart-weekend.pdf voor meer info.

 

Nijntje beweegdag voor kleuters

Op zondag 2 juni organiseert de Plek (voorheen Flik - Flak) samen met Nijntje een beweegdag. Nijntje zal dan ook aanwezig zijn. Nijntje houdt van kleurplaten, wil je kans maken op een leuk prijsje, kleur dan deze Kleurplaat.pdf zo mooi mogelijk  en lever de kleurplaat in op 2 juni. Meer Info.pdf

 

Typecursus bij Windkracht 5, Wijkcentrum

Na de zomervakantie starten we weer met een nieuwe typecursus voor kinderen bij Windkracht 5, Wijkcentrum, onder begeleiding van Type-Uniek. De lessen worden gegeven in kleine groepen (minimaal 8 en maximaal 12 kinderen).

De typecursus start op:

Dinsdag 3 september 2019, van 14.10 tot 15.10 uur

Dinsdag 3 september 2019, van 15.15 tot 16.15 uur

De kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 leren gemiddeld in 10 klassikale lessen blind typen. Toetsenbordvaardigheid geeft je direct een voorsprong, zowel op school als op het internet. In het voortgezet onderwijs gaan de kinderen veel lange boekverslagen en scripties schrijven waarbij zij dus nog meer zullen profiteren van hun vingervlugheid.

De totale typecursus kost €125,00 per cursist. De kinderen worden door Angelique van Type-Uniek opgevangen met wat te drinken en een kleine versnapering.

Schrijft u zich in voor 5 juli a.s. dan ontvangt u een korting van €5,00. Gebruik hiervoor de kortingscode DGW5.

Wilt u ook dat wij een laptop reserveren voor uw zoon of dochter, via de website van www.type-uniek.nl onder het kopje “groepslessen” kunt u zich inschrijven. Plaatsing geschiedt via binnenkomst van aanmelding.

Voor meer informatie, kijk op de site van www.type-uniek.nl. Voor vragen ben ik (Angelique) bereikbaar via info@type-uniek.nl of op 06-30789989.

 

Het Autismecafé 

Het Autismecafé is de plek om ervaringen en informatie uit te wisselen op het gebiedvan autisme en wordt georganiseerdvoor en door ouders

Wij nodigen, vooral ouders, familieleden en andere belangstellenden uit deel te nemen aan deze avond (3 juni) van het autismecafé 073. Het thema van deze avond is:

      Autisme en Executieve Functies (klik voor meer info)