Stel cookie voorkeur in

Nieuwsflits 14 juni 2019

14-06-2019

Beste ouders,

Tjonge  wat is er veel gebeurd de afgelopen week!  Op 7 juni zijn we gestart met de Lekker Anders Dag, het initiatief van de gemeente  om de verkeersdrukte rond de scholen te verlagen door de kinderen en ouders af en toe anders naar school te laten komen. We hebben een aantal voorbereidende bijeenkomsten bijgewoond, onder anderen om de kick-off goed te laten verlopen. Alles klopte tot in de puntjes, maar helaas liet een cruciaal puntje ons in de steek: de geluidsinstallatie deed het niet. Heel jammer, de boodschap was daardoor bij het strandje niet te verstaan. De kick off is toch succesvol geweest, de organisatie van Lekker Anders Dag heeft laten weten dat er al ruim 200 aanmeldingen zijn! 

Ook vond de vorige week de muziekdag plaats. Alle groepen hebben deelgenomen aan muziekworkshops en de dag werd afgesloten met een voorstelling voor de onderbouw en een voorstelling voor de bovenbouw. Daarna volgde een extra lang weekend.  

Dinsdag na Pinksteren kregen we een telefoontje: de busmaatschappij bleek bussen voor het schoolreisje te hebben gereserveerd op donderdag, maar het reisje stond gepland op vrijdag. Ik denk dat iedereen zich kan voorstellen dat dit een nachtmerrie is voor degene die zich hiervoor verantwoordelijk voelt. Al snel werd duidelijk dat het verschuiven veel gevolgen had, en dat er werk aan de winkel was als we het schoolreisje toch door wilden laten gaan. Gelukkig geen ‘beste stuurlui staan aan wal verhaal’. Met bloed zweet en tranen hebben zowel ouders als pedagogisch medewerkers als leerkrachten de schouders eronder gezet en is het uiteindelijk allemaal goed gekomen. Geweldig om te zien hoe iedereen bereid is om mee te denken en mee te helpen om het feestje voor de kinderen gewoon door te kunnen laten gaan!

Tijdens de verschillende activiteiten is het verschillende ouders ook opgevallen dat de app niet meer werkt zoals we dat eigenlijk willen. Dat komt door een keuze die wij als school gemaakt hebben. We staan op het punt om met een vernieuwde app te gaan werken en het leek ons het meest rustig om de overgang van de oude versie naar de nieuwe versie in de vakantie plaats te laten vinden. In de tussentijd blijkt de oude versie op een paar punten vast te lopen, die niet meer gerepareerd kunnen worden omdat het de oude versie is. De komende twee weken is het dus nog even aanpassen, na de zomer starten we met een verse app!

En dan als laatste: De formatie is zo goed als rond. Tijdens de studiedag wordt er voor de laatste keer gekeken naar de verdeling van de groepen zodat we deze op 25 juni ook met jullie kunnen delen.

 

Fijn weekend allemaal!

Hanneke Hens

 

Nieuws vanuit het onderwijs

Inloopspreekuur GGD

Het inloopspreekuur van de GGD op woensdag 19 juni gaat helaas niet door. Mocht je gerekend hebben op het spreekuur van 19 juni en een vraag hebben voor de GGD, mail dan naar: cbgrootewielen@ggdhvb.nl

 

Nieuws vanuit de oudercommissie

Nieuwe OC-leden

Aan het einde van dit schooljaar stoppen een paar leden van de Ouderraad. Daarom zoeken we nieuwe ouders / verzorgers die het leuk vinden om mee te denken en te helpen. De Ouderraad bestaat uit een enthousiaste club ouders die eens in de twee maanden een avond samenkomen om diverse activiteiten voor de kinderen mogelijk te maken. Denk aan Sinterklaas, Kerst, carnaval, de schoolfotograaf, sportdag, wandeldriedaagse en het schoolreisje. Als lid van de Ouderraad participeer je in twee commissies samen met de hulpouders. We zijn mijn een flinke club van 10 en er is structurele ondersteuning vanuit school waardoor we de taken goed kunnen verdelen. Meer info vind je op https://www.kcdgw.nl/Ouders/Ouderraad. Lijkt het je wat om ons te verstreken, stuur dan een mailtje naar our@kcdgw.nl, of spreek een van ons aan op het schoolplein.

 

BBQ gaat helaas niet door

Helaas gaat de BBQ dit jaar niet door omdat er te weinig aanmeldingen zijn. Heb je kaartjes gekocht, mail dan ajb naar our@kcdgw.nl. De Ouderraad neemt contact met je op voor restitutie.

 
Nieuws vanuit de opvang

Nieuws vanuit de workshops

Op 18 juni vindt alweer het allerlaatste judo examen plaats van dit schooljaar. Na de zomervakantie gaan we weer elke dinsdag verder met judo. Lijkt het je kind leuk om op judo te gaan of twijfelt hij / zij…. laat hem / haar een proefles meedoen. Voor meer info jvdven@kcdgw.nl

 

Zwemmen 

Zwemmen kost voor ouders veel vrije tijd. Maar weten jullie dat wij zwemles na schooltijd aanbieden voor kinderen vanaf 4,5 jaar oud? Elke maandag en donderdag (muv schoolvakanties) gaat er een pedagogisch medewerker mee met de kinderen naar Kwekkelstijn. Het vervoer en begeleiden daar naar toe wordt door de pm’er gedaan. Na het omkleden neemt de zwemdocent het over en kan de pm’er elk kind observeren en kort opschrijven wat hij/zij gedaan heeft tijdens de zwemles. Bij terugkomst krijg je een overdracht. Ongeveer elke 10 weken kun je tijdens een kijkles komen kijken naar de vorderingen van je kind. De laatste 10 min is het mogelijk om vragen te stellen aan de zwemdocent. 

Voor meer info kijk op  www.onskindbureau.nl. Voor vragen kun je terecht bij Jolanda: jvdven@kcdgw.nl 

 

Afwezigheid omzetten in opvangtegoed

Afwezigheid van uw kind wat u wilt gebruiken als tegoed (vanwege vakantie, een dagje uit, langdurige ziekte van uw kind) geeft u minimaal een week van tevoren op de groep door. Het aanvragen van een ruildag of extra opvang waarbij u uw tegoed wilt inzetten vraagt u ook minimaal 1 week van tevoren aan middels het betreffende formulier. Uw tegoed kunt u benutten t/m 31-12 per kalenderjaar, hierna vervalt deze. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Ruilen van dagen

Het ruilen van dagen kan binnen onderstaande kaders:

  •  Ruilen kan als er ruimte is op de eigen groep binnen het rooster en de wettelijke medewerker-kind ratio.
  •  Naarmate het drukker wordt op de groepen zal er minder ruimte zijn om te ruilen daarom geven we nu de mogelijkheid om de dagen nog het gehele kalenderjaar op te nemen
  • Dagdelen die niet afgenomen zijn blijven staan als tegoed op de groep, mits deze minimaal een week van te voren doorgegeven zijn aan de groep. (vakantie van ouders, langdurige ziekte van kind). Uitzonderingen hierop kunnen alleen gemaakt worden met goedkeuring van de managers.
  • Sluitingsdagen van het kindcentrum worden automatisch toegevoegd aan het tegoed
  • (dit zijn niet de landelijke feestdagen van Kerst, Pasen etc)
  • Ouders spreken de vervangende dagen op de groep af, dat kan pas als de planning van kinderen en medewerkers voor de groep bekend is, dus niet maanden van te voren.
  • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld
  • Per 31 december van ieder het kalenderjaar vervallen alle dagen die van het afgelopen jaar nog tegoed zijn.

U vult samen met de pedagogisch medewerkers van de groep waarin uw kind verblijft het formulier ruilen van dagen in. De pedagogisch  medewerkster bekijkt of er plaats is. Naast het feit dat er een maximale groepsgrootte wordt gehanteerd is het ook afhankelijk van het geplande aantal pedagogisch medewerkers of er die dag plaats is voor uw kind.

Een structurele wijziging van de opvang vraagt u aan via email bij de Klantendesk, info@onskindbureau.nl.

 

 

Extra opvang met een machtigingsformulier

Naast het ruilen van dagdelen biedt Ons Kindbureau de ouders van het kindcentrum de mogelijkheid om incidenteel  extra opvang in te kopen. Dit kan ook als er geen opvangcontract (meer) is. Hiervoor kunt u dan geen kinderopvangtoeslag aanvragen.

Extra dagen worden alleen toegekend als er binnen de wettelijke kaders ruimte is op de groep en als het pedagogisch verantwoord is. Ouders vullen hiervoor een machtigingsformulier in. Als de extra opvang wordt verrekend met het tegoed dan blijft het formulier op de locatie. Anders zorgt de medewerker dat de machtiging bij de leidinggevende komt en deze levert de machtigingen in bij de Klantendesk. De Klantendesk factureert de machtigingen en zorgt dat deze extra uren ook meegeteld worden bij het jaaroverzicht voor de belastingdienst. Dit kan alleen als u ook een contract voor opvang hebt.

 

Studiedag 24 juni

Op maandag 24 juni is er een studiedag op school waardoor de bso de gehele dag open is. Met de onderbouw kinderen (zeemeeuwen en zeesterren) gaan we in de ochtend naar het blotenvoetenpad in de kruisstraat. Als er bovenbouw kinderen (vuurtorens) willen aansluiten is dit mogelijk. De achterblijvers gaan een heerlijke lunch voorbereiden.

 

Vakantie

Op vrijdag 5 juli is de school om 12 uur uit. De bso is zoals gewoonlijk open. Als je kind op vrijdag naar de bso komt moet je van 12.00 tot 14.00 uur bijkopen. Of er moet nog een ruil staan die je inzet. Voor onze planning willen wij graag weten welke kinderen er om 12 uur al naar de bso komen en welke kinderen er pas om 14 uur komen. Wil je dit zsm doorgeven aan de pedagogisch medewerker op de groep van je kind.

 

Nieuws van buiten

SJV Prom-Night

Op zaterdag 29 juni organiseert SJV de Prom-Night voor de leerlingen van groep 8 in de Kentering. Voor meer info: SJV

 

Op vakantie naar Indonesië, Turkije, Kaapverdië, Marokko……?

Gaat u dit jaar met uw kinderen op vakantie naar het buitenland? Zorg dat u goed voorbereid bent en dat u en uw kinderen gevaccineerd zijn. Want…ook voor landen rond de Middellandse Zee zoals Marokko en Turkije, maar ook voor landen verder weg zoals Kaapverdië of Indonesië adviseren wij vaccinaties tegen o.a. besmettelijke geelzucht (hepatitis A). 
Kinderen kunnen deze ziekte gemakkelijk oplopen. De ziekte kan zich na terugkomst van vakantie via de toiletten, deurklinken, kranen en handdoekjes op kindercentra en crèches verspreiden. Hierdoor worden meer kinderen ziek en vervelender nog: zij nemen het op hun beurt weer mee naar huis met vervelende gevolgen voor de ouders en broertjes/zusjes. Met goede voorbereidingen en een vaccinatie zijn veel gezondheidsproblemen te voorkomen. Meer informatie over geelzucht en andere reis-gerelateerde ziekten vindt u op de website van GGD Reisvaccinaties