Stel cookie voorkeur in

Nieuwsflits 6 september 2019

06-09-2019

Beste ouders,

Op 28 augustus hadden we op de Groote Wielen een sponsorloop als actie voor de Samenloop voor Hoop in Rosmalen. We hebben een heel gezellige ochtend gehad en de kinderen hebben super goed gelopen, ook al was het heet die dag. Kleuters die eigenlijk maar 1 rondje hoefden, vroegen of ze er tóch nog eentje extra mochten doen. En veel kinderen hebben een heel stuk zelfs gerend in plaats van gewandeld. Gelukkig nam iedereen genoeg tijd om water te drinken en hadden velen nog tijd over voor een knuffel of een high five van de mascotte. Er was vlak na de sponsorloop maar liefst een bedrag van €3548,50 gesponsord (en de teller loopt nog steeds!) Dat is véél meer dan we dachten! Alle sponsors en kinderen: super bedankt voor jullie deelname en inzet.

Helaas kreeg ik toevallig diezelfde dag te horen dat de tumor in mijn been kwaadaardig is. Binnenkort zal ik dan ook enige tijd afwezig zijn omdat een operatie en verdere behandeling snel zullen starten. Binnen het MT hebben we bekeken hoe het één en ander opgevangen kan worden tijdens mijn afwezigheid. De directietaken zullen voor twee dagen in de week overgenomen worden door Margriet Barendsen en ook Maaike van de Loo (manager onderwijs) zal taken overnemen.

De kennismakingsgesprekken zijn op dit moment in volle gang. De leerkrachten leren alle kinderen een beetje beter kennen. Het valt op dat hoe ouder de kinderen zijn, des te beter ze kunnen verwoorden wat ze graag willen leren op school. Leerkrachten vinden het ook prettig om alle ouders even gezien en gesproken te hebben, hopelijk is dat wederzijds! We willen de kinderen door middel van deze gesprekken in elk geval meegeven dat zij ook zelf sturing kunnen geven aan hun leerproces en dat zowel de leerkracht als de ouders hen daarin (samen) willen begeleiden.

Aankomende maandag zullen Jessica (manager kinderopvang) en ik een gesprek hebben met CSU. Vanuit het bestuur hebben we dit schoonmaakbedrijf toegewezen gekregen in verband met een Europese aanbesteding. CSU zal de schoonmaakwerkzaamheden in ons gebouw na de herfstvakantie over gaan nemen van het huidige schoonmaakbedrijf.

Fijn weekend allemaal!

Hanneke Hens


 
Nieuws vanuit onderwijs

Even voorstellen...

In de vorige Nieuwsflits hebben Jasper, Hendrien, Jolanda en Emilie zich al  aan jullie voorgesteld. In deze Nieuwsflits willen ook onze andere ondersteuners Joyce en Demet, en onze nieuwe leerkracht Kitty zich graag aan jullie voorstellen.

 

Even voorstellen: Joyce

Hallo allemaal,

Mijn naam is Joyce Peeters, 36 jaar en moeder van 2 jongens. Finn (7 jaar) en Luca (4jaar).
Vele van jullie zullen mij al wel kennen. Ik werk namelijk bij de peutergroep van KC de Grootewielen. Vanaf dit schooljaar kun je mij ook op school gaan tegenkomen. Ik ben hier begonnen als onderwijsondersteuner bij de kleutergroepen. Ik vind het erg leuk en uitdagend om kleine groepjes kinderen te begeleiden en te helpen waar ik kan.
Hebben jullie nog vragen? Stel ze gerust. Ik ben er op dinsdag, woensdag en donderdag.

Groetjes Joyce

Even voorstellen: Kitty 

Hoi allemaal,

Ik ben Kitty Betlem, 33 jaar en woon samen met mijn vriend en twee dochters in 's-Hertogenbosch. Mijn hobby's zijn reizen, lezen en creatief bezig zijn. Ik sta sinds begin dit schooljaar in groep 5b als leerkracht voor de klas ter vervanging van juf Sanne. Ik ben woensdag t/m vrijdag aanwezig. Mocht je nog meer over mij willen weten, kom dan even langs.

Groetjes Kitty

Even voorstellen: Demet 
Hallo ik ben Demet Dayioglu,
Ik werk sinds 23 februari bij Kindcentrum de Groote Wielen bij de BSO vuurtorens. 
Sinds 19 augustus werk ik ook op school in groep 7.
Ik ben 37 jaar oud ben getrouwd met levent en heb 2 kinderen Civan (13) & Aras (8). Ik woon in Oss. 
Mijn hobby's zijn zwemmen winkelen en op vakantie gaan. Ik vind het heerlijk om met kinderen om te gaan. Hoop dat ik hier een mooie en lange tijd door ga brengen. 
Groetjes Demet Dayioglu 

 

De nieuwe rekenmethode 

Per ingang van dit nieuwe schooljaar zijn we van start gegaan met een nieuwe rekenmethode voor de groepen 3 tot en met 7. Het is de methode: Wereld in Getallen 5. De groepen 4 tot en met 7 werken hierbij digitaal en de groepen 3 werken op papier. Groep 8 maakt dit schooljaar nog gebruik van onze oude methode. De nieuwe methode richt zich op de verschillende niveaus van de leerlingen en past de oefenstof aan aan de behoefte van de leerlingen. Voor de leerkrachten is het fijn om meteen te kunnen zien welke leerlingen vooruit kunnen en welke leerlingen extra instructie nodig hebben. We zijn met z'n allen vol enthousiasme begonnen!

 

School maatschappelijk werk

Graag brengen wij de rol van Kim Wieringa, onze school maatschappelijk werkster, bij jullie onder de aandacht. Ouders kunnen zelf contact opnemen met Kim voor vragen en zorgen over het gedrag van hun kind, over de opvoeding en over de thuissituatie. Hierbij kan gedacht worden aan het begeleiden van kinderen in echtscheidingssituaties, het ontbreken van financiële middelen om gymkleding of sportverenigingen te kunnen financieren, zorgen om welbevinden of weerbaarheid van het kind, maar ook wanneer ouders zelf hulp wensen en niet goed weten waar ze hiervoor terecht kunnen. Wanneer je graag in contact komt met Kim, kun je mailen naar ntimmerman@kcdgw.nl. Bellen naar het maatschappelijk werk kan ook: (088) 023 75 00 (Farent). Via deze link vind je een folder met meer informatie. 

 
Nieuws vanuit de opvang

 

Sluitingsdag

Op vrijdag 27 september is zowel de school als de opvang gesloten. Vergeet dit niet te noteren in je agenda.

 

Studiedag

Op maandag 7 oktober is er een studiedag van onderwijs. De BSO is gewoon geopend. Heb je opvang nodig, geef dit dan aan bij de groep van je zoon of dochter. De PM-ers gaan jullie ook nog vragen of je kind komt.

 

Herfstvakantie 

​Op vrijdag 6 september sluit definitief de inschrijvingen voor de herfstvakantie. Heb je nog opvang nodig en niet aangevraagd, doe het dan nog vandaag. Na de sluitingsdatum ben je namelijk niet gegarandeerd van een plekje.

 

Afwezigheid omzetten in opvangtegoed

Afwezigheid van je kind wat je wilt gebruiken als tegoed (vanwege vakantie, een dagje uit, langdurige ziekte van uw kind) geef je minimaal een week van tevoren op de groep door. Het aanvragen van een ruildag of extra opvang waarbij je je tegoed wilt inzetten vraag je ook minimaal 1 week van tevoren aan middels het betreffende formulier. Je tegoed kun je benutten t/m 31-12 per kalenderjaar, hierna vervalt deze. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Ruilen van dagen

Het ruilen van dagen kan binnen onderstaande kaders:

  • Ruilen kan als er ruimte is op de eigen groep binnen het rooster en de wettelijke medewerker-kind ratio.
  • Naarmate het drukker wordt op de groepen zal er minder ruimte zijn om te ruilen daarom geven we nu de mogelijkheid om de dagen nog het gehele kalenderjaar op te nemen
  •  Dagdelen die niet afgenomen zijn blijven staan als tegoed op de groep, mits deze minimaal een week van te voren doorgegeven zijn aan de groep. (vakantie van ouders, langdurige ziekte van kind). Uitzonderingen hierop kunnen alleen gemaakt worden met goedkeuring van de managers.
  • Sluitingsdagen van het kindcentrum worden automatisch toegevoegd aan het tegoed (dit zijn niet de landelijke feestdagen van Kerst, Pasen etc)
  • Ouders spreken de vervangende dagen op de groep af, dat kan pas als de planning van kinderen en medewerkers voor de groep bekend is, dus niet maanden van te voren.
  • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld
  • Per 31 december van ieder het kalenderjaar vervallen alle dagen die van het afgelopen jaar nog tegoed zijn.

Je vult samen met de PM-er van de groep waarin je kind verblijft het formulier ruilen van dagen in. De PM-er bekijkt of er plaats is. Naast het feit dat er een maximale groepsgrootte wordt gehanteerd, is het ook afhankelijk van het geplande aantal PM-er of er die dag plaats is voor je kind.

Een structurele wijziging van de opvang vraag je aan via email bij de Klantendesk, info@onskindbureau.nl.

 

Extra opvang met een machtigingsformulier

Naast het ruilen van dagdelen biedt Ons Kindbureau de ouders van het kindcentrum de mogelijkheid om incidenteel  extra opvang in te kopen. Dit kan ook als er geen opvangcontract (meer) is. Hiervoor kun je dan geen kinderopvangtoeslag aanvragen.

Extra dagen worden alleen toegekend als er binnen de wettelijke kaders ruimte is op de groep en als het pedagogisch verantwoord is. Ouders vullen hiervoor een machtigingsformulier in. Als de extra opvang wordt verrekend met het tegoed dan blijft het formulier op de locatie. Anders zorgt de medewerker dat de machtiging bij de leidinggevende komt en deze levert de machtigingen in bij de Klantendesk. De Klantendesk factureert de machtigingen en zorgt dat deze extra uren ook meegeteld worden bij het jaaroverzicht voor de belastingdienst. Dit kan alleen als je ook een contract voor opvang hebt.

 

Workshops

Zwemmen 

Zwemmen kost voor ouders veel vrije tijd, maar weten jullie dat wij zwemles na schooltijd aanbieden voor kinderen vanaf 4,5 jaar oud? Elke maandag en donderdag (m.u.v schoolvakanties) gaat er een PM-er mee met de kinderen naar Kwekkelstijn. Het vervoer en begeleiden daar naar toe wordt door de PM-er gedaan. Na het omkleden neemt de zwemdocent het over en kan de PM-er elk kind observeren en kort opschrijven wat hij/zij gedaan heeft tijdens de zwemles. Bij terugkomst krijg je een overdracht. 

Ongeveer elke 10 weken kun je tijdens een kijkles (15.00-15.45) komen kijken naar de vorderingen van je kind. De laatste 10 min is het mogelijk om vragen te stellen aan de zwemdocent. 

Voor meer info kijk op  www.onskindbureau.nl. Voor vragen  kun je terecht bij Jolanda: Jvdven@kcdgw.nl.

 

Judo 

Elke dinsdagmiddag van 16.00 -17.00 uur (behalve vakantie) vindt er in de kleine speelzaal in Windkracht 5 judoles plaats. Judo school van Gent uit Den Bosch komt deze les verzorgen. Denk je dat judo iets is voor je kind of dat hij of zij het wel leuk zou vinden? Een proefles is altijd mogelijk. 

Judo werkt in periodes. Na elke periode is er een examen waar je als ouder(s) / verzorger(s) bij mag zijn. Na een periode is het mogelijk te stoppen of je kind gaat verder voor een volgende band. Een periode bestaat uit 12 weken.

Wil je meer info of doorgeven dat je kind een proefles wil neem dan contact op met Jolanda van de Ven. jvdven@kcdgw.nl

 


Nieuws van buiten

 

Hippe Happen festival

Op 27, 28 en 29 september zal het Hippe Happen festival weer georganiseerd worden op het parkeerterrein vóór Windkracht 5. Het opbouwen zal al eerder starten, daarom zal het parkeerterrein worden afgesloten vanaf woensdag 25 september 2019, 7.00 uur voor al het gemotoriseerd verkeer. Fietsers kunnen het fietspad blijven gebruiken. Dit afsluiten doen zij omdat er veel loop- en werkverkeer is op het terrein en er diverse grote leveringen zijn.

Waarschijnlijk is het parkeerterrein op maandag weer in zijn geheel open om 17.00 uur. Dit is onder voorbehoud omdat de gemeente het terrein nog een keer wil vegen met de veegwagens. Mogelijk is het tot dinsdag 1 oktober in de ochtend gesloten. Ze zorgen er dan wel voor dat er geveegd is voor 8.00 uur zodat, voor de grote toeloop, het terrein weer bereikbaar is. Genoeg redenen om een Lekker Anders Dag te plannen dan!

 

KASAM

Kanker in het gezin trekt een zware wissel op alle gezinsleden. En niet altijd is zichtbaar wat dit met de kinderen doet.Het zou toch mooi zijn als we met elkaar deze kinderen vroegtijdig, middels Kasam, dat steuntje in de rug kunnen bieden. Zodat ze samen met lotgenootjes hun veerkracht kunnen versterken. Dat doen we tijdens de lotgenotenbijeenkomsten door kinderen te leren hun eigen ervaringen te verwoorden, te leren over wat kanker is, ze te helpen om op een adequate manier hun gevoelens te (h)erkennen en te uiten en door samen met andere lotgenoten dingen te doen. 

Daarom heeft het Regionaal Trainingscentrum in het aanbod het programma Kasam opgenomen. Kinderen die te maken krijgen met kanker in hun gezin en in de leeftijd van 7 tot 13 jaar oud zijn, kunnen hieraan deelnemen. Kasam kan bijdragen in elke fase van de ziekte van de ouder of een andere belangrijke persoon in hun leven, zoals een grootouder, broer of zusje en beste vriend of vriendinnetje.

Als je te maken krijgt met een gezin waarin dit speelt, verwijs dan de betrokkenen naar de website https://www.regionaaltrainingscentrum.nl/jeugd-en-gezin/kasam voor informatie en aanmelding.

Voor kinderen uit de gemeente ’s-Hertogenbosch, Vught, Haaren, St. Michielsgestel en Boxtel is dit programma gratis te volgen. Er start weer een groep vanaf 16 september 2019.

 

Muziekvereniging St. Cecilia tijdens KOM Festival zondag 8 september.

Ben je jong en wil je graag muziek maken? Dat kan bij Muziekvereniging St. Cecilia! Vind je het leuk om samen muziek te maken of heb je zelfs al les op een slagwerk- of blaasinstrument dan is spelen in ons jeugdorkest niet alleen leuk, maar zeker heel erg leerzaam.                         

Want muziek maakt slim! Kom eens kijken samen met je vader of moeder op zondag 8 september aanstaande bij het KOM Festival in het centrum van Rosmalen. Muziekvereniging St. Cecilia staat daar dan met een kraam met muziekinstrumenten. Je mag dan onder begeleiding van een muzikant van St. Cecilia een instrument uit proberen en kun je alles vragen wat je wilt weten over het maken van muziek. Voor meer info betreft de muziekvereniging klik: St. Cecilia

 

Hockey

Bij kabouterhockey staat plezier voorop, voor kinderen van 3,5 t/m 6 jaar. Voor meer informatie: Kabouterhockey.

 

Number1One

Bij Number One begint de woensdagmiddag inloop met verschillende activiteiten voor de leerlingen van groep 8. Meer Info: Number1One

 

Community Dag Koning Willem 1 College

Op zondag 29 september organiseert het Koning Willem 1 College de jaarlijkse community dag van 11.30 uur tot 17.00 uur. Dit is een feestelijk dag voor het hele gezin, van jong tot oud. Met leuke activiteiten: een nostalgische kermis, en themapleinen met zang, dans sport en spel e.d. De dag bestaat uit 3 onderdelen: het familiefestival, de conferentie ouders in de branding en het koningszangfestival. Iedereen is van harte welkom om de sfeer te proeven. Voor meer info: KW1C

 

Rots en Water bij Stevig in je Schoenen

Op 18 en 30 september kunnen kinderen van 7-13 jaar kennismaken met deze succesvolle weerbaarheidsmethode.

Bij rots en water oefenen kinderen op een actieve - fysieke manier met sociale vaardigheden. Spel en fysieke oefening wisselen we af met korte momenten van reflectie. Omdat het een groepstraining is, leren de kinderen van de trainers én van elkaar.

Rots staat voor een zelfverzekerde lichaamshouding, voor jezelf opkomen, keuzes maken, omgaan met groepsdruk, zelfbeheersing en doorzetten.

Water staat voor contact maken met de ander, samenwerken, grenzen voelen en ontspannen.

De proeflessen en trainingen zijn in Den Bosch en Rosmalen. We werken met 2 leeftijdsgroepen: 7-9 en 10-13 jaar. De groepen worden altijd begeleid door 2 ervaren trainers, een man en een vrouw.

Ieder kind krijgt een werkmap, met veel foto’s. Ouders trainen 2 keer mee en krijgen iedere week een verslag over de mail van de training.

Meer weten of zelf ervaren of het iets voor je kind is? Kijk dan op: www.steviginjeschoenen.nu