Stel cookie voorkeur in

Nieuwsflits 20 september 2019

20-09-2019

 Beste ouders,

 

Afgelopen maandag ging rond 11 uur het alarm in het gebouw: een ontruimingsoefening. Medewerkers en kinderen zijn niet op de hoogte van de oefening, wel moet iedereen volgens het noodplan handelen om zo snel mogelijk naar buiten te gaan en op de afgesproken plek te verzamelen. Toevallig zaten die ochtend collega's van de Sprong voor een bespreking op mijn kamer. Leuk om juist van hen het compliment te krijgen dat het er zo rustig en goed georganiseerd uitzag! Ook van de groep BHVers kreeg ik terug dat deze oefening geslaagd was, check! 

In de school wordt het thema van dit moment (mijn stad/mijn dorp) steeds beter zichtbaar en merkbaar. In de gang bij de kleuters staan hele leuke zelfgemaakte huizen waar je ook écht in kan! Verschillende groepen zijn in de wijk een kijkje gaan nemen, zowel bij de huizen die nog gebouwd worden als bij de bestaande bouw. Een ouder heeft voor groep 6 een excursie georganiseerd naar het gemeentehuis. En deze week kwamen drie kinderen uit groep 7 vragen of ze het chromebook mee mogen nemen als ze de burgemeester gaan interviewen. Tuurlijk mag dat, en ik ben ook erg benieuwd naar het resultaat! 

Op dit moment zijn ook bijna alle stagiaires gestart, de laatste 2 starten op 1 oktober. We hebben er veel dit jaar: twee stagiaires van de pabo (leerkracht) één stagiaire van het praktijkonderwijs (onderwijs ondersteuner), 6 stagiaires van KW1 college (onderwijsassistent) en 6 studenten van de Radbouduniversiteit (leerkracht) en één student sport en bewegen (sport, activiteitenbegeleiding). Waarom zoveel? We vinden dat we ons steentje bij moeten dragen nu het tekort aan leerkrachten nijpend wordt. Door zoveel mogelijk mensen de ruimte te geven om het vak te leren snijdt het mes aan twee kanten: binnenkort meer gediplomeerde mensen en voor nu ook extra handen in de klas. In deze eerste weken hebben we alweer flink gestoeid met het tekort aan invallers. Mogelijk is dat niet zo zichtbaar voor ouders, maar ik ben heel blij met de enorme flexibiliteit van alle medewerkers om zoveel mogelijk problemen intern op te lossen, wat tot nu toe ook gelukt is. 

Na vandaag zal ik zelf ook even een pas op de plaats moeten maken zoals ik in de vorige Nieuwsflits al aankondigde. Inmiddels is duidelijk hoe mijn behandelplan er uitziet. De behandeling start zondag en gaat wat langer duren dan ik verwachtte, ongeveer tot januari.  Vanaf maandag zal Margriet Barendse (ATO-directeur) samen met Maaike van de Loo (manager onderwijs) mij vervangen. Dank jullie wel voor alle kaartjes, appjes en lieve berichtjes. Van groep 8 kreeg ik vanmiddag zelfs een zelfgemaakt sterkte-boekje met een heuse rap! Al die berichtjes hebben mij zeker goed gedaan! 

Fijn weekend allemaal, 

Hanneke Hens 

 

Afsluiting parkeerterrein i.v.m. Hippe Happen festival

Over een week zal het Hippe Happen festival weer georganiseerd worden op het parkeerterrein vóór Windkracht 5. Het opbouwen zal al eerder starten, daarom zal het parkeerterrein worden afgesloten vanaf woensdag 25 september 2019, 7.00 uur voor al het gemotoriseerd verkeer. Dit afsluiten doen zij omdat er veel loop- en werkverkeer is op het terrein en er diverse grote leveringen zijn. Fietsers kunnen het fietspad gedurende de afsluiting blijven gebruiken en de fietsen gewoon in de fietsenstalling zetten. 

Waarschijnlijk is het parkeerterrein op maandag weer in zijn geheel open om 17.00 uur. Dit is onder voorbehoud omdat de gemeente het terrein nog een keer wil vegen met de veegwagens. Mogelijk is het tot dinsdag 1 oktober in de ochtend gesloten. Ze zorgen er dan wel voor dat er geveegd is voor 8.00 uur zodat, voor de grote toeloop, het terrein weer bereikbaar is. Genoeg redenen om een Lekker Anders Dag te plannen dan!

Daarom hebben we speciaal voor jullie extra Lekker Anders Dag-inspiratie. Kom gezellig lopend of met de fiets naar school en maak het nog leuker en vrolijker met een ratelfiets of versierde paraplu! De auto een stukje verderop parkeren en het laatste gedeelte van de route lopen kan natuurlijk ook! Het is al snel Lekker Anders!


 
Nieuws vanuit onderwijs

 

 

VACATURE MR: MR zoekt enthousiaste meedenkende ouder!

De MR staat voor medezeggenschapsraad, dit is een officieel orgaan waarbij ouders en personeel betrokken zijn bij het schoolbeleid. Over verschillende onderwerpen praat de medezeggenschapsraad mee. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapsraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school. 

Op KC De Groote Wielen bestaat de MR uit 6 leden, waarvan er 3 van de oudergeleding en 3 van de personeelsgeleding zijn. Per schooljaar komen zij 6x per schooljaar op een woensdagavond bij elkaar om verschillende onderwerpen met elkaar te bespreken.

Binnen de oudergeleding van de MR komt voor dit schoolaar een vacature vrij! Welke ouder/verzorger zou graag als MR-lid aan de slag willen gaan? Voor meer informatie kunnen jullie terecht bij de personeelsgeleding: Cora van den Heuvel, Laura Jansen of Annerieke Olivier of vanuit de oudergeleding de voorzitter; Laurie de Vroom (ouder van Noah uit groep 4b en Kris uit groep 5a). Ook is het mogelijk om een keer aanwezig te zijn bij een MR-overleg om te ervaren hoe dit overleg verloopt. A.s. woensdagavond op 25 september is het eerste overleg van dit schooljaar gepland. Je bent van harte welkom! Interesse of meer informatie, mail dan naar het algemene mailadres MR@kcdgw.nl of via Laurie naar familiedevroom@gmail.com.

 

Voorstellen stagiaire

Hallo! Mijn naam is Thijs Kocken, ik ben 18 jaar en ik kom uit Nuland. Ik zit in het laatste leerjaar van de opleiding ‘onderwijsassistent’ op het Koning Willem I College. Dit schooljaar loop ik elke maandag en dinsdag stage in groep 1/2D. In mijn vrije tijd luister en maak ik muziek. Ik vind het leuk om dingen te organiseren, bijvoorbeeld voor mijn vriendengroep. Ook zit ik in de organisatie van een Nuland's evenement. Op stage pas ik dat organiseren graag toe in de vorm van leuke activiteiten. Heb je nog vragen, spreek me gerust een keer aan. We gaan er met zijn allen een leuk schooljaar van maken!

 

PBS-Kidsteam

Hallo allemaal, wij zijn Lot, Mila, Britte, Femke, Sam, Mats, Nova en Tessa.                                                                  Dit schooljaar vormen wij samen het PBS-Kidsteam. Wij denken graag mee en komen met suggesties die wij tijdens onze PBS Kidsteam bijeenkomsten bespreken. De PBS afspraken zorgen ervoor dat wij binnen het Kindcentrum op een prettige manier met elkaar omgaan. Tijdens onze eerste bijeenkomst hebben wij het PBS Kidsteam statuut doorgenomen en gedragsverwachtingen tijdens de bijeenkomsten met elkaar besproken. Tijdens de Week tegen Pesten, maken wij ons voorstelrondje en zullen wij ook de 3 stappen in de vorm van een toneelstukje voordoen.  Met de 3- stappen maak je aan de ander duidelijk dat je een bepaald gedrag niet leuk vindt en dat de ander met dit gedrag moet stoppen. Vraag je zoon/ dochter om deze stappen eens voor te doen. Twee keer  per jaar mogen twee afgevaardigden plaatsnemen in het Bossche Kinderparlement. Wij voelen ons een beetje de PBS-ambassadeurs van KC de Groote Wielen. Wij hebben er zin in!  Bij de hoofdingang hangt de PBS- Kidsteam brievenbus. Ideeën en tips zijn altijd welkom!

 
Nieuws vanuit de opvang
 

Zwemmen : 

Zwemmen kost ouders veel vrije tijd. Weten jullie dat wij zwemles na schooltijd aanbieden voor kinderen vanaf 4,5 jaar oud? 

Elke maandag en donderdag (m.u.v. schoolvakanties) gaat er een Pedagogisch medewerker mee met de kinderen naar Kwekkelstijn. 

Het vervoer en begeleiden daar naar toe wordt door de Pedagogisch medewerker gedaan. Na het omkleden neemt de zwemdocent het over en kan de PM-er elk kind observeren en kort opschrijven wat hij/zij gedaan heeft tijdens de zwemles. Bij terugkomst krijg je een overdracht. 

Ongeveer elke 10 weken kun je tijdens een kijkles (15.00-15.45) komen kijken naar de vorderingen van je kind. De laatste 10 min is het mogelijk om vragen te stellen aan de zwemdocent. De eerst volgende kijkles is maandag 11 november en donderdag 14 november. Voor meer info kijk op  www.onskindbureau.nl. Voor vragen kun je terecht bij Jolanda: Jvdven@kcdgw.nl 

 

Judo

Elke dinsdagmiddag van 16-17 uur (behalve tijdens de vakantie) vindt er in de kleine speelzaal de Groote Wielen judoles plaats. Judoschool van Gent uit Den Bosch komt deze les verzorgen. 

Denk je dat judo iets voor je kind is, of denk je dat hij/zij het leuk vindt? Een proefles is altijd mogelijk. 

Judo werkt in periodes. Na elke periode is er een examen (het eerst volgende examen is op dinsdag 12 november) waar je als ouder(s) / verzorger(s) bij mag zijn. Na elke periode heb je de keuze: het mogelijk te stoppen óf je kind gaat verder voor een volgende band. Een periode duurt 12 weken. Wil je meer info wil je of doorgeven dat je kind aan een proefles wil deelnemen, stuur dan een mail naar Jolanda jvdven@kcdgw.nl.

 

Nieuws vanuit de opvang

Sluitingsdag: 

Op vrijdag 27 sept is het hele kindcentrum gesloten, zowel onderwijs als opvang. Vergeet dit niet te noteren in je agenda. De dag van 27 sept wordt bij het kind als tegoeddag genoteerd. 

Let wel op dat deze uren per 31 december vervallen. 

 

Studiedag

Op maandag 7 okt is er een studiedag voor het onderwijs. De bso is gewoon geopend. Heb je opvang nodig geef dit dan aan bij de groep van je zoon of dochter. 

 

Vrijdag voor de herfstvakantie: 

Op vrijdag 11 oktober is de school om 12 uur gesloten. Wij bij de BSO zijn dan open. Kinderen lunchen op de BSO. Kinderen hoeven dus geen brood mee te nemen. 

Als je kind komt, horen wij het graag. Geef dit dan door op de BSO-groep van je kind. 

Je kunt een ruildag inzetten voor de  2 uurtjes die je kind dan extra komt van 12.00 tot 14.00 uur .Ook is het mogelijk om een dag extra in te kopen.

 

Afwezigheid omzetten in opvangtegoed 

Afwezigheid van je kind wat je wil gebruiken als tegoed (vanwege vakantie, een dagje uit, langdurige ziekte van uw kind) geeft je minimaal een week van tevoren op de groep door. Het aanvragen van een ruildag of extra opvang waarbij je je  tegoed wilt inzetten vraag je ook minimaal 1 week van tevoren aan middels het betreffende formulier. Het tegoed kun je benutten t/m 31-12 per kalenderjaar, hierna vervalt deze. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

Ruilen van dagen 

Het ruilen van dagen kan binnen onderstaande kaders: 

· Ruilen kan als er ruimte is op de eigen groep binnen het rooster en de wettelijke medewerker-kind ratio. 

· Naarmate het drukker wordt op de groepen zal er minder ruimte zijn om te ruilen daarom geven we nu de mogelijkheid om de dagen nog het gehele kalenderjaar op te nemen 

· Dagdelen die niet afgenomen zijn blijven staan als tegoed op de groep, mits deze minimaal een week van te voren doorgegeven zijn aan de groep. (vakantie van ouders, langdurige ziekte van kind). Uitzonderingen hierop kunnen alleen gemaakt worden met goedkeuring van de managers. 

· Sluitingsdagen van het kindcentrum worden automatisch toegevoegd aan het tegoed 

(dit zijn niet de landelijke feestdagen van Kerst, Pasen etc) 

· Ouders spreken de vervangende dagen op de groep af, dat kan pas als de planning van kinderen en medewerkers voor de groep bekend is, dus niet maanden van te voren. 

· Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld 

· Per 31 december van ieder het kalenderjaar vervallen alle dagen die van het afgelopen jaar nog tegoed zijn. 

U vult samen met de PM-er van de groep waarin uw kind verblijft het formulier ruilen van dagen in. De PM-er bekijkt of er plaats is. Naast het feit dat er een maximale groepsgrootte wordt gehanteerd is het ook afhankelijk van het geplande aantal PM-er of er die dag plaats is voor uw kind. 

Een structurele wijziging van de opvang vraagt u aan via email bij de Klantendesk, info@onskindbureau.nl. 

Extra opvang met een machtigingsformulier 

Naast het ruilen van dagdelen biedt Ons Kindbureau de ouders van het kindcentrum de mogelijkheid om incidenteel extra opvang in te kopen. Dit kan ook als er geen opvangcontract (meer) is. Hiervoor kunt u dan geen kinderopvangtoeslag aanvragen. 

Extra dagen worden alleen toegekend als er binnen de wettelijke kaders ruimte is op de groep en als het pedagogisch verantwoord is. Ouders vullen hiervoor een machtigingsformulier in. Als de extra opvang wordt verrekend met het tegoed dan blijft het formulier op de locatie. Anders zorgt de medewerker dat de machtiging bij de leidinggevende komt en deze levert de machtigingen in bij de Klantendesk. De Klantendesk factureert de machtigingen en zorgt dat deze extra uren ook meegeteld worden bij het jaaroverzicht voor de belastingdienst. Dit kan alleen als u ook een contract voor opvang heeft.

 

Nieuws van buiten

 

Zandhazendurp zoekt leden voor de Jeugdraad en een nieuwe Jeugdprins(es)


Wie wordt de opvolger van Jeugdprins Bas d’n Urste ?

ZANDHAZENDURP - De Stichting Vrienden van het Rosmalens Carnaval is op zoek naar een opvolger voor Jeugdprins Bas d’n Urste. Op zondag 10 november tijdens de jaarlijkse jeugdraadsverkiezing in de Kentering zal de nieuwe Jeugdraad van XI en Jeugdprins(es) geïnstalleerd worden. Voor het zover is moet er eerst nog een nieuwe Jeugdraad van XI samengesteld worden en daarvoor zijn we op zoek naar jongens en meisje uit Rosmalen.

Zit jij in het basisonderwijs in Rosmalen in groep 6, 7 of 8, ben je een echte feestvierder en ben je met carnaval niet op vakantie ? Meld je dan aan. Samen met de dansmariekes en de rest van de Jeugdraad van XI ga je een grandioze carnaval beleven.

Om Jeugdprins of prinses te kunnen worden moet jij je op 10 november eerst presenteren middels een buut of act of toneelstukje etc.... We zetten je niet zomaar voor het blok, tijdens drie bijeenkomsten voorafgaande aan de verkiezing bereiden wij je op deze presentatie voor. Een deskundige jury besluit uiteindelijk wie er Jeugdprins(es), adjudant of ceremoniemeester zal worden. Voor de overige deelnemers hebben we een plaatsje in de Jeugdraad van XI. Interesse ? Aanmelden kan tot 1 oktober via jeugdraad@zandhazendurp.nl

Volg ons ook op facebook: www.facebook.com/jeugdblok-zandhazendurp en op www.zandhazendurp.nl

 

SJV Kabouterbos 6 oktober

Op zondagmiddag 06 oktober is er een feestje in het Kabouterbos voor alle peuters en basisschoolkinderen t/m groep 4. Kom gezellig samen met de kabouters en allerlei andere feestgangers in het bos dit feestje mee vieren. Kinderen kunnen spelletjes doen en leuke activiteiten beleven in het bos aan de Oude Baan-Oost. Voor meer informatie: SJV Kabouterbos

 

Schaakclub HMC

Kom kijken bij schaakclub HMC op 27 september in de Biechten in Rosmalen. Voor meer info: Schaken

Number One: Voor alle groep 8 leerlingen uit Rosmalen, Nuland, Vinkel en Maliskamp organiseert Jongeren Centrum Number One (T.M. Kortenhorstlaan 1, Rosmalen) wekelijks op woensdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur een inloop met allerlei verschillende activiteiten speciaal voor deze doelgroep. Bekijk hier de flyer.

 

Jeugdprins

Wie wordt de opvolger van Jeugdprins Bas d’n Urste: De Stichting Vrienden van het Rosmalens Carnaval is op zoek naar een opvolger voor Jeugdprins Bas d’n Urste. Op zondag 10 november tijdens de jaarlijkse Jeugdraadverkiezing in de Kentering zal de nieuwe Jeugdraad van XI en Jeugdprins(es) geïnstalleerd worden. Voor het zover is moet er eerst nog een nieuwe Jeugdraad van XI samengesteld worden en daarvoor zijn we op zoek naar jongens en meisje uit Rosmalen. Zit uw kind in het basisonderwijs in Rosmalen in groep 6, 7 of 8, is het een echte feestvierder en met carnaval niet op vakantie? Meld hem/haar dan voor 1 oktober aan via jeugdraad@zandhazendurp.nl. Kijk op www.zandhazendurp.nl voor alle informatie.

 

Saltotoppers

Vanuit CTO Zuid (Centrum voor Topsport en Onderwijs) is dit jaar een nieuw Brabants project gestart genaamd Saltotoppers. Het doel van Saltotoppers is om kinderen tussen de 6 en 13 jaar kennis te laten maken met verschillende gymnastische en acrobatische sporten en hun talenten te laten ontdekken. Er worden (gratis) clinics georganiseerd waarin kinderen een aantal (salto)sporten kunnen ervaren. het gaat o.a. om de sporten freerunning, schoonspringen, kunstrijden, turnen, BMX-freestyle en trampolinespringen. Naast de clinics is er een algemene fysieke test en een informatiebijeenkomst. De clinics gaan vanaf 6 oktober plaatsvinden. Kinderen kunnen zich aanmelden voor één of meerdere clinics (zes in totaal). Kijk voor meer informatie op www.ctozuid.nl/saltotopper. 

 

The Beekvliet Experience

Al verschillende jaren organiseert Gymnasium Beekvliet op een aantal woensdagmiddagen The Beekvliet Experience. Dit zijn 4 woensdagmiddagen, speciaal voor leerlingen uit groep 8 die zich oriënteren op het VWO. Op elke middag worden er 3 verschillende lessen aangeboden en per middag wisselen de vakken. Kinderen kunnen zelf kiezen hoeveel middagen zij mee doen. Iedereen kan meedoen en er is voor iedereen plaats. Kijk voor de data, tijdstippen en aanmelden op www.gymnasiumbeekvliet.nl. Daarnaast organiseert Gymnasium Beekvliet op dinsdag 12 november vanaf 19.30 uur een kennismakingsavond voor leerlingen uit groep 7/8 en hun ouders. Meer info hierover vindt u eveneens op de website.