Stel cookie voorkeur in

Nieuwsflits 5 juni 2020

05-06-2020

Beste ouders,

De laatste week met halve groepen is voorbij, vanaf maandag zijn de kinderen weer hele weken welkom op school! We proberen de draad met zijn allen weer zo gewoon mogelijk op te pakken, uiteraard in combinatie met regelgeving van het RIVM. Zo blijven ook de looproutes en de ‘toilet-per klas’ onveranderd. We zien dat de kinderen dit ook echt serieus nemen, zonder te mopperen lopen ze een rondje extra door de school om ervoor te zorgen dat iedereen de ruimte heeft om zich te bewegen door het gebouw.

Met betrekking tot het in- en uitlopen van het gebouw, verandert er niets: kinderen komen via de poorten binnen, kleuters blijven op het achterste deel van het plein en de andere kinderen lopen naar binnen. We willen iedereen vragen om thuis de handen al te wassen voordat de kinderen naar school komen. We blijven ook nog desinfecteren zodat we een periode hebben dat kinderen aan deze nieuwe gewoonte (thuis handen wassen voor je naar school komt) te wennen.

Gisteren en vandaag zijn de chromebooks weer verzameld. Helaas zijn ze nog niet allemaal retour. Omdat we ze vanaf maandag echt weer allemaal op school nodig hebben wil ik met klem vragen om ze maandag écht weer allemaal op school te hebben. Een aantal leerlingen heeft wel een chromebook ingeleverd maar is het bijbehorende snoer vergeten mee te nemen. Ook daarvoor geldt: graag maandag ook alle snoeren retour.

Omdat vanaf maandag vrijwel alle kinderen weer op school zijn, is het niet langer mogelijk om thuisonderwijs te blijven bieden. Het mailen met de leerkrachten zal nu dan ook niet meer verlopen via het google-adres (naam@kcdgw.org) maar weer via de gewone vertrouwde mailadressen zoals die op de website en in de kc-app staan. (naam@kcdgw.nl).

Leerkrachten zijn ook weer volop bezig met de lessen binnen de thema’s. Het kan voorkomen dat zij de leerlingen vragen om spullen mee naar school te nemen. Wanneer de leerkracht hierom vraagt houdt hij/zij rekening met het aantal uren dat deze spullen in ‘quarantaine’ moeten staan voordat ze in de klas gebruikt gaan worden. Het is nog steeds niet de bedoeling dat kinderen andere spullen mee naar school nemen, ook het trakteren bij verjaardagen kan nog niet.

Fijn weekend allemaal,

Hanneke Hens


Nieuws vanuit onderwijs

 

Ouder-kind gesprekken

Op donderdag 18 juni en dinsdag 23 juni vinden de afsluitende ouder-kindgesprekken plaats. Alle ouders, en vanaf groep 3 ook de kinderen, worden op deze gesprekken verwacht. In deze gesprekken wordt er samen met jullie en het kind besproken hoe de ontwikkeling afgelopen schooljaar is verlopen en wat de ontwikkelpunten voor het volgende schooljaar zijn. Voorafgaand aan de gesprekken vullen kinderen een kindrapport in waarbij ze zelf naar hun ontwikkeling kijken. We gebruiken het kindrapport als leidraad voor het gesprek. De kinderen nemen het kindrapport op woensdag 17 juni mee naar huis zodat jullie het ook thuis vast kunnen bekijken.

De kinderen van groep 7 krijgen bij deze afsluitende gesprekken een voorlopig advies voor de middelbare school. Voor de groepen 8 vinden er geen afsluitende gesprekken plaats, de groepen 8 sluiten hun schoolcarrière op een andere manier af. 

Vanwege de richtlijnen rondom COVID-19 zullen de gesprekken digitaal plaatsvinden. De leerkrachten zullen op de tijd dat jullie je ingeschreven hebben naar het account van het kind via google Hangouts bellen. Alle oudsten uit het gezin krijgen op de dag dat het gesprek plaatsvindt een chromebook mee naar huis om dit makkelijk mogelijk te maken. 

Het inschrijven voor de gesprekken kan vanaf donderdag 11 juni 14.00 uur via de knop 'Oudergesprekken' op de app of via app.schoolgesprek.nl. In verband met de AVG moet iedereen inloggen met een persoonlijk wachtwoord. Dit persoonlijk wachtwoord wordt donderdagochtend 11 juni opnieuw per mail naar jullie verstuurd.

Jullie kunnen je inschrijven tot en met dinsdagmiddag 16 juni. Wie zich niet heeft ingeschreven wordt dinsdagmiddag automatisch ingedeeld en ontvangt een mail met de dag en tijdstip van het gesprek. In verband met de wisseltijd tussen gesprekken vragen we jullie om een kwartier tussen gesprekken van broertjes-zusjes open te laten. 

 

Bouw

Een aantal kinderen werkt op school met het computerprogramma Bouw!. Dit zijn kinderen uit de groepen 2, 3 en 4. Veel kinderen werkten voor de thuiswerkperiode op school met een tutor uit groep 6 of 7. De afgelopen periode hebben alle kinderen Bouw! thuis met hun ouders gedaan. 
De komende periode gaan we weer volledig naar school, maar we weten inmiddels dat we niet met tutoren mogen gaan werken. De groepen moeten volgens het protocol zoveel mogelijk intact blijven, om zo min mogelijk beweging in de school te creëren. 
Wat betekent dit voor de laatste weken van het schooljaar?
We kunnen Bouw! op school helaas niet afmaken. We kunnen wel de toetsen afnemen, maar geen lessen met de kinderen doen. Dat betekent dat we verwachten dat iedereen thuis 3 tot 4 keer per week, een kwartier per keer, aan Bouw! werkt. We gaan er vanuit dat we dit volgend schooljaar weer op de normale manier kunnen oppakken, nu hebben we de hulp van thuis hier hard bij nodig. Het werkt hierbij goed om vaste momenten te kiezen, bijvoorbeeld ma/wo/vr/weekend na het eten.
Nog even voor de zekerheid:
De link naar de website is https://lexipoort.nl. Je logt in met DGWNaam met als wachtwoord DGWNaam1. Kom je er niet uit? Vraag hulp aan de leerkracht om in te loggen. Geef het ook aan de leerkracht door zodra er een toets gemaakt moet worden, zodat we deze op school kunnen afnemen. 
Op school monitoren we de vorderingen en de resultaten en sturen bij waar nodig. 


 
Nieuws vanuit de opvang
 

Studiedag donderdag 25 juni 

Vergeet je kind niet aan te melden voor de studiedag op donderdag 25 juni. Dit gaat heel gemakkelijk via de ouderapp. Als je kind niet komt en je wil het ruiltegoed houden, meld je kind dan op tijd af. Dit moet dan VOOR 7.30 uur dinsdag 23 juni. Anders vervalt je ruiltegoed. Heb je de hele dag opvang nodig, dan vraag je dit aan via de flexkidsapp. 

 

Mooi weer 

De laatste periode is het al veel mooi weer geweest. We hopen natuurlijk dat we er nog lang van mogen gaan genieten. Zie je 's morgens dat het een zonnige warme dag gaat worden, geef dan in de schooltas een zwembroek/ badpak mee. Dan kunnen de kinderen 's middags met droge kleren weer naar huis vertrekken als we een middag met water hebben gespeeld. 

 

Reserve kleding 

Wie herkent dat niet…. Ze groeien eruit waar je bij staat. Wij bij de BSO zijn heel blij met onderbroeken en lange broeken als reserve. Dus is het nog heel dan kan je ze afgeven op de BSO. Elke dag is er vanaf 7.30 uur iemand in het lokaal van de zeemeeuwen. 

 

Social media 

Heb je ons al gevonden….? Regelmatig plaatsen we wat voor leuke dingen we doen bij de BSO op social media. 

Hieronder de linkjes: https://www.facebook.com/onskindbureau.nl https://www.instagram.com/kindcentrum_de_groote_wielen/.