Stel cookie voorkeur in

Nieuwsflits 19 juni 2020

19-06-2020

Beste ouders, 

Deze week zijn we gestart met meer afwezigen dan gewoonlijk. Niet alle kinderen zijn ziek, maar ook broertjes/zusjes moeten nu thuisblijven volgens de richtlijnen van het RIVM. Regelmatig zijn er kinderen en medewerkers die getest worden, gelukkig is geen enkele test positief geweest. Het ongemak ervan ervaren we wel, want in een groep met grieperige kinderen worden ook leerkrachten ziek. Het is duidelijk dat dat niet alleen geldt voor ons kindcentrum, ook de andere kindcentra hebben hiermee te maken: er is in de stad geen enkele invaller meer te vinden. Tot en met donderdag hebben we het intern nog allemaal op kunnen lossen, maar vrijdag ging het mis. Voor zowel groep 1/2a als groep 7b was geen leerkracht beschikbaar. Normaal gesproken hebben we dan ook nog de optie om een groep te verdelen, maar in deze tijd is het plaatsen van extra leerlingen in de andere groepen geen optie.  Beide groepen zijn vandaag thuis, groep 7b met een thuiswerkprogramma en de mogelijkheid om een chromebook op te halen op school.

In de eerste week van de volledige opening hebben we gemerkt dat het te druk werd in de gangen. Doordat de gangen smal zijn, zijn wij genoodzaakt om éénrichtingsverkeer in te zetten binnen de school. Omdat dit teveel drukte geeft op de trap naar buiten, hebben we besloten om alleen om 14.00 uur de groepen 7 en 8 via de opgaande trap naar buiten te laten gaan, tussen 14.00 en 14.10 uur is het dan niet mogelijk om van de trap gebruik te maken. Ook de kleuters bleken te veel in de drukte te staan bij het ophalen. Met name het fietspad gaf na schooltijd problemen omdat hier na schooltijd veel kinderen (van 2 kindcentra) fietsen, die weinig rekening houden met overstekende mensen. Bovendien was het aantal kinderen dat voor de ingang van Windkracht 5 liep zo groot, dat het voor de leerkrachten van de kleuters geen overzichtelijke situatie meer was. Deze aanpassingen hebben goed uitgepakt, we gaan hier de komende weken mee door.

Fijn weekend allemaal,

Hanneke Hens

 

(Op)halen en brengen

Het is nog steeds zo dat er zo min mogelijk volwassenen in het gebouw en op het plein mogen komen. Wanneer kinderen opgehaald worden na schooltijd, wachten ouders buiten de poort. Maar ook voor het ophalen van kinderen na de BSO-tijd of onder schooltijd, is het  de bedoeling dat ouders of verzorgers zich melden via de intercom bij de voordeur van Windkracht 5 (de bel van 'beheer'). We zorgen er dan voor dat het kind of de kinderen naar buiten komen. Ook wanneer je om een andere reden in het kindcentrum moet zijn is het belangrijk om je eerst te melden via de intercom. Dit is de enige manier om overzicht te houden over de aanwezigen in het gebouw.

 

Aanpassing van de RIVM richtlijnen

Deze week zijn de richtlijnen voor kinderen van de kinderopvang en groep 1-2 aangepast: 

Adviezen voor wering van kinderen met neusverkoudheid aangepast – voor kindercentra en groep 1 en 2 van de basisschool 

Kinderen van 0 tot 4 jaar met neusverkoudheid ZONDER KOORTS mogen naar het kinderdagverblijf, behalve als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie of een volwassen gezinslid hebben met klachten passend bij COVID-19. Ditzelfde geldt ook voor kinderen van 4 tot 6 jaar die in groep 1 of 2 van de basisschool zitten en bij neusverkoudheid ZONDER KOORTS naar school mogen. 

Jonge kinderen zijn veelvuldig neusverkouden en worden nu veelvuldig geweerd omdat neusverkoudheid een symptoom van COVID-19 kan zijn. Bij kinderen verloopt COVID-19 echter niet ernstig en hun rol in de transmissie van COVID-19 lijkt beperkt te zijn. Daarnaast is op dit moment de incidentie van COVID-19 in Nederland laag. Sinds 1 juni jl zijn er ~ 3500 kinderen van 0 tot 6 jaar getest op COVID-19 waarvan 0,5% positief was. Van de ~ 90 kinderen van 0 tot 6 jaar die getest werden vanwege bron- en contactonderzoek testte 14,3 % positief. Bij een goede bron- en contactopsporing wordt het bij de huidige lage incidentie van COVID-19 niet nodig geacht om alle kinderen van 0 tot 6 jaar met neusverkoudheid te weren of te testen. 
Wel is het belangrijk dat conform artikel 26 van de Wpg kindercentra en basisscholen clusters van 3 of meer kinderen in een groep met verdenking op COVID-19 blijven melden aan de GGD. 

 

Kalender schooljaar 2020-2021

We zijn alweer druk bezig om de kalender voor het volgende schooljaar te vullen. In de volgende Nieuwsflits zorgen we dat de jaarkalender compleet is en leggen we jullie meteen uit hoe je de kalender via de app kunt synchroniseren met je eigen agenda. We merkten dat er al wel behoefte is om te weten op welke dagen de studiedagen van volgend schooljaar vallen, om zo op tijd vrij te kunnen vragen of opvang te kunnen regelen. De studiedagen zijn inmiddels goedgekeurd door de MR. De studiedagen zijn te vinden op de app onder de knop 'kalender'. 

 

Nieuws vanuit onderwijs
 

Schoolreisje

Op 26 juni as. zou eigenlijk het jaarlijkse schoolreisje plaatsvinden. Zoals eerder gecommuniceerd is, gaat dit vanwege de Coronamaatregelen helaas niet door. De kinderen worden op deze dag op school verwacht. We houden de gewone schooltijden aan.   

 

Geef een prentenboek cadeau - 'Woeste Willem'

De leesbevorderingscampagne ‘Geef een prentenboek cadeau’ heeft als missie om alle kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de mooiste boeken uit de jeugdliteratuur. Boekhandels en diverse landelijke organisaties bundelen hun krachten om elk jaar een jeugd- en een prentenboekklassieker op een toegankelijke manier beschikbaar te maken. 

Hoe bereiken we alle kinderen? Door te geven!

Voor een heel klein bedrag zijn de boeken te koop in de boekhandel, om cadeau te geven aan jezelf of een ander. Door de nadruk te leggen op ‘geven’, hoopt de stichting alle kinderen te bereiken – ook de kinderen die, om wat voor reden ook, thuis geen boeken hebben. 

Het prentenboek van 2020 is Woeste Willem van Ingrid & Dieter Schubert en is voor slechts €2,50 te koop bij de plaatselijke boekhandel. 

 

Van de Ouderraad

 

Hulp gevraagd voor het nieuwe schoolplein

Jullie hebben eerder kunnen lezen dat we een nieuw schoolplein krijgen. Het belooft iets heel bijzonders te worden met voor alle kinderen wat wils. Het nieuwe plein wordt in de week van 3 augustus aangelegd door een bedrijf, zodat het ruim op tijd klaar is voor het nieuwe schooljaar.

Met het bedrijf is afgesproken dat in het kader van ouderparticipatie en om de kosten wat te drukken, ouders /verzorgers een handje kunnen helpen in de voorbereiding. In de dagen voorafgaand aan de start moet ongeveer de helft van de stenen uit het plein gehaald worden, en opgestapeld worden op een aangewezen locatie. 

Hulp is van harte welkom! Met 10 à 15 mannen of vrouwen is het mogelijk de klus in een dag te klaren. Om wat flexibeler te zijn plannen we meer momenten. Het is mogelijk om aan te geven of  je op een van de volgende data beschikbaar bent (meerdere keuzes mogelijk):

- donderdagavond 30 juli

- vrijdagavond 31 juli

- zaterdag 1 augustus overdag 

- zondag 2 augustus wil komen helpen. 

 

Aanmelden met vermelding van voorkeursdata kan via het e-mail adres van de Ouderraad: our@kcdgw.nl. Heb je vragen, dan kun je bellen met Paul Hendrix van de Ouderraad (06 53203365). Na aanmelding nemen we contact op om de details door te spreken. Alvast super bedankt!

 

Schoolfotograaf

Aan het begin van het schooljaar zal de schoolfotograaf weer op school komen. Het is niet meer automatisch zo dat alle kinderen op de foto gaan, tegenwoordig moeten we rekening houden met de AVG-wetgeving en mag iedereen aangeven of hij wel of niet op de foto zou willen. Tijdens de gesprekken die op dit moment plaatsvinden wordt daarom nu alvast gevraagd  of alle kinderen op  de foto mogen in september. Het zou vervelend zijn wanneer een foto niet gebruikt kan worden omdat er kinderen op staan die niet op de foto willen. Het is dus niet zo dat je verplicht bent de foto te kopen als je aangeeft dat je geen bezwaar hebt om op de foto te komen, we willen dat de fotograaf een groepsfoto maakt van een foto die ook gekocht kán worden door de ouders die dat willen. 

Heel fijn dus dat we al zoveel positieve reacties hebben mogen ontvangen!  En voor wie nog een gesprek met de leerkracht heeft: vergeet niet door te geven of je op de groepsfoto mag!


 
Nieuws vanuit de opvang
 

 

Studiedag donderdag 25 juni 

Vergeet je kind niet aan te melden voor de opvang op de studiedag van donderdag 25 juni. Dit gaat heel gemakkelijk via de ouderapp. Als je kind niet komt en je wil het ruiltegoed houden, meld je kind dan op tijd af. Dit moet dan voor 7.30 uur op dinsdag 23 juni, anders vervalt je ruiltegoed. Heb je de hele dag opvang nodig, vraag dit dan aan via de flexkidsapp. 

 

Zomervakantie 

Voor de zomervakantie hebben we een leuk programma samengesteld, nieuwsgierig? Kijk eens op de site van Kindcentrum De Groote Wielen: https://www.kcdgw.nl/Opvang/Buitenschoolse-opvang/Aanbod-studie--en-vakantiedagen 

 

Schoenendozen 

Zouden jullie lege schoenendozen die anders toch weg gegooid worden willen afgeven bij de BSO? Wij zijn daar blij mee. 

 

Mooi weer 

De laatste periode is het al veel mooi weer geweest. We hopen natuurlijk dat we er nog lang van mogen gaan genieten. Zie je s morgens dat het een zonnige warme dag gaat worden geef dan in de schooltas een zwembroek/ badpak mee. Dan kunnen de kinderen s middags met droge kleren weer naar huis vertrekken als we een middag met water hebben gespeeld. 

 

Reserve kleding 

Wie herkent dat niet…. Ze groeien eruit waar je bij staat. Wij bij de bso zijn heel blij met onderbroeken en lange broeken als reserve. Dus is het nog heel dan kan je ze afgeven op de bso. Elke dag is er vanaf 7.30 uur iemand in het lokaal van de zeemeeuwen, dat is het lokaal op de begane grond.

 

Social media 

Heb je ons al gevonden….? Regelmatig plaatsen we wat voor leuke dingen we doen bij de bso op social media. 

Hieronder de linkjes: https://www.facebook.com/onskindbureau.nl

 

Nieuws vanuit de workshops: Bokslessen 

Een aantal maanden geleden hebben we een oproepje geplaatst dat we mogelijk bokslessen willen gaan aanbieden na schooltijd op de dinsdag of donderdag. Echter door de Corona periode is dit stil komen te liggen. 

Langzaam aan willen we toch weer gaan kijken wat er mogelijk is na de zomervakantie. Heeft je kind interesse of is het nieuwsgierig wat het inhoudt, stuur een mail naar jvdven@kcdgw.nl . Geef meteen even aan de naam van het kind, leeftijd en naar welke dag de voorkeur uit gaat. Graag ook even mailen als je dit al eerder hebt gedaan zodat er opnieuw een inventarisatie kan worden gemaakt. Graag voor 30 juni. 

 

 

 

Nieuws van buiten

 

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Door de coronacrisis groeien meer kinderen op in een gezin met geldzorgen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt. Zij betalen voor deze kinderen de contributie of het lesgeld voor sport en cultuur zoals voetbal, dansen, judo of muziek. Heb je hulp nodig, ken je een kind dat hulp nodig heeft, of wil je zelf helpen? Ga naar magikweermeedoen.nl