Stel cookie voorkeur in

Nieuwsflits 3 juli 2020

03-07-2020

Beste ouders,

Hierbij de allerlaatste Nieuwsflits van dit schooljaar. Een jaar geleden hadden we niet kunnen voorspellen dat het jaar zo vreemd zou verlopen. Dat we opeens op afstand les moesten gaan geven. En dat dat dan ook nog zo goed zou verlopen! Nog steeds krijgen we veel complimenten van ouders en collega’s van andere scholen die hulp nodig hadden bij het ‘afstands-onderwijs’. Niet alleen een verdienste van ons maar zeker ook van de kinderen en neit te vergeten: van jullie, de ouders! Deze week zou er weer een ‘ouderbedankmiddag’ zijn, maar ook daar werd een “coronastokje” voor gestoken. Middels het filmpje dat iedereen vanmiddag ontvangen heeft in zijn of haar mailbox hopen we toch een klein beetje duidelijk gemaakt te hebben dat we blij zijn met alle hulp (in het bijzonder tijdens de thuiswerkweken) die we ook dit jaar weer hebben mogen ontvangen van jullie! Heel erg bedankt!

Inmiddels hebben we onze eerste pijlstokken uit kunnen zetten om te ontdekken waar we nu staan. Zijn de kinderen zich blijven ontwikkelen? Zijn er gaten gevallen? Hebben kinderen achterstand opgelopen? Natuurlijk kunnen we niet alle kinderen over dezelfde kam scheren, maar over all zijn we de periode van afwezigheid goed doorgekomen met zijn allen.

In de eerste week van heropening was het aanpoten voor de leerkrachten. De kinderen waren alle regels en afspraken even kwijt. Het wachten op elkaar en op de leerkracht bleek ineens heel moeilijk. Thuis hebben ze vaak de volle aandacht gehad en kregen zij mogelijk direct antwoord op hun vragen. Weer terug in de groep moesten zij weer wennen aan de uitgestelde aandacht.

De ontwikkeling van het begrijpend lezen is in veel gevallen minder goed verlopen dan wij dachten, hoopten of verwachtten. Het is een deel van de kinderen niet gelukt om het niveau dat ze hadden door te trekken. Het thuis begeleiden van het begrijpend lezen verloopt blijkbaar anders dan op school.  Door de lesdag heen is het begrijpend lezen eigenlijk continu aan de orde. Leerkrachten wijzen de hele dag op inhoud van teksten: wat staat daar nu precies, wat is het onderwerp wat is oorzaak en wat is gevolg etc. Dat doen zij zowel bij taal als bij rekenen, lezen, knutselen, en thema, kortom: de hele dag door. Kinderen worden geholpen, gecorrigeerd en leren van feedback die de leerkracht geeft aan hen of aan klasgenoten. Mogelijk is dat wat zij gemist hebben bij het thuisonderwijs. Daar waren geen klasgenoten, minder feedback gedurende de verschillende vakken etc. Mogelijk is dat een oorzaak van een minder snel verlopende ontwikkeling in de coronatijd, de exacte reden zullen wij waarschijnlijk nooit kunnen duiden. Is dit een ramp? Wij denken van niet. De plannen liggen alweer klaar om de kinderen daar nu en na de vakantie weer in verder te helpen, we verwachten met de tijd weer de juiste lijn te pakken te hebben. Met spelling hebben we een andere ontwikkeling gezien, deze is juist boven verwachting verlopen. We kunnen ons voorstellen dat kinderen direct feedback gehad hebben van een begeleidende ouder thuis, veel meer en intensiever dan wij op school kunnen bieden (maar dat is natuurlijk ook een aanname). Bij het rekenen zien we geen grote opvallendheden, de kinderen hebben zich naar verwachting doorontwikkeld. Qua resultaten zijn wij dus zeker niet ontevreden! Het is dus ook duidelijk wat je in de vakantie (ongemerkt) kunt doen: veel lezen en laten lezen en vragen stellen aan de kinderen over de gelezen tekst.

De komende week is de allerlaatste schoolweek. Een hele belangrijke week voor onze schoolverlaters. Wat vonden we het sneu voor hen dat de ene na de andere activiteit werd afgezegd omdat het in verband met de corona-maatregelen niet door kon gaan. Teamleden, en met name de leerkrachten van groep 8 hebben echt elke kans aangegrepen om toch zo goed mogelijk naar een afscheid toe te werken. Er werden heel veel plannen gemaakt en er sneuvelden er ook weer heel veel omdat het onvoldoende corona-proof bleek. Ik kan veel voorbeelden noemen maar die van het kamp was echt een klif-hanger: het was al snel duidelijk dat het kamp niet door kon gaan na de meivakantie. Een paar weken later volgde de eerste versoepelingen waardoor het mogelijk leek om toch op kamp te gaan. Er werd een geschikte locatie gezocht, leerkrachten kwamen mij om een akkoord vragen en toen dat er was werd er bij ouders per mail gepolst of er animo voor was. De mail was de deur nog niet uit of we werden teruggefloten door het bestuur: zij gaven geen akkoord zolang de Veiligheidsregio Brabant nog niet akkoord ging. Ondertussen groeide het enthousiasme op school. Na een week bleek dat de Veiligheidsregio akkoord ging mits er een aangepast draaiboek was. Dit werd gemaakt, maar het bestuur ging nog niet akkoord. Ondertussen waren de voorbereidingen voor het kamp in volle gang. Het nogmaals aangepaste draaiboek ging naar de Veiligheidsraad, zij vroegen mij of de MR achter het plan stond en gingen vervolgens akkoord, hoera! Intussen waren ook de ouders van groep 8 al volop in de weer met de voorbereidingen van het nachtspel…..en het bestuur gaf aan pas akkoord te gaan als ook de MR van school akkoord zou zijn…..zucht….nog twee  weken voor het kamp….Nogmaals werd het draaiboek aangepast met een deel dat ook de MR achter het plan stond. Tenslotte alles opgestuurd naar de MR. Ook zij hadden kritische en verhelderende vragen die tot een laatste aanpassing hebben geleid. Gelukkig reageerde de MR heel snel en kregen we deze week ook van hen een akkoord, dus: woensdag gaan ze echt vertrekken!!!!Op de dag dat eigenlijk hun grote vakantie zou beginnen gaan de kids met hun leerkrachten 3 dagen op kamp. Woensdag gaan wij hen met zijn allen uitzwaaien, want dat is echt de allerlaatste dag dat we hen gaan zien.

Jan Xinyi Esmée Indy  Noek  Stijn Bieke Dirk Jill Bram Fee Roel Timme Menno Yuri Emma  Ruan  Sjoerd Inara Nina Nienke Tessa Duuk Tamara Robine  Pleun Fleur, Daan Joris  Aimee Keshia  Eva  Timo  Sanne Lieke Yentl Sam Hessel Femke Merlijn Bregje Sverre  Anoek Mart  Sil  Stijn Sterre Vince Daan , Thom Nova Jaydey en Lotte, ga genieten van een heerlijk kamp, wij gaan genieten van jullie prachtige ‘film-in plaats-van musical’ en ik denk dat ik namens iedereen op school spreek als ik zeg dat we jullie gezelligheid, hulpvaardigheid en aanwezigheid écht zullen gaan missen!

Net zoals landelijk het geval is, komen we langzaam in de knel met allerlei corona-regeltjes. Ook in onze allerlaatste week zijn we hieraan namelijk nog gebonden. Het ‘niet-trakteren-beleid’ geldt ook deze laatste week nog. Dat houdt niet alleen in dat kinderen niet mogen trakteren met hun verjaardag, het betekent ook dat de leerkrachten geen traktatie of presentje van kinderen mogen ontvangen, ook niet voor het afscheid van het jaar. Alleen knutselwerkjes van kinderen zijn hierop een uitzondering. Eigenlijk is dit niet zo’n grote aanpassing, we hebben immers al jaren de afspraak dat er een verrassing komt van de groep voor de leerkracht, zodat niet elke kind voor zich nog iets mee hoeft te nemen. Zo ontstaan er ook geen verschillen en blijft het afscheid aan het einde van het jaar voor iedereen leuk.

 

Ik wens jullie allemaal hele fijne weken toe. Geniet van de vakantie!

Groeten Hanneke

(PS op 21 augustus volgt de eerste Nieuwsflits weer van het nieuwe schooljaar)

 


Nieuws vanuit onderwijs

 

Jaarkalender schooljaar 2020-2021

In de vorige Nieuwsflits hebben we alvast de vakanties en studiedagen met jullie gedeeld. Inmiddels is de hele jaarkalender compleet (alleen het groep 8 kamp wordt begin volgend schooljaar nog toegevoegd). De jaarkalender is te vinden onder de knop 'Kalender'. 

Het is mogelijk om met één knop de kalender te synchroniseren met je eigen digitale agenda. Wanneer je de kalender opent zie je rechtsboven een icoontje van een filter. Wanneer je daarop klikt krijg je onderin een oranje knop met 'abonneer op agenda' te zien. Wanneer je daarop klikt komen de activiteiten direct in je agenda te staan. Achter alle activiteiten hebben we (DGW) gezet zodat in je agenda meteen zichtbaar is dat het om een activiteit vanuit De Groote Wielen gaat. 


 
Nieuws vanuit de opvang

 

Bijna vakantie

Op vrijdag 10 juli is de school om 12 uur uit en gaan de kinderen genieten van 6 weken vakantie. Kinderen die normaal op vrijdag gebruik maken van de bso moeten die dag 2 uur bijkopen (van 12.00-14.00 uur). Dit kun je gemakkelijk aanvragen via de flexkids app. Vergeet je kind niet af te melden als hij of zij die vrijdag helemaal niet komt. Doe je dit 48 uur van te voren (dus uiterlijk woensdag ochtend 7.30 uur), dan komt deze dag automatisch bij je tegoed te staan. Dan kun je daar uren van gebruiken als jullie extra opvang nodig hebben en het kind aantal dit toelaat.

Voor de lunch wordt gezorgd. Voor ons als pedagogisch medewerkers is het fijn als jullie ook daadwerkelijk je kind afmelden i.v.m. inkoop van de lunch en de inzet van personeel.

 

Vakantie bso

De laatste voorbereidingen zijn volop aan de slag en dan zijn wij weer klaar voor een leuke vakantie bso met super leuke activiteiten. Is je kind niet opgegeven, maar heb je onverwachts toch nog opvang nodig, stuur dan een mail naar Jessica jvherwaarden@onskindbureau.nl. Zij kan voor jullie kijken of er misschien nog plek is.

 

Klanttevredenheid onderzoek

In december is er een klanttevredenheid onderzoek afgenomen. Het KDV kreeg een 7,8 gemiddeld (van totaal 22 respondenten en de BSO een 7,3 (van totaal 36 respondenten). Mooie scores maar er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. Zowel bij de BSO als KDV kwam terug dat ouders het fijn zouden vinden als er meer communicatie over de activiteiten is die gedaan worden, dat hierin de pedagogische visie en ontwikkeling meer in meegenomen wordt zodat ouders een beter beeld krijgen wat hun kind(eren) doen en met welke invalshoek. We hebben op basis van de resultaten zowel met het KDV als de BSO al verbeterpunten opgesteld waar we mee aan de slag gaan.                                           

Mochten er naar aanleiding  van deze terugkoppeling nog vragen zijn dan kan je altijd contact opnemen met Jessica via jvherwaarden@onskindbureau.nl, dit geldt ook voor andere vragen/ opmerkingen.

 

Oudercommissie

De oudercommisiie zoekt nog nieuwe leden, dit mag vanuit het kinderdagverblijf zijn of BSO, nieuwsgierig? Op de site van KC DGW kun je kijken wat ze doen, https://www.kcdgw.nl/Ouders/Oudercommissie-DGW-(Opvang).

 

Geboren 

Marielle (BSO) is onlangs bevallen van zoontje Xenn. Moeder en kind maken het goed. Marielle zal rond oktober weer terug komen bij de vuurtorens. Tot die tijd zullen jullie Soumaya veel boven zien. Zij werkt al langer bij ons, maar dan op de babygroep.

 

Studiedagen

Hadden jullie al gezien dat de studiedagen bekend zijn voor het volgend schooljaar? Noteer deze alvast in de agenda en vergeet niet de ochtend bij te kopen of de middag op tijd af te melden zodat je een ruil tegoed hebt. 25 september is de eerste studiedag in het nieuwe schooljaar.

 

Social media 

Heb je ons al gevonden….? Regelmatig plaatsen we wat voor leuke dingen we doen bij de bso op social media. 

Hieronder de linkjes: https://www.facebook.com/onskindbureau.nl/

https://www.instagram.com/kindcentrum_de_groote_wielen

 


 

Nieuws vanuit de workshops 

Bokslessen

Een aantal maanden geleden hebben we een oproepje geplaatst dat we mogelijk bokslessen willen gaan aanbieden na schooltijd op de dinsdag of donderdag. Echter door de Corona periode is dit stil komen te liggen. Langzaam aan willen we toch weer gaan kijken wat er mogelijk is na de zomervakantie. Heeft je kind interesse of is het nieuwsgierig wat het in houdt stuur een mail naar jvdven@kcdgw.nl .Geef meteen even de naam van het kind, leeftijd en naar welke dag de voorkeur uit gaat aan. Graag voor 8 juli. In de vorige nieuwsbrief heeft deze oproep ook al gestaan en zijn er al wat reacties gekomen. Deze mensen hoeven niet opnieuw te reageren.

 

 

 

Nieuws van buiten

 

Number One is weer open voor groep 8

 

Stichting Leergeld.

Als uw kind naar de middelbare school gaat, zijn voor sommige ouders de kosten voor school niet op te brengen (b.v. een tas, fiets, gymspullen e.d.). Ouders kunnen hiervoor een aanvraag doen bij Stichting Leergeld.

Voor meer info:  Stg Leergeld

 

SJV Nachtspel voor groep 8

Hoewel de kindervakantieweek dit jaar niet door kan gaan, organiseert SJV toch het bekende nachtspel voor groep 8 leerlingen.  Klik op: Nachtspel voor meer informatie.

 

Lekker Anders Dag

Voordat we lekker met zomervakantie gaan, willen we iedereen nog een keertje laten voelen hoe bijzonder het is, zo samen met je kind naar school. Daarom heeft Lekker Anders Dag iets leuks bedacht, voor in de laatste schoolweek.

Klik op : LAD voor meer informatie

 

SJV

Helaas gaat de kindervakantieweek niet door, maar SJeVkes organiseert via de app / facebook diverse zomeractiviteiten. Klik op: SJV