Stel cookie voorkeur in

Extra Nieuwsflits 26 juni 2020

26-06-2020

Beste ouders,

Op 24 juni heeft het RIVM met betrekking tot het COVID19-virus de maatregelen verruimd. Naar aanleiding van deze verruiming heeft de Primair Onderwijsraad het protocol basisonderwijs aangepast. Dit heeft tot gevolg dat we per 1 juli het ophalen van de kleuters gaan aanpassen. Alle andere afspraken blijven onveranderd.

 

De volgende regels zijn van toepassing:

  • Alle leerlingen gaan volledig naar school.
  • Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
  • Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.
  • De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen. Ook de overige hygiënemaatregelen van het RIVM blijven van kracht.
  • Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
  • Het thuisblijf- en wegstuurbeleid bij klachten. Zie hiervoor: lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_ Ziekte--Besmettelijkheid

 

Wat is voor ons een duidelijke verandering in dit aangepaste protocol?

Met het strikt toepassen van triage is aanwezigheid in de school van ouder(s)/verzorger(s), vrijwilligers, stagiaires en (externe) professionals toegestaan. Volwassenen houden te allen tijde 1,5 m afstand tot elkaar en passen strikt de hygiënevoorschriften toe.

In overleg met de MR van de Groote Wielen hebben we besloten dat ouder(s)/verzorger(s), vrijwilligers, stagiaires en (externe) professionals alleen op onze uitnodiging het gebouw betreden. 

Ook het schoolplein is weer toegankelijk voor ouders, echter de 1,5 meter afstand tussen volwassenen blijft hier van toepassing.

Eveneens in overleg met de MR is besloten dat alleen de ouders van de kleuters vanaf 13.50 uur het plein kunnen betreden. We hebben hiervoor gekozen omdat dit de meest veilige plek is om de jongste kinderen op te halen. Om de 1,5 meter te kunnen blijven waarborgen, worden alle andere ouders/verzorgers verzocht buiten de poorten te wachten.

Om ervoor te zorgen dat iedereen de ruimte heeft op het plein om 14.00 uur, is een overzichtsfoto gemaakt. De oranje pijlen geven de looprichting van de kinderen van groep 3 t/m 8 die het pand verlaten. De blauwe pijlen geven de looprichting aan voor de kleuters en hun ouders/verzorgers. Ook staat op de foto aangegeven waar de kleuters en leerkrachten wachten en waar de ouders kunnen gaan staan om hun kind op te wachten. 

Aangezien het protocol van de PO-raad per 1 juli actief wordt, zullen de kleuters ook pas per woensdag 1 juli op het plein opgehaald kunnen worden. Op maandag en dinsdag is dit dus nog bij het strandje.

Vriendelijke groeten Hanneke Hens

 

Nieuws van buiten

 

Typecursus op school na schooltijd

Na de zomervakantie starten we met een typecursus voor kinderen bij jullie op school na schooltijd, onder begeleiding van Type-Uniek. De lessen worden gegeven in kleine groepen (minimaal 8 en maximaal 12 kinderen). 

De typecursus start op:

Maandag 7 september 2020 om 14.10 uur

 De kinderen uit de groepen 7 en 8 leren gemiddeld in 10 tot 12 klassikale lessen blind typen. Toetsenbordvaardigheid geeft je direct een voorsprong, zowel op school als op het internet. In het voortgezet onderwijs gaan de kinderen veel lange boekverslagen en scripties schrijven waarbij zij dus nog meer zullen profiteren van hun vingervlugheid. 

De totale typecursus kost €125,00 per cursist. 

Wilt u ook dat wij een laptop reserveren voor uw zoon of dochter voor de typelessen op school, via de website van www.type-uniek.nl onder het kopje “typecursus op school” kunt u zich inschrijven. Plaatsing geschiedt via binnenkomst van aanmelding. 

Voor meer informatie, kijk op de site van www.type-uniek.nl. Voor vragen ben ik (Angelique) bereikbaar via info@type-uniek.nl of op 06-30789989.