Stel cookie voorkeur in

EXTRA Ouder(raad) berichten 6 juli

06-07-2020

Gevonden voorwerpen

Ook in deze laatste periode hebben we weer een hele "winkel" aan spullen gevonden. Prachtige jassen, vesten, schoenen etc. wachten op hun eigenaar. In dit filmpje  zie je wat er allemaal gevonden is, vanaf dinsdag zijn de spullen af te halen onder het afdak bij WK5 (bij de schuifdeuren) tussen 8.15 en 8.45 en tussen 13.45 en 14.00 uur!

 

Een bericht van de ouderraad= altijd iets extra's voor leerlingen en hun ouders:

De ouderraad van de Groote Wielen bestaat uit een groep ouders en 3 personeelsleden. Zij zorgen er samen voor dat de schooldagen op de Groote Wielen regelmatig extra leuk zijn. Zij spelen een grote rol bij allerlei feesten en partijen die wij op school vieren. Ook bij de extra activiteiten zoals de schoolfotograaf, de wandeldriedaagse, de sportdag etc. spelen zij een hoofdrol. Vaak klaren zij alle klussen met hun eigen OR-team, en soms vragen zij hulp bij het uitvoeren van activiteiten aan alle andere ouders.

Dit is zo'n moment: door middel van deze speciale Ouder(raad) berichten  wordt aan alle ouders medewerking gevraagd:

 

De schoolfotograaf

Op 24 augustus start het nieuwe schooljaar. Op 1 en 2 september, in de tweede schoolweek, is de gemaakt. schoolfotograaf weer op de Groote Wielen. De school en Medezeggenschapsraad hebben besloten dat alleen de individuele foto's en de groepsfoto's in onderwijstijd gemaakt worden. De broertje(s)/zusje(s) foto's worden in de middagen na schooltijd, tussen 14.00 uur en 17.00 uur gemaakt. De ouderraad neemt de organisatie hiervan voor haar rekening.

Via de QR code rechtsboven in deze nieuwsbrief, of via deze link kom je bij het in te vullen formulier. In dit formulier geef je als ouder/verzorger aan van welke kinderen kinderen een broertje(s)/zusje(s) foto gemaakt kan worden en welk tijdvak van 15 minuten de voorkeur heeft. Er zijn maximaal 3 voorkeuren op te geven voor een gewenst tijdvak vul de enquete in voor 17 augustus. Wanneer het formulier niet tijdig wordt teruggestuurd, gaan we ervan uit dat je geen behoefte hebt aan een broertje(s)/zusje(s) foto's.

 

Uiterlijk 25 augustus  krijgt u per e-mail bevestiging van uw voorkeur, inclusief instructies.Het inplannen gebeurt op basis van binnenkomst van ingevulde formulieren. Het kan zijn dat uw voorkeur niet gehonoreerd kan worden en dat u in een ander tijdvak wordt ingedeeld. In dat geval kunt u afzien van de broertje(s)/zusje(s) foto door uiterlijk 28 augustus een email te sturen naar de Ouderraad (our@kcdgw.nl)

U kunt ook kinderen opgeven die op de opvang zitten. Het is niet mogelijk om kinderen die niet (meer) op KC de Groote Wielen zitten, op de foto te laten zetten. U dient uw kinderen van de opvang zelf op te halen en weer terug te brengen naar de groep.

Het opgeven van uw kinderen en het reserveren van een tijdvak verplicht u niet om nabestellingen te doen .

Alvast bedanktvoor het invullen van het formulier. We gaan ons best doen om een planning te maken die zo goed mogelijk aansluit bij uw wensen.

Met vriendelijke groeten,

Ouderraad KC de Groote Wielen.

 

Nog niet voldoende hulp voor het nieuwe schoolplein

Jullie hebben eerder kunnen lezen dat we een nieuw schoolplein krijgen. Het belooft iets heel bijzonders te worden met voor alle kinderen wat wils. Het nieuwe plein wordt in de week van 3 augustus aangelegd door een bedrijf, zodat het ruim op tijd klaar is voor het nieuwe schooljaar.

Het bedrijf 'Vogels" dat het groene plein komt inrichten heeft hier al ruime ervaring mee: meerdere schoolpleinen in de omgeving zijn door hen gerealiseerd. Het bedrijf weet dan ook als geen ander dat scholen alle zeilen moeten bijzetten om het financiele plaatje rond te krijgen. Daarom is het bedrijf bereid om in het kader van ouderparticipatie de kosten voor het schoolplein wat te drukken, door ouders /verzorgers een handje te laten helpen in de voorbereiding. Gelukkig hebben we al een groepje ouders bereid gevonden om ons hierbij te helpen, maar we komen nog handen tekort. Vandaar nogmaals de oproep aan alle ouders:

Wie helpt ermee om dit leuke plein voor alle kinderen te realiseren? We hebben je hulp echt hard nodig!

Wat moet er gebeuren?

In de dagen voorafgaand aan de start moet ongeveer de helft van de stenen uit het plein gehaald worden, en opgestapeld worden op een aangewezen locatie.

Met 10 à 15 mannen of vrouwen is het mogelijk de klus in een dag te klaren. Om wat flexibeler te zijn plannen we meer momenten. Het is mogelijk om aan te geven of  je op een van de volgende data beschikbaar bent (meerdere keuzes mogelijk):

- donderdagavond 30 juli

- vrijdagavond 31 juli

- zaterdag 1 augustus overdag op;

 

Het is héél fijn als jij erbij kunt zijn! Aanmelden met vermelding van voorkeursdata kan via het e-mail adres van de Ouderraad: our@kcdgw.nl. Heb je vragen, dan kun je bellen met Paul Hendrix van de Ouderraad (06 53203365). Na aanmelding nemen we contact op om de details door te spreken. Alvast super bedankt!

 

Nieuws van buiten

Typecursus op school na schooltijd

Na de zomervakantie starten we met een typecursus voor kinderen bij jullie op school na schooltijd, onder begeleiding van Type-Uniek. De lessen worden gegeven in kleine groepen (minimaal 8 en maximaal 12 kinderen). 

De typecursus start op:

Maandag 7 september 2020 om 14.10 uur

 De kinderen uit de groepen 7 en 8 leren gemiddeld in 10 tot 12 klassikale lessen blind typen. Toetsenbordvaardigheid geeft je direct een voorsprong, zowel op school als op het internet. In het voortgezet onderwijs gaan de kinderen veel lange boekverslagen en scripties schrijven waarbij zij dus nog meer zullen profiteren van hun vingervlugheid. 

De totale typecursus kost €125,00 per cursist. 

Wilt u ook dat wij een laptop reserveren voor uw zoon of dochter voor de typelessen op school, via de website van www.type-uniek.nl onder het kopje “typecursus op school” kunt u zich inschrijven. Plaatsing geschiedt via binnenkomst van aanmelding. 

Voor meer informatie, kijk op de site van www.type-uniek.nl. Voor vragen ben ik (Angelique) bereikbaar via info@type-uniek.nl of op 06-30789989.

 

Nog éééén keertje dan: Lekker Anders Dag dit schooljaar

In de coronaweken is er via de Nieuwsflits een enquete verstuurd van Lekkers Ander Dag. Van deze enquete (die uitgezet werd onder alle ouders van de deelnemende Bossche en Rosmalende scholen) is inmiddels de uitslag bekend. Deze is weergegeven op de onderstaande twee oranje posters.

Inmiddels is ook duidelijk dat het initiatief 'Lekker Anders Dag' finalist is in de strijd om de Nederlandse Verkeersveiligheids prijs. Dat moet gevierd worden! Daarom zullen alle kinderen van groep 1 t/m 4 in de laatste schoolweek de komende week een tasje ontvangen van Lekker Anders Dag. Natuurlijk hopen we in de laatse week heel veel oranje te zien in en om de school! Wat dat inhoudt lees je hieronder.