Stel cookie voorkeur in

Nieuwsflits 2 oktober 2020

02-10-2020

Beste ouders,

Gelukkig, het wordt weer wat rustiger rondom de COVID-besmettingen binnen ons kindcentrum. De besmette leerkrachten voelen zich steeds beter of zijn al weer aan het werk.  Iedereen die contact heeft gehad met deze personen (dat is het hele team en enkele klassen) moest 14 dagen extra goed in de gaten houden of zij klachten kregen, omdat dat dat de periode is waarin je nog ziek kunt worden. Deze 14 dagen zijn nu om en gelukkig is er niemand meer ziek geworden. Wel zijn teamleden de afgelopen periode getest zodra zij klachten hadden. Alle testen (16) waren verder negatief. Gelukkig hadden we in de meeste gevallen inval, op twee groepen na. Zij zijn een dag thuis geweest. Enerzijds heel fijn dat er vervangers waren, maar voor de groep natuurlijk het allerfijnste als hun eigen leerkracht of pedagogisch medewerker er gewoon is! Op dit moment krijgen we steeds meer berichten van ouders die besmet zijn geraakt. Alle huisgenoten moeten dan direct in quarantaine, kinderen worden dan direct van het kindcentrum opgehaald. Medewerkers en kinderen vragen zich dan regelmatig af wat dat dan inhoudt voor hen: zij behoren tot de niet nauwe contacten en er hoeven niets extra's te doen. De kinderen van een besmette ouder blijven minimaal 10 dagen thuis. Deze 10 dagen gaan in op dag dat de besmette ouder 24 uur klachtenvrij was (zie hier de informatie hierover van de GGD). Als de ouder/huisgenoot wel direct contact heeft gehad (= meer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand) met ander huisgenoten, dan start voor hen de quarantaine van 10 dagen opnieuw. We begrijpen dat dat heel vervelend is en dat dat ook echt een lange periode is, maar voor de veiligheid/gezondheid van alle aanwezigen binnen het kindcentrum, wijken wij (onderwijs en kinderopvang) niet van deze regels af. 

Binnen de kindcentrummuren zien en horen we hoe het gaat met alle aanpassingen in deze corona-tijd, en kunnen we direct aanpassingen doorvoeren als dat nodig is. Buiten het gebouw wordt dat lastiger. We horen verschillende verhalen rondom het ophalen van de kinderen na schooltijd. Om een goed beeld hiervan te krijgen ontvangen we graag de mening van jullie als ouder. Zouden jullie daarom deze lijst met 6 korte vragen willen beantwoorden? Daarmee kunnen wij onze huidige werkwijze eventueel aanpassen of verbeteren. Mocht dat nodig zijn, dan willen we dat graag per aanstaande maandag in laten gaan. De vragenlijst kan daarom beantwoord worden tot zondagavond 21.00 uur.

Deze week zou de thema-afsluiting zijn op school. We snappen dat het voor jullie als ouder vreemd is om nog steeds geen kijkje te kunnen nemen in het gebouw. We hebben daarom met alle leerkrachten afgesproken om 1 keer per week via de app (Klassenboek) een kijkje te geven in de groep. Deze week zal de thema-afsluiting het onderwerp zijn.

Aan alle leerkrachten is gevraagd om (indien mogelijk) na twee uur thuis te werken. Dat wil niet zeggen dat de leerkrachten voor jullie onbereikbaar zijn. Na schooltijd zijn de leerkrachten buiten zodat korte berichten doorgegeven kunnen worden. Lukt dat op dat moment niet, dan is een mail sturen de beste optie, want ook wanneer leerkrachten thuis werken zien ze de mail gewoon (dat geldt niet voor de bereikbaarheid per telefoon, maar ook een telefoontje blijft een optie). Als er een bericht of boodschap doorgegeven moet worden vóór schooltijd, neem dan juist wel de telefoon want vóór schooltijd is er voor de leerkracht geen tijd om de mail te checken. Het is ook altijd mogelijk om een afspraak met de leerkracht te maken wanneer er iets besproken moet worden. Voel je niet bezwaard om dat te doen, leerkrachten rekenen erop dat ouders zich melden als daar behoefte aan is! Wanneer er vanuit de leerkrachten de behoefte is om ouders te spreken zullen zij ook met jullie contact opnemen. Eigenlijk is dit niet anders dan vóór de corona-periode, het voelt wel anders omdat het fysieke contact beperkt is.

Aanstaande maandag hebben we met het onderwijsteam een studiedag van het bestuur. Alle kinderen van alle ATO-scholen zijn maandag dus vrij. Ook deze studiedag zal volledig digitaal plaatsvinden, zodat we dinsdag weer met zoveel mogelijk leerkrachten gezond en wel aan de slag kunnen!

Ik wens jullie allemaal een fijn lang weekend,

Groeten, Hanneke Hens
 
 


Nieuws vanuit onderwijs


Kinderboekenweek 

Afgelopen woensdag is de Kinderboekenweek gestart. Het thema van de Kinderboekenweek dit jaar is 'En toen?'. In de klassen hebben we er al op diverse manieren aandacht aan besteed. Zo is er door de leerkrachten van groep 3-4 in alle groepen voorgelezen uit hun lievelingsboek, hebben de kinderen een lied geleerd en is de opening van de Kinderboekenweek in diverse klassen bekeken.
De komende weken zullen er allerlei lessen rondom de Kinderboekenweek worden gegeven.

Vanwege de coronamaatregelen kan de kinderboekenmarkt, georganiseerd door boekhandel De Omslag in Rosmalen, dit jaar niet doorgaan. Gelukkig is er een alternatief voor ons bedacht!

 

Thema

Groep 1-2 heeft vorige week al een stukje over het thema in de Nieuwsflits gezet, deze week volgen de groepen 3 t/m 8:

 

Thema groep 3 en 4 

Tijdens het afgelopen thema hebben wij in de klas hard gewerkt aan het thema 'jij en ik' in combinatie met 'toen en nu'. Wij hebben in de klas ingezoomd op de klas van vroeger en de klas van nu. Tijdens de lessen hebben de kinderen geleerd over hoe de klas van vroeger eruit zag, welke spullen de kinderen vroeger gebruikten in de klas en op het plein, hoe de leerkrachten lesgaven vroeger en hoe anders de materialen nu zijn dan vroeger in de klas. Tijdens het werken in verschillende hoeken hebben de kinderen onder andere gewerkt aan hun eigen aap-noot-mies leesplank, ze hebben geschreven met een kroontjespen, ze hebben ouderwets ganzenbord gedaan en ze hebben een kleurenfoto van zichzelf in zwart-wit afgemaakt. 

Binnenkort start thema 2. Dan gaan we het in de klas hebben over duurzaam leven in combinatie met de veranderende natuur en de herfst. 

 

Thema groep 5 t/m 8

Deze week hebben we thema 1 'Jij en ik' in de tijd van 'toen en nu' afgerond. De eerste weken van het schooljaar hebben we stilgestaan bij groepsvorming en het omgaan met elkaar, verderop in het thema zijn we ons gaan verdiepen in een stuk van de geschiedenis en aardrijkskunde van Nederland. We zijn dit thema meer te weten gekomen over Nederland na de tweede wereldoorlog, de welvaart in de jaren '60, Nederland als waterland, de 'goudmijntjes' van Nederland en onze beroemde kinderboekenschrijfster Annie M.G. Schmidt. We hebben geleerd hoe je goede vragen stelt, hoe je vervolgens informatie opzoekt om antwoord te geven op deze vragen en hoe je de antwoorden op de vragen opschrijft. 

Dinsdag starten we met thema 2: duurzaam leven. We gaan ons bij thema 2 verdiepen in het milieu, het broeikaseffect, energie en groene energie en in natuurkundige verschijnselen als spanning en elektriciteit. Voordat de kinderen zelf op onderzoek uitgaan, gaan we er eerst voor zorgen dat ze op verschillende manieren kennis opdoen over de bovenstaande onderwerpen. We proberen jullie via klassenboek op de hoogte te houden.


 
Nieuws vanuit opvang
 

Flexkids app

Regelmatig worden er berichten en foto’s op de flexkids app gezet. In deze app kun je je kind ook afmelden als hij /zij niet naar de BSO komt. Als je dit 48 uur van te voren (voor 7.30 uur) doet, dan behoud je het ruiltegoed dat je op een andere middag /VSO- moment (buiten schoolvakanties om) kunt inzetten.

 

School 12 uur uit

Let op: op vrijdag 16 okt (de vrijdag voor de de school om 12.00 uur uit. Als je kind altijd op vrijdag naar de BSO komt, vergeet dan niet om de tijd van 1200 uur tot 1400 uur extra in te kopen, dat kan via de app.

Als je kind niet komt vinden wij het fijn als je op tijd je kind afmeldt zodat we weten welke kinderen er gaan komen.

Heb je alleen van 12.00 – 14.00 uur opvang nodig is dit ook mogelijk.

 

Inschrijvingen voor herfstvakantie 

Nog niet toegekomen om in te schrijven voor de herfstvakantie ….? Geen nood op sommige dagen hebben we nog een plekje vrij. Meld je kind snel aan.

 

Nieuws vanuit de workshops

 Zwemles 

Er kan weer ingeschreven worden voor zwemles na schooltijd op de maandag. Voor meer informatie zie www.onskindbureau.nl

Als je kind 4,5 jaar is kan het naar de herfstvakantie meteen starten zonder een wachtlijst.

 

 Boksen 

Sinds 24 augustus zijn we op dinsdag en donderdag gestart met bokslessen van 14.15 tot ongeveer 15.15 uur. De les vindt plaats in de kleine gymzaal.

Proefles is mogelijk. Aanmelden gaat via Jolanda jvdven@kcdgw.nl

Als het kind de boksles leuk vindt en besluit om lid te worden,  moeten het kind ZELF bokshandschoenen aanschaffen.

Tijdens onze les gaan wij spelenderwijs met het kind motorisch aan de slag.

Mede door de leeftijd van het kind, ligt de lat bij de één wat hoger dan bij de ander..

 

Wat we belangrijk vinden en waar we naar toe werken:     

  1. Weten met welk been ik voor sta. (Links/Rechts, Sterkste hand, Schrijfhand)         
  2. Weten hoe ik in de bokshouding sta. (Handen hoog)     
  3. Weten hoe ik mijn bokshandschoenen, zelfstandig, aan of uit trek.       
  4. Weten hoe ik omga met mijn eigen materiaal (of van de leraar). 
  5. Het memoriseren van boks-combinaties (Deze combinaties komen elke terugkomen)   
  6. Weten wat een Hoek, Directe of een opstoot is. (Het gaat dan niet om de perfecte beweging, maar wel  weten om welke stoot dit gaat). 
  7. Weten hoe ik aan moet geven, als mijn maatje stoten plaatst op de handschoenen.         
  8. Ik help een ander, als ik het zelf ook begrijp.

Boksen is in de ring geen teamsport, maar daarbuiten wel. Je traint altijd met partners en je hebt altijd een ander nodig, dit willen wij ook meegeven. Dit is voor de basis een prima begin. Voor de een eenvoudiger dan de ander, maar gezamenlijk komen wij er! We werken in blokken van 10 lessen. De diplomering is in week 11. Kosten zijn 6 euro per les en betaling verloopt via de boksschool.

 

 
Nieuws van buiten

 

SJV Activiteiten afgelast

Helaas gaat het kabouterbos op 11 oktober en de disco voor de groepen 7 en 8  niet door. Meer info: SJV

 

Zondag 4 oktober is het Dierendag!

De dieren van de Lekker Anders Dag-totempaal zijn verstopt rondom onze school. Maak er in de week 5 oktober tot en met 9 oktober een Lekker Anders Dag van en ga op jacht naar de uil, adelaar, beer, eland, wasbeer en lynx. Heb jij een dier gevonden? Kijk dan goed hoe deze naar school komt. Weet jij het juiste antwoord dan maak je kans op een hele gave prijs!

Houd de website, Facebook en Instagram van Lekker Anders Dag in de gaten voor meer informatie.