Stel cookie voorkeur in

Nieuwsflits 6 november 2020

06-11-2020

Beste ouders,

In oktober is het bestuur de procedure gestart voor een interim directeur voor KC de Groote Wielen. Vlak voor de herfstvakantie hebben zij een keuze gemaakt. De commissie van bestuur heeft haar keuze ter advies voorgelegd aan de medezeggenschapsraad van de MR. Nadat de MR positief advies gegeven heeft, heb ik afgelopen woensdag aan het team verteld dat er een interim directeur is aangesteld. Haar naam is Paula van Dijk. Zij zal vanaf 1 december 3 dagen per week aanwezig zijn. We hebben  vóór die tijd al data afgesproken waarop ik mijn werkzaamheden zal overdragen aan haar.  In de komende Nieuwsflits zal Paula zichzelf voorstellen aan jullie.
 
Inmiddels zijn er ook voldoende blaadjes van de bomen gevallen. Is dat belangrijk nieuws? Ja! voor ons wel! Zodra er voldoende blaadjes gevallen zouden zijn, zou het tuinbedrijf ons nieuwe groene plein komen aanplanten. Aankomende donderdag gaat dat gebeuren. De grote bomen zullen door het bedrijf zelf verplaatst worden, maar voor het kleinere werk zullen de kinderen ook de handen uit de mouwen gaan steken. Het is niet mogelijk om met 400 kinderen aan de slag te gaan, een aantal kinderen zal een brief krijgen met het verzoek om op 12 november oude kleren aan te trekken. Ben heel benieuwd naar het eindresultaat! In de volgende Nieuwsflits zal ik wat foto's plaatsen.

In de bovenbouw zijn de kinderen actief aan de slag met het thema. Dat merkte ik ook aan mijn mailbox. Verschillende leerlingen stuurden mij een mail.  Giulia Britte en Lina willen graag wat gaan doen aan de rommel in de wijk. Ze hebben al plannen gemaakt en ze komen deze de volgende week met mij bespreken, dan kunnen we samen bekijken wat haalbaar is. Dus als je binnenkort verbaasd bent over de nette omgeving, dan heb ik hier al een tipje van de sluier opgelicht ; )

En er lijkt ook een projectje binnen de KC-muren te worden opgezet. Saar en Amélie hebben een plan bedacht om schoolafval gescheiden op te gaan halen. Een hele klus, maar ook deze proefballon gaan we zeker proberen te realiseren, in elk geval uitproberen!

Fijn weekend allemaal!

Hanneke Hens

 


 
Nieuws vanuit onderwijs

 

Facultatieve oudergesprekken 19 en 24 november

Op donderdag 19 november en dinsdag 24 november staan er voor groep 1-2 t/m 7 facultatieve oudergesprekken op de planning. De facultatieve oudergesprekken zijn bedoeld voor ouders die tussen het gesprek aan het begin van het jaar, en het gesprek in het midden van het jaar, behoefte hebben aan een tussentijds gesprek met de leerkracht. Uiteraard is het naast de geplande gesprekken ook ieder ander moment mogelijk om met de leerkracht in gesprek te gaan. Misschien vraag je je dan af waarom er facultatieve gesprekken zijn gepland als in gesprek gaan op ieder moment mogelijk is? We merken dat geplande gesprekken fijn werken ter reminder, om er zowel vanuit jullie als ons even bij stil te staan of het goed is om elkaar tussentijds nog een keer te spreken. 

De facultatieve gesprekken vinden plaats op 19 en 24 november tussen 15.00 en 16.30 uur. Inschrijven kan vanaf donderdag 12 november 14.00 uur via de knop 'Oudergesprekken' op de KCDGW-app. Donderdag 12 november wordt voor 14.00 uur een mail verzonden met de inloggegevens. De facultatieve gesprekken worden in verband met de richtlijnen rondom COVID-19 telefonisch gevoerd. Bij inschrijving wordt gevraagd om bij de opmerkingen het telefoonnummer te noteren waarop we je op de afgesproken tijd kunnen bereiken.

Voor groep 8 staan op 19 en 24 november de voortgangsgesprekken op de planning. Bij deze gesprekken worden in tegenstelling tot bij de facultatieve gesprekken alle ouders en kinderen verwacht. De voortgangsgesprekken vinden op 19 en 24 november plaats tussen 15.00 en 20.00 uur. Ook voor de voortgangsgesprekken geldt dat inschrijven vanaf donderdag 12 november 14.00 uur kan. De voortgangsgesprekken vinden digitaal plaats via Google Hangouts. Kinderen nemen op de dag van het gesprek hun chromebook mee naar huis waarop de leerkrachten ze bellen op de afgesproken tijd. 

 

De Week van de Mediawijsheid 2020: Je hebt het #zelfindehand 

De week van de mediawijsheid begint op 6 november 2020. In de klassen zullen wij daar vanaf maandag 9 t/m 13 november aandacht aan besteden. 

Scrollen, liken, appen, swipen, streamen, gamen en subscriben: je bent er de hele dag druk mee. Je schakelt van ervaringen op het scherm naar de wereld om je heen, en weer terug. Alleen maar leuk? Of niet? 

Online media kunnen je helpen om het beste uit jezelf te halen. Health-apps en slimme horloges geven inzicht in je gezondheid. Je ontmoet mensen van over de hele wereld via sociale media en door online tutorials leer je een nieuwe hobby. 

Maar media kunnen ook veel van je vragen. De druk om altijd bereikbaar te zijn kan leiden tot stress en te veel smartphonegebruik kan zorgen voor weinig lichaamsbeweging of je krijgt lichamelijke klachten. Al helemaal nu je door de coronacrisis meer thuis zit en veel contact via een scherm verloopt. Ook de stroom aan berichten rondom COVID-19 kan zorgen voor extra onrust. 

Om lichamelijk, mentaal en sociaal gezond te blijven is een goede balans nodig tussen on- en offline bezig zijn. Tijdens de Week van de Mediawijsheid kun je daarom jouw digitale balans testen en krijg je tips om met en zonder media het beste uit jezelf te halen. Dat is voor iedereen anders. Waar voel jíj je goed bij? Je hebt het zelf in de hand. 

Meer vragen? Zie de informatie op de website: https://www.weekvandemediawijsheid.nl/

 

PBS-Kidsteam: "zet je licht aan".

Wellicht hebben jullie de tags op het fietspad al gezien. Het PBS-Kidsteam probeert door de tags " zet je licht aan" , iedereen hier aan te helpen herinneren.  Goed zichtbaar zijn op de fiets, begint bij je fietsverlichting aan zetten. Laten wij samen op deze manier zorg dragen voor een stukje veiligheid om de school. 

' Lekker anders op de fiets, de verlichting is er niet voor niets'.

 

Ouderbijdrage

Op 28 september hebben alle ouders / verzorgers per kind een e-mail gehad met het verzoek om de jaarlijkse ouderbijdrage voor dit schooljaar te voldoen. Op dit moment heeft een meerderheid de bijdrage voldaan. Aanstaande maandag wordt een herinnering verstuurd. De ouderbijdrage kan via iDeal betaald worden.

Een aantal ouders heeft gevraagd wat er gebeurt met het geld wat vorig schooljaar niet is uitgegeven aan activiteiten voor kinderen (bv. het schoolreisje) en welke invloed de huidige corona-problematiek heeft op de geplande activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, carnaval, sportdag, wandeldriedaagse en het schoolreisje.

Voor het overgebleven geld van vorig jaar hebben we een idee wat we uitwerken met school. We denken aan een feest voor kinderen en ouders / verzorgers, later dit schooljaar. Ook is de Ouderraad druk bezig met school om alternatieve plannen uit te werken voor de eerder genoemde reguliere activiteiten. Hoewel er onzekerheid is over wat mogelijk is, zijn we voornemens om er alles aan te doen om leuke activiteiten te organiseren voor de kinderen. Het is daarom belangrijk dat we de begroting voor dit schooljaar rond krijgen en daarvoor is de ouderbijdrage nodig.

School, MR en Ouderraad hebben afgesproken dat de Ouderraad slechts een beperkte hoeveelheid eigen vermogen mag hebben. Dat betekent dat als aan het einde van het schooljaar blijkt dat het niet mogelijk is geweest om vervangende activiteiten te organiseren, we moeten kijken wat we met het overschot doen. Aangezien de ouderbijdrage geoormerkt is voor activiteiten voor kinderen, is het in het uiterste geval mogelijk om geld te restitueren. Op dit moment is er geen enkele aanleiding om hiervan uit te gaan. Vandaar de oproep om gehoor te geven aan de herinnering die we maandag versturen. Alvast bedankt hiervoor.

Ten slotte wijzen wij erop dat ouders / verzorgers een beroep kunnen doen op de stichting Leergeld (www.leergeld.nl). Deze stichting kan voor ouders die moeite hebben met het bedrag van € 40,- per kind de ouderbijdrage voldoen.

Indien jullie vragen hebben, dan kunnen jullie deze stellen via our@kcdgw.nl. 

 

MR-vergadering 30 september 2020

Op woensdag 30 september vond de eerste MR-vergadering van dit schooljaar plaats.
Dit schooljaar zitten er twee nieuwe leerkrachten in de MR: Bas van Uden (leerkracht groep 8) en Melanie Pigmans (leerkracht groep 7). 

Tijdens deze MR-vergadering is het volgende besproken:

 • Stand van zaken rondom corona
  Er zijn regelmatig besmettingen, van leerkrachten en van ouders. Als school volgen we de adviezen van de GGD. 
 • Stand van zaken schoolplein
  Het nieuwe plein is in gebruik genomen. In week 43 staat de aanplanting gepland. Dit zal samen met kinderen worden gedaan. 
 • Stand van zaken verbouwing Kindcentrum
  De verbouwing van het Kindcentrum staat stil, omdat de directeur ziek is.
 • Jaarplannen schooljaar 2020-2021
  De jaarplannen van de werkgroepen voor dit schooljaar zijn besproken. 
 • Communicatie
  De oudergeleding van de MR gaat de behoeften vanuit ouders inventariseren m.b.t. communicatie.

 

Vacature GMR

We zijn op zoek naar een ouder die namens de ouders van KC De Groote Wielen wil deelnemen aan de GMR. De GMR staat voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van het scholenbestuur waar onze school onder valt: ATO-scholenkring. Hierbij worden onderwerpen besproken die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van het bestuur. In de GMR zijn per school twee leden betrokken: een personeelslid en een ouderlid. De GMR van ATO wil een solide, betrouwbare, betrokken, volwaardige, gelijkwaardige en deskundige gesprekspartner van het College van Bestuur van ATO-scholenkring zijn. De GMR creëert gedragenheid en reageert op beleidsplannen van het bestuur en de MR-en van de scholen. De GMR wil de belangen van personeel, ouders en kinderen vertegenwoordigen en de kwaliteit van het onderwijs bewaken.  De GMR komt gemiddeld acht keer per jaar samen (in de avonduren).  Meer informatie is te vinden op https://www.ato-scholenkring.nl/gmr

Heb je interesse in deze vacature? Of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Laurie de Vroom, voorzitter MR: 06-48770092.


 
Nieuws vanuit opvang

 

Nieuwe baan Bregje

Bregje heeft sinds deze week een andere baan. Bij de Bliksems zijn er het afgelopen half jaar heel veel kindjes 4 geworden en doorgestroomd naar school en BSO, waardoor er minder uren beschikbaar waren op de groep. Op dat moment kwamen er uren vrij bij Campus aan de Lanen en Wittering.nl, na een ochtend meedraaien op deze locaties was Bregje zo enthousiast dat zij de keuze heeft gemaakt om bij deze locaties te gaan werken. Gelukkig blijft Bregje binnen Ons Kindbureau werken en hoeven we zo niet helemaal afscheid te nemen. Bregje werkt nog 3 maandagen op de bso, maandag 16 november is echt haar laatste dag bij DGW.

 

Studiedag woensdag 9 december

Op 9 december heeft onderwijs een studiedag. Op deze dag is de BSO de gehele dag open en kunnen de kinderen komen. Als er extra opvang nodig is voor de ochtend kunt u dit aanvragen via de flexkids ouderapp. Mocht u geen gebruik willen maken van de opvang die dag, dan kunt u deze dag afmelden en ontvangt u ruiltegoed.

 

Vakantieopvang kerstvakantie

Voor de vakantie hebben wij weer een leuk activiteitenprogramma samengesteld voor de kinderen. Zo gaan we onder andere: boksen,  kersthangers maken, een eigen kerststalletje maken en kerstboompizza's maken. Benieuwd naar het gehele programma, kijk dan op deze website onder kopje BSO naar aanbod studie- en vakantiedagen want daar kunt u onze flyer vinden.

Opgeven voor de kerstvakantie gaat ook via de ouderapp, dit kan nog tot vrijdag 13 november.

 

Naar buiten bij de opvang

In het grote pleidooi om met kinderen naar buiten te gaan willen we binnen OKB dit seizoen van de herfst één van de belangrijkste pijlers in het naar buiten gaan extra benadrukken:

Het weer en het grote verschil tussen een volwassene en het kind hierin.

Een volwassene benoemt het weer, een kind ervaart het weer. Een volwassene spreekt van ‘goed weer’ als het droog is, niet te hard waait, aangenaam van temperatuur is en met liefst nog een beetje zon erbij. ‘Slecht weer’ is het vanaf de eerste regendruppel die zich laat zien, de wind die te hard waait, de temperatuur die net iets minder aangenaam ervaren wordt.

Een jong kind spreekt niet van slecht of goed weer. Een kind ervaart: regen is nat en geeft een bijzonder gevoel op het hoofd en het lichaam. Wind is meestal fris of koud en voelt onaangenaam met wind op kop. De zon is warm en gezellig en vooral in het voor -en najaar een aangename ervaring. Door in de verschillende weersomstandigheden buiten te zijn met de kinderen bouwen zij die ervaringen op. Een kind staat met alle sensoren open in zijn omgeving en dus ook in die grote natuur die ook ‘het weer’ is. Jullie kennen heel waarschijnlijk wel de uitspraak:

- slecht weer bestaat niet, er bestaat wel slechte kledij.

- Na regen komt zonneschijn

Deze zienswijze zorgt ervoor dat de kinderen ook buiten mogen spelen in weer waarvan wij als volwassenen misschien zeggen dat het geen mooi weer is. 

 

Terugblik vakantie BSO

Wat hebben we verschillende activiteiten gedaan tijdens de vakantie. 
Er lopen meerdere kinderen met mooie opgepimpte T-shirts rond op school. Deze hebben we geverfd met tie dye technieken. Ook hebben de kinderen geleerd wat een drukpers is en wat deze kan, we hebben namelijk een echte drukpers in het atelier van Hetty staan.
Wat kun je met een vuilniszak nog meer doen? Daar weten we bij de bso wel raad mee. Versier hem mooi en touwtje eraan. Vliegeren maar. 
We hebben weer zin in de kerstvakantie.  
 

Nieuws van buiten

Voorlichtingsavond Sint Janslyceum

  Klik:   Hier  tref je een digitale uitnodiging aan van de Meet & Greet met Jelle en Michelle. Jelle en Michelle komen normaal gesproken langs op de basisscholen om informatie te geven over het Sint-Janslyceum. Omdat veel voorlichtingsavonden niet doorgaan vanwege Covid-19, hebben ze bedacht om iedere dinsdagavond een uur online aanwezig te zijn. Ouders en kinderen kunnen informatie krijgen en vragen stellen in een ontspannen sfeer. 

Typecursus op school na schooltijd

Na de kerstvakantie starten we met een typecursus voor kinderen bij Windkracht 5, Wijkcentrum, onder begeleiding van Type-Uniek. De lessen worden gegeven in kleine groepen (minimaal 8 en maximaal 12 kinderen). 

De typecursus start op maandag 11 januari om 14.10 uur 

De kinderen uit de groepen 7 en 8 leren gemiddeld in 10 tot 12 klassikale lessen blind typen. Toetsenbordvaardigheid geeft je direct een voorsprong, zowel op school als op het internet. In het voortgezet onderwijs gaan de kinderen veel lange boekverslagen en scripties schrijven waarbij zij dus nog meer zullen profiteren van hun vingervlugheid. 

De totale typecursus kost €125,00 per cursist. 

Wilt u ook dat wij een laptop reserveren voor uw zoon of dochter voor de typelessen, via de website van www.type-uniek.nl onder het kopje “typecursus op locatie” kunt u zich inschrijven. Plaatsing geschiedt via binnenkomst van aanmelding. 

Voor meer informatie, kijk op de site van www.type-uniek.nl. Voor vragen ben ik (Angelique) bereikbaar via info@type-uniek.nl of op 06-30789989.

 

 

Webinars vanuit de GGD

Woensdag 11 november om 19:30 uur is er een webinar over sociale media voor ouders met kinderen tussen 10 en 16 jaar oud. De GGD organiseert dit samen met Helder Theater en Mediaeigenwijs.

Aanmelden kan via deze link: https://www.ggdhvb.nl/nieuws/2020/10/Webinar-Leg-dat-ding-nou-eens-weg

 

Dinsdag 3 november om 20:00 is er een webinar over lachgas voor ouders. De GGD organiseert dit samen met Novadic Kentron, Halt en R-newt jongerenwerk. In bijgevoegde uitnodiging vind je meer informatie.

Aanmelden kan via de aanmeldknop in de uitnodiging of via deze link: https://ggdhvb.webinargeek.com/lachgas-alles-wat-je-als-ouder-wil-weten-over-lachgas

 

Soms zit je kind niet lekker in zijn of haar vel. Hij of zij kan het niet altijd makkelijk onder woorden brengen, maar jij merkt dat het niet helemaal lekker loopt. Dit kan op school het geval zijn, maar ook thuis.

Hoe fijn is het dan dat er een mogelijkheid is dat ik samen met jouw kind ga kijken hoe we samen een oplossing kunnen vinden, zodat hij of zij zich weer beter kan voelen, of beter om kan gaan met bepaalde situaties?

Mijn naam is Astrid van de Griendt en ik ben woonachtig in Rosmalen. In mijn praktijk Hi5 Kindercoaching begeleid ik met veel plezier kinderen met uiteenlopende hulpvragen. Wil je meer informatie? Kijk dan even op mijn website www.hi5kindercoaching.nl.  Natuurlijk mag je me ook altijd mailen of bellen voor meer informatie.

 

Mailen: astrid@hi5kindercoaching.nl

Bellen: 06-28 06 39 51