Stel cookie voorkeur in

Nieuwsflits 15 januari 2021

15-01-2021

Beste ouders,

De tijd vliegt op dit moment. We zijn al weer twee weken vol energie bezig met thuisonderwijs en de noodopvang. Er wordt ontzettend hard gewerkt door iedereen  om deze lockdown periode voor de kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen. Dank allemaal! 

Vanaf 15 februari 2021 start Koen van Beurden als directeur. Van harte welkom Koen! Voor de overdracht is een eerste afspraak gemaakt. Na de voorjaarsvakantie werken we een week samen om Koen voldoende ruimte te geven om zich in te werken.

Hartelijke groet,                                                                                                                             

Paula van Dijk, interim directeur

 

Ontwikkelvolgsysteem 0-6

We gaan in ons kindcentrum starten met een nieuw ontwikkelvolgsysteem: Pravoo. Dit is een instrument waarmee we de ontwikkelingen van kinderen van 0 jaar tot 6 jaar kunnen volgen. Het instrument sluit goed aan bij de visie van ons kindcentrum omdat het de ontwikkeling van het kind centraal stelt. Met het digitale programma kunnen we de ontwikkeling van de kinderen op alle ontwikkelingsgebieden. Denk daarbij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, maar ook aan welbevinden, betrokkenheid, taal, spreken, spel, creativiteit, motoriek en zelfredzaamheid. Eind januari volgt er meer informatie voor de ouders van de opvang en de ouders van de groepen 1-2 over de inhoud van het systeem.

 

Nieuws vanuit onderwijs

 

Telefonisch contact met de leerkracht vrijdag 22 januari

Volgende week vrijdag 22 januari is er opnieuw de mogelijkheid om je in te schrijven voor een telefonisch gesprek met de leerkracht. Deze gesprekken zijn facultatief, ze zijn bedoeld voor ouders die vragen hebben over het thuisonderwijs. Inschrijven kan via de knop 'oudergesprekken' op de KCDGW-app vanaf maandag 18 januari tot en met donderdag 20 januari. Maandagochtend ontvangen jullie opnieuw een mail met de inlogcode.

 

SchoolBiEB

De SchoolBiEB is tijdens de lockdown dagelijks geopend van 13.00-14.00 uur voor het inleveren en lenen van boeken. Maak hier gerust gebruik van!

Kijk daarnaast nog even goed of je boeken hebt thuis, we missen er best veel. Om te voorkomen dat je geen boeken kan lenen, omdat er al 3 op je pasje staan, is het van belang om in te leveren wat je nog hebt liggen. Alvast bedankt!

 

Van de Ouderraad
De Ouderraad is in de afgelopen periode weer een aantal maal (virtueel) bij elkaar geweest om activiteiten te bespreken voor de kinderen. Vanwege alle beperkingen die de corona-maatregelen met zich meebrengen, zoeken we met vol enthousiasme naar alternatieven. En tot nu toe lukt dat prima! Zo hebben we de Sint zover gekregen om buiten het schoolplein in een heuse woonwagen te overnachten om zo ’s ochtends de kinderen te kunnen ontvangen. Ook hebben we als Ouderraad aan de vooravond van Kerst bij elk kind hoogstpersoonlijk een lekkere attentie afgeleverd. We kijken nu of we het Kerstontbijt in een andere vorm alsnog door kunnen laten gaan en of we een alternatief voor de carnavalsviering op poten kunnen zetten. En achter de schermen zijn we al bezig met de sportdag en het schoolreisje. Daarover later meer. Komende maandag versturen we een tweede herinnering voor de jaarlijkse ouderbijdrage, voor de ouders / verzorgers die nog niet betaald hebben. Heb je vragen, mail ons via our@kcdgw.nl.

 


 

Nieuws vanuit de opvang

 

Noodopvang

Net als het onderwijs is ook de opvang alleen geopend voor noodopvang. We bieden opvang aan kinderen met ouders in een essentieel beroep, met een kwetsbare thuissituatie, op medische indicatie of kinderen met een VVE indicatie. Heeft u de komende tijd noodopvang nodig en voldoet u aan de gestelde voorwaarden voor de noodopvang dan kunt u contact opnemen met Ons Kindbureau via Noodopvang@onskindbureau.nl.

 

Invulling noodopvang

Tijdens de noodopvang proberen wij zoveel mogelijk de BSO activiteiten aan te bieden zoals op een normale BSO dag. We merken echter wel dat dit door de samenstelling van de groep 4-12 meer uitdaging biedt dan tijdens 'gewone' schoolweken. We proberen bij alle behoeften van de kinderen aan te sluiten, dit lukt echter niet altijd. Wij zijn ons ervan bewust dat dit niet altijd fijn is voor de kinderen, maar omdat we noodopvang bieden in plaats van gewone opvang is dit helaas niet altijd te voorkomen.

 

Activiteiten BSO

 

Opgeven carnavalsvakantie

Door de Corona zou je het bijna vergeten maar half februari is de carnavalsvakantie. Aankomende week krijgen jullie hier vanuit de klantendesk een mail/ bericht over. Als je je kind(eren) voor 24 januari opgeeft heb je gegarandeerd een plek voor de bso opvang. Na deze datum kan dit alleen op basis van bezetting. Voor kinderen met een 52 weken contract is opgave niet nodig, voor kinderen met een 48 weken contract is dit nog wel nodig.