Stel cookie voorkeur in

Nieuwsflits 29 januari 2021

29-01-2021

Beste ouders,

Hierbij ontvangen jullie de nieuwsflits van eind januari 2021 met informatie vanuit de diverse geledingen. Met elkaar geven we op een mooie wijze vorm aan het onderwijs en de opvang voor de kinderen in deze lockdown periode. We hopen van harte dat het eind van de sluiting van de basisscholen in zicht komt en we elkaar weer vanaf 8 februari fysiek mogen ontmoeten! 

 

Nieuws vanuit onderwijs

 

MR

Op woensdag 27 januari 2021 vond de derde MR-vergadering van dit schooljaar plaats. De volgende punten zijn besproken:

  • Breder online onderwijs

Vanuit leerkrachten: het loopt in de groepen, maar voor ouders is het erg pittig. Veel kinderen hebben hulp nodig van ouders. In de midden- en bovenbouw kunnen kinderen meer vragen stellen, omdat zij meer vaardigheden hebben met een chromebook. 

Vanuit ouders: een chromebook is erg fijn en de kinderen kunnen hier goed mee vooruit. Contact met leerkracht is goed en informatie wordt goed aangeleverd. Thuiswerken en thuisonderwijs is lastig. 

  • Noodopvang

In totaal zijn er 78 kinderen en dagelijks zijn er 52/53 kinderen. De eerste week waren het 30 kinderen. Van 9 tot 12 uur zijn de kinderen met de thuiswerksite bezig. Na 12.00 uur lunch, buiten spelen en creatieve vakken.

  • Sollicitatieprocedure

Vanaf 15 februari komt Koen van Beurden. Laurie en Cora hebben vanuit de MR de sollicitatieprocedure bijgewoond.

Verder is de begroting 2021, vakantiekalender 2021-2022, samenstelling MR en evaluatie van leeropbrengsten 2020-2021 kort besproken.

 

Nieuws vanuit de opvang

 

Noodopvang

Inmiddels zijn we 6 weken verder met de noodopvang. De eerste weken was het nog relatief rustig, wel merken we dat met name op het kinderdagverblijf de vraag voor opvang toeneemt. Op dit moment kunnen we deze opvang nog zonder problemen aanbieden.

Tijdens de noodopvang van de BSO kinderen bieden wij elke dag een keuzemoment aan en is het Atelier op maandag, dinsdag en donderdag geopend. Ook mogen wij tijdens de lockdown met de BSO gebruik van van de grote gymzaal. Wij bieden in verband met de kleinere groepen en minder personele inzet, wel een beperkter aanbod van keuzemomenten aan.

 

Oudercommissie Opvang 

Door het stoppen van een aantal oudercommissieleden is de Oudercommissie op zoek naar nieuwe leden. Vanwege de huidige samenstelling gaat de voorkeur uit naar ouders vanuit de kinderopvang, maar ook ouders van de BSO zijn van harte welkom om te reageren. In onderstaande PDF meer informatie over de Oudercommissie.

Mocht je interesse hebben of meer informatie willen dan kun je contact opnemen met de Oudercommissie door te mailen naar:
ocdegrootewielen@gmail.com

Oudercommissie-DGW.pdf

 

Doenkids op de BSO

Vanaf 1 maart starten wij op de BSO met Doenkids. Doenkids is een activiteiten platform waar wel duizenden activiteiten op staan. Met Doenkids gaan wij er voor zorgen dat we met een steeds terugkerende layout jullie op de hoogte brengen van de activiteiten die plaatsvinden op de BSO. Dit voor zowel de vakanties als de reguliere weken!

Reguliere weken

Elke 2 weken delen we met jullie een activiteitenplanning,  dit is een overzicht van de activiteiten die voor die weken gepland staan. De activiteiten sluiten zoveel mogelijk aan bij de thema's van het onderwijs.

Voor de onderbouw en middenbouw zijn er 3 keuzemomenten per middag (op woensdag en vrijdag zijn dit er 2), de kinderen van de Groene Zeemeeuwen en de Blauwe Zeesterren kunnen dan kiezen bij welke activiteit ze aansluiten. Voor deze groepen geldt dat er wekelijks een nieuw programma is.

Bij de bovenbouw gaan we het anders inrichten, op deze groepen worden er 10 activiteiten voor 2 weken gepland, in deze 2 weken mogen de kinderen zelf kiezen welke van de activiteiten ze graag willen doen. Na 2 weken volgen er 10 nieuwe activiteiten. Voor nu gaan we deze delen via de nieuwsflits en de ouderapp.

 

Vakantie weken

Voor de vakanties maken wij een dagplanning (zoals je van ons gewend bent). Hierop kun je precies zien welke activiteiten we welke dag gaan doen. Het programma wordt meegestuurd als de vakantie aanvragen door kantoor verstuurd worden en deze zullen we ook met jullie delen via deze site bij het kopje BSO en dan aanbod vakantiedagen, zie hieronder een eerste indruk van de carnavalsvakantie:

Dit gebeurt voortaan dus allemaal in dezelfde lay-out zodat het overzichtelijk is en de activiteitenplanning steeds hetzelfde is opgebouwd.

Je kunt ook voor elke activiteit zien in welke categorie de activiteit valt, denk hierbij aan de volgende categorieën:

  • eten & drinken
  • expressie
  • proefjes & techniek
  • spel
  • sport
  • natuur
  • creatief

Ook zetten we een leeftijdscategorie erbij dit om aan te geven welke activiteiten we met de BSO beneden doen en welke met de BSO boven. Soms maken we de activiteiten makkelijker of moeilijker om andere leeftijden toch deel te kunnen laten nemen.

 

Studiedag 24 februari

Woensdag 24 februari is er een studiedag voor het onderwijs. Heb je deze dag opvang nodig voor je zoon of dochter dan kun je deze aanvragen via de klantendesk of via de ouderapp. Heb je geen opvang nodig in de middag? Meld je zoon of dochter dan af zodat je ruiltegoed ontvangt.

 

Nieuws van buiten