Invalpool & stage

Invalpool

Om de continuïteit op de groepen te kunnen waarborgen, werken we bij de opvang met een vaste groep  flex medewerkers (inval leid(st)ers). Uitgangspunt is dat er altijd een vertrouwde pedagogisch medewerker aanwezig is die de kinderen en ouders kent. Zo nodig wordt vast personeel van een groep tijdelijk of permanent ingezet op een andere groep, om daar de continuïteit en de kwaliteit van de opvang te waarborgen. 

Stage

Ons Kindbureau is een door Calibris erkend en geregistreerd leerbedrijf. Leerlingen lopen hun stage per schooljaar op een en dezelfde groep in verband met de continuïteit. We willen onze leerlingen structureel begeleiden in hun groei tot een enthousiaste competente beroepskracht.

Hiervoor hebben we een praktijkopleider aangesteld. Zij onderhoudt de externe contacten met de scholen, en heeft intern de gesprekken met de leerlingen en de werkbegeleiders op de groep.

Stagiaires zijn op alle groepen welkom, maximaal één per groep. Als je geïnteresseerd bent in een stageplaats bij de BSO en kinderopvang van KC de Groote Wielen vragen we je te mailen naar de praktijkopleider: shoepelman@onskindbureau.nl