kindcentrum De Groote Wielen

Waar gewoon bijzonder wordt!

Eigenaarschap & Betrokkenheid

Veiligheid & Vertrouwen

Ontwikkelen & Ontplooien

Welkom op de website van

Kindcentrum De Groote Wielen

Kinderen helpen om hun sterke kanten te ontdekken en zich te ontplooien: daar zetten de professionals van Kindcentrum De Groote Wielen zich elke dag voor in. We willen kinderen begeleiden in hun ontwikkeling tot een zelfverantwoordelijk mens. Ons doel? Dat zij het kindcentrum verlaten met een stevige basis aan kennis en vaardigheden, een nieuwsgierige en onderzoekende houding en een behoefte aan blijvende ontwikkeling.

Meer informatie over de visie, het concept, het onderwijs en de opvang is terug te vinden in de informatiegids en onder het kopje Algemeen 'Waar staan wij voor?'.