Groep 4

Wauw, in groep 4 kun je een tafeldiploma en klokkendiploma halen! Een ander hoogtepunt is het schrijven met een pen vanaf de kerstvakantie.  

Lezen

Nieuw voor groep 4 is dat we verder leren lezen met behulp van de methode BLINK. Het uitgangspunt van BLINK lezen is een complete leesmethodiek voor groep 4 t/m 8. Een combinatie van begrijpend lezen (en luisteren en kijken), technisch lezen, vrij lezen en voorlezen. Blink Lezen bestaat uit vijf thema’s per jaar van elk zes tot acht weken. De thema’s hebben een aantal vaste onderdelen. Alle kinderen lezen in de klas hetzelfde boek: het leesclubboek. Bij het boek horen lessen die draaien om leesbeleving, voortgezet technisch en begrijpend lezen. Als het boek na ongeveer twee weken uit is, mogen de kinderen het mee naar huis nemen. Daarna kunnen de kinderen zelf kiezen wat ze lezen.  Ook leest de juf of meester een boek voor binnen het thema. Kinderen leren meer over het thema in de wereldleeslessen. De lessen bevatten verschillende soorten teksten (non-fictie en fictie) met afwisselende opdrachten. Voortgezet technisch lezen, begrijpend lezen en verdiepend lezen komen aan bod. 

Spelling

Op het gebied van spelling starten we in groep 4 met de methode Staal. De regels van groep 3 worden herhaald en uitgebreid. Aan de hand van categorieën worden de regels geautomatiseerd. Iedere dag oefenen we deze categorieën op verschillende manieren. Dit doen we aan de hand van oefenbladen, oefendictees, het werkschrift en de online oefensoftware.

Rekenen 

In groep 4 breiden we ons getalbegrip uit van 20 tot 100 en we leren plus- en minsommen te maken tot 100 op de getallenlijn.  

Het leren van de tafels (1 t/m 5 en 10) speelt een belangrijke rol in groep 4, maar het inzicht in een vermenigvuldiging is de eerste en de belangrijkste stap.  

Het aanleren van de analoge klok krijgt veel aandacht en wordt in kleine stapjes aangeboden. Met als doel het behalen van het analoge klokkendiploma.  

Thema 

Met de methode Blink geïntegreerd werken we aan thematisch onderwijs. In groep 4 staat het zelf doen en ontdekken centraal. De kinderen gaan bijvoorbeeld op zoek naar kriebelbeestjes rondom de school, ze ontwerpen hun eigen droomhuis en maken een auto die op lucht kan rijden. Elk thema bestaat uit vier lessen, waarvan de vierde les echt een ‘maak-les’ is. Elk thema wordt afgesloten met een korte quiz: hiermee wordt herhaald wat in de lessen ervoor aan bod is gekomen. Bij alle thema’s is apart aandacht voor de opbouw van woordenschat.

De thema's voor dit schooljaar zijn: 

  1. Ruimtereizigers

  2. Gezellige tradities

  3. Bouwen maar

  4. Handige uitvinders

  5. Hallo wereld

Goed om te weten... 

Gym 

Op woensdag en donderdag krijgt groep 4 gym van een vakdocent. 

Schoolbieb 

Iedere week mogen de kinderen van groep 4 op een vaste tijd naar de schoolbieb. Groep 4A gaat op dinsdag naar de schoolbieb. Groep 4B gaat iedere maandag naar de schoolbieb.

Kringen 

De leerlingen bereiden dit schooljaar één kring voor, de kijk- en vertelkring 

Kinderen schrijven zichzelf in voor een kring via de lijst die in de klas hangt.