Tarieven

De tarieven zijn bruto prijzen, ouders die werken of studeren komen in aanmerking voor een inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag die maandelijks door de belastingdienst wordt uitbetaald aan de ouder. 

Betalingsafspraken

Het aantal uren en de dan geldende uurprijs staan vermeld in uw contract. We factureren een vast bedrag per maand en sturen de factuur voorafgaand aan de opvang. We vragen u hiervoor een machtiging tot automatische incasso af te geven. De facturen worden zoveel mogelijk per e-mail verstuurd.

Als de factuur na 2 weken niet betaald is krijgt u een herinnering. Wordt de factuur dan nog niet binnen 2 weken betaald dan komt er aanmaning en krijgt u nog 5 werkdagen de tijd om te betalen. Daarna leggen we de inning van de factuur in handen van een incassobureau en komen er voor u extra kosten bij.Als u meer dan 2 maanden achterstand in de betalingen hebt stoppen we met onmiddellijke ingang de opvang van uw kind. Dit ontheft u niet van de betalingsverplichting.