Groep 6

In groep 6 krijgen de kinderen weerbaarheidstraining; Wish, een training die aan alle kinderen van groep 6 in de gemeente ’s-Hertogenbosch aangeboden wordt. In groep 6 wordt ook een start gemaakt met huiswerk. We beginnen met woordenschat, maar later komt daar ook huiswerk voor topografie bij.  

Kernvakken 

Taal, spelling en begrijpend lezen 

In groep 6 breiden we de spellingvaardigheden uit. Woorden als ‘boten’ en ‘botten’ blijven aan bod komen. Daarnaast worden categorieën zoals –tie, -heid  en –isch aangeboden. We gebruiken de categorieën van de spellingmethode Staal. In groep 6 wordt ook een begin gemaakt met werkwoordspelling. We leren persoonsvormen in de tegenwoordige en de verleden tijd te schrijven.  

Met de methode Blink oefenen we de technische leesvaardigheid. We leren woorden met een trema goed uit te spreken en oefenen veel met leenwoorden. Het is belangrijk dat we ons leestempo verhogen, zodat het lezen steeds meer vanzelf gaat.  

Met de methode Blink oefenen we ook de strategieën van begrijpend lezen. Deze strategieën passen we toe op de teksten die we lezen tijdens thematische activiteiten.  

Rekenen 

We breiden de getallenlijn uit tot een miljoen. We leren cijferen en beginnen met breuken. Het inzichtelijk rekenen krijgt een steeds belangrijkere plek binnen ons rekenonderwijs. We maken veel gebruik van redactiesommen om dit vorm te geven.  

Overig 

Voor topografie maken we gebruik van de methode ‘Junior Bosatlas Topo’. We oefenen met kaartvaardigheden en leren de gebieden, plaatsen en wateren van Nederland. We leren de atlas kennen en leren hiermee om te gaan. Er zijn veel herhalingsmomenten zodat geleerde kennis beter beklijft.  

Voor verkeer gebruiken we de krantjes ‘Op voeten en fietsen’ van Veilig Verkeer Nederland. We leren de kinderen door middel van actieve lessen veilig verkeersgedrag aan.  

Thema 

Bij het werken aan deze thema’s leren de kinderen onderzoeksvragen stellen, omgaan met het opzoeken en verwerken van informatie, werken volgens een plan, samenwerken en diverse presentaties verzorgen. Ook de creatieve vakken koppelen we aan de thema’s. 

Thema’s dit jaar:

  • Rampzalige gebeurtenissen

  • Hollands glorie

  • Stadse fratsen

  • Te gekke uitvindingen

  • Wereldse gerechten.

 We zijn altijd op zoek naar leuke manieren om de wereld in de klas te halen, of om met de kinderen ergens naartoe te gaan. We vinden het bijvoorbeeld heel leuk als iemand in de klas komt vertellen over zijn/haar beroep, of iets kan komen laten zien. 

Goed om te weten... 

Gym  Wij gymmen op woensdag en vrijdag. 

Schoolbieb  Wij gaan elke dinsdag naar de Schoolbieb. 

Kringen  De kinderen bereiden dit schooljaar een kijk- en vertelkring voor. De kinderen kunnen zich inschrijven op de inschrijflijsten die in de klas hangen. 

Oefeningen voor thuis  In groep 6 gaan starten we met huiswerk. 

Huiswerk Eén keer per week krijgen de kinderen huiswerk mee. Dat kan werk zijn op verschillende gebieden. Dit huiswerk heeft als doel om te leren plannen van je huiswerk. Je krijgt een week te tijd om dit te maken. Wanneer komt het jou het beste uit. En houd jij je aan de afspraak?

Wish  Begin dit schooljaar starten we met het programma WISH voor de leerlingen van de groepen 6. Dit is een weerbaarheidstraining speciaal voor groep 6.