Globale dagindeling

Voorschoolse opvang (VSO) - 07:30-08:30uur. 

Kinderen die gebruik maken van de VSO komen hebben de mogelijkheid om vrij  te spelen en rustig op te starten. Alle kinderen worden centraal opgevangen in de ruimtes van de onderbouw groepen. De VSO wordt gedraaid door pedagogisch medewerkers van de buitenschoolse opvang. Rond de klok van 08:25uur worden de kinderen, indien nodig, naar hun klas gebracht of gaan zelfstandig naar de klas.

Buitenschoolse opvang (BSO) - 14:00-17:30/18:30uur 

KC de Groote Wielen maakt gebruik van het continu rooster. Dit betekent dat de basisschool elke dag tot 14:00uur hun programma draait. Vanaf 14:00uur is de BSO geopend en start de BSO het programma. 

Binnenkomst.

De BSO zit gevestigd in het gebouw van kindcentrum De Groote Wielen. De kinderen uit de groepen 1 t/m 3 worden elke middag bij de klassen opgehaald. Oudere kinderen komen zelfstandig naar de BSO. 

Eetmomenten.

Twee keer per middag wordt er een eetmoment aangeboden. Kinderen krijgen hier tweemaal de keuze uit een lekkere gezonde snack.

Activiteiten aanbod.

Na beide eetmomenten krijgen de kinderen de ruimte zich in te schrijven voor een activiteit of vrij spel. Ons activiteiten aanbod bestaat uit een mix van koken, expressie, sport en spel, ontdekken, creatief in het atelier en (gezelschaps)spelletjes. Daarnaast is er elke middag ruimte om buiten op het speelplein te spelen en deel te nemen aan activiteiten. Wij zien BSO als vrije tijd voor de kinderen, zij mogen deelnemen aan een activiteit maar worden hiertoe niet verplicht er is ook ruimte om te kiezen voor vrij spel.