Buitenschoolse opvang

De BSO de Groote Wielen is er voor alle kinderen van basisschool DGW die voor- of na schooltijd opvang nodig hebben. We zitten dan ook in hetzelfde multifunctionele gebouw de Windkracht 5 en onze ruimtes grenzen zowel boven als beneden aan de lokalen van de basisschool.

Als het maar leuk is! BSO is een vorm van vrije tijd, dus we bieden de kinderen een afwisselend activiteitenprogramma aan, maar het is de keuze van de kinderen of ze deelnemen of liever iets anders doen.

Bij BSO DGW is er een afwisselend programma met verschillende activiteiten op het gebied van bewegen, samenspelen en creativiteit. Zo hebben we een heus atelier bij onze BSO, waar een pedagogisch medewerker activiteiten begeleidt die opgeleid is op het gebied van handvaardigheid en textiele werkvormen en de academie voor schone kunsten heeft afgerond. Naast vrij spel zijn georganiseerde activiteiten een belangrijk onderdeel van het aanbod. Het activiteitenaanbod is gericht op de interesse en wensen van je kind. De één vindt sporten leuk, de ander is graag creatief bezig. Er is voor ieder wat wils, maar dan nog net een beetje meer.

De werkwijze van BSO De Groote Wielen

BSO DGW werkt vanuit de visie dat niet ieder kind is gelijk is. Kinderen verschillen van elkaar: in aanleg, in tempo, in emoties en in ontwikkeling. Kinderen worden geboren met eigen kwaliteiten en interesses. Bij Kindcentrum De Groote Wielen houden we juist rekening met deze verschillen. Wij kijken naar hoe een kind zich ontwikkelt en hoe we daar als pedagogisch professional bij aan kunnen sluiten. 

Samenwerken met de ouders vinden wij heel belangrijk, wij zien ouders als samenwerkingspartners en willen samen met jullie kijken naar wat het beste is voor jullie kind. Met deze samenwerking willen wij de kinderen een veilige en vertrouwde omgeving bieden.

Basisgroepen

Er zijn nu 4 basisgroepen. 1 onderbouw groepen met een capaciteit van 16 kinderen (cobinatiegroep met oudste peuters) en 3 vaste pedagogisch medewerkers. 2 middenbouw groepen met een capaciteit van 22 kinderen en 3 vaste pedagogisch medewerkers en 1 bovenbouwgroep met een capaciteit van 24 kinderen met 2 vast pedagogisch medewerkers.

Op woensdag en vrijdag voegen de middenbouw en bovenbouw groepen samen.

De Egels: 4-6 jaar

De Wolven : 4-8 jaar

De Beren: 4-8 jaar

De Vossen: 7-13 jaar

Elke basisgroep heeft een eigen ruimte, is ingericht op leeftijdsbehoefte en wensen. Zo hebben de kinderen een prettige eigen plek waar ze leeftijdsgenoten ontmoeten, samen spelen, deelnemen aan georganiseerde activiteiten en/of zelf invulling geven aan hun vrije tijd.

Vakantieopvang

Ook in de vakantieweken is het mogelijk dat er opvang voor uw kind is. We zijn dan open van 7.30 tot 18.30. U sluit voor de opvang in de vakantieweken een apart contract af.

Voor de kinderen is er tijdens vakantieweken een gevarieerd passend programma.

De BSO is pedagogisch gezien een onderdeel van Basisschool de Groote Wielen en zakelijk gezien een onderdeel van Ons Kindbureau.

 

 

 

Globale dagindeling GGD- rapporten