Oudercommissie

De oudercommissie (OC)  bestaat uit ouders die een kind in de opvang hebben. De commissie bespreekt allerlei (beleids)ontwikkelingen en geeft hierover advies aan de manager kinderopvang.

Wie zijn we 

Wij zijn ouders waarvan onze kinderen naar de opvang van Kindcentrum De Groote Wielen gaan. Dit kan bij het kinderdagverblijf zijn of bij de bso, of bij beiden. 

Wat doen we

Wij mogen toezien op zaken die betrekking hebben op:

 • Kwaliteit van de opvang
 • Beleid op het gebied van voeding en opvoeding
 • Openingstijden
 • Spel en ontwikkelactiviteiten
 • Klachten regelingen
 • Wijzigingen van de prijs

Dit te bereiken door 

 • Het bevorderen van het contact tussen ouders en opvang. 
 • Het doen van voorstellen voor verbetering van de gang van zaken op de opvang.

Behandelde onderwerpen

 • Uurtarieven
 • Leidster/Kind ratio
 • Adviseren over PR en website
 • Vakantie BSO programma
 • Pedagogisch plan
 • Dag van de PM'er
 • Etc. 

Wil je meedoen, dit houdt het in

 •  +/- 4 vergaderingen per jaar bijwonen
 • Beschikbaar zijn voor opmerkingen van ouders
 • Als klankbord fungeren voor de manager

 

De OC is te bereiken op: ocdegrootewielen@gmail.com