Groep 8

Het laatste schooljaar van de basisschool! Een leuk en bijzonder jaar met veel afwisseling door het kamp, de musical, het schooladvies en..... nog heel hard werken om klaar te zijn voor de stap naar het voortgezet onderwijs. 

 

Kernvakken 

De kernvakken zijn in groep 8 gericht op verdieping en herhaling van de lesstof van eerdere jaren. Er worden puntjes op de i gezet en op een hoger niveau getild.  

Nieuw zijn uitbreiding in het woordbenoemen, zinsontleden, (werkwoord)spelling, rekenen met grote getallen, kommagetallen, breuken en procenten, meten, redactiesommen en studievaardigheden. Moeilijkere teksten en vragen bij het begrijpend lezen worden uitgediept. 

 

Thema 

De vaardigheden presenteren, samenvatten, samenwerken, omgaan met informatiebronnen, onderzoeksplannen plannen en uitvoeren staan hierbij centraal.

De thema’s die aan bod komen zijn voor dit schooljaar (2020-2021): 

  • Mijn omgeving en ik (jij en ik – toen en nu) 
  • Maken en gebruiken (van handel naar industrie) 
  • St. Juttemis tot party (feesten)\ 
  • Kunst 
  • Wetenschap en techniek (Natuurkrachten) 
  •  Wereldoorlogen 

 

Mocht u affiniteit hebben met 1 van deze thema’s en hiervoor iets willen betekenen, dan gaan wij graag met u in overleg. 

Ook dit jaar staan er weer thema-uitjes op het programma. Helaas kunnen we hier nog niets over bekend maken ivm de corona maatregelen. Zodra we meer weten zullen we u hiervan op de hoogte brengen. 

 

 

Goed om te weten.. 

 

Gym 

Wij gymmen op woensdag en donderdag. Wanneer uw kind niet mee kan of mag doen graag een briefje meegeven of dit mailen aan de leerkracht. 

 

Schoolbieb 

Het biebrooster is nog niet bekend. 

  

Kringen 

De leerlingen bereiden dit schooljaar 2 kringen voor. Eén van beide kringen moet digitaal worden voorbereid. De kinderen maken dan thuis een filmpje van ongeveer 10 minuten. Ze kunnen zich begin september inschrijven op de inschrijflijsten die in de klas hangen. 

- Kijk- en vertelkring, passend bij het thema. Indien anders in overleg met de leerkracht. 

- Boekenkring, ze kiezen zelf de vorm waarin ze dit willen presenteren. In de klas staat een map met verschillende presentatievormen. Ze kunnen hier zelf een kopieerblad uit pakken. 

 

Huiswerk 

In groep 8 krijgen de kinderen wekelijks huiswerk. Elke dinsdag is dit woordenschat vanuit de website van Nieuwsbegrip en elke vrijdag krijgen de kinderen afwisselend opdrachten mee naar huis uit rekenen/Engels/taal/topo. Deze moeten de week erna op donderdag worden ingeleverd.  

- Topografie: Ongeveer 4 keer per jaar krijgen de leerlingen huiswerk voor topografie mee. Dit betreft leer- en inzichtwerk. Dit huiswerk hoeft niet terug mee naar school. Een week later zal de toets van topografie afgenomen worden. 

  

Korfbaltoernooi 

In januari doen wij jaarlijks mee aan een korfbaltoernooi met andere groepen 8 uit Rosmalen. We zullen hier met de fiets naar toe gaan. Op deze dag hebben we altijd ouders nodig die groepjes willen begeleiden.  

  

Schoolkamp 

De datum van het schoolkamp zal nog met u gecommuniceerd worden.  

Na het schoolkamp hebben de kinderen van groep 8 een extra vrije dag. Dit is ingepland om de gemaakte uren van de leerkrachten tijdens kamp te compenseren. 

  

Musical 

De musical voorbereidingen starten na de meivakantie. Als er ouders zijn die het leuk vinden om ons hierin te ondersteunen (denk aan muziekles, decor, geluidsapparatuur e.d.) dan mag je je bij ons aanmelden. 

De afscheidsavond van groep 8, met daarbij de laatste uitvoering van de musical vindt dit jaar plaats op dinsdag 20 juli. 

 

Proces rondom adviezen 

Er gaat dit jaar ook veel gebeuren rondom de adviezen en de daarbij horende toetsen. De data van deze momenten zijn terug te vinden in de app, bij de kalender. 

Wij nemen in groep 8 de IEP toets af. Deze is dit jaar op 20 en 21 april. 

  

 

Ga voor meer praktische informatie over het onderwijs naar de KCDGW-app en klik op de knop 'Welkom op KC De Groote Wielen'. 

 

Het protocol schooladvies PO-VO vind je via deze link.

De PowerPoint van de informatieavond PO-VO vind je via deze link.