Groep 8

Het laatste schooljaar van de basisschool! Een leuk en bijzonder jaar met veel afwisseling door het kamp, de musical, het schooladvies en..... nog heel hard werken om klaar te zijn voor de stap naar het voortgezet onderwijs. 

Kernvakken 

De kernvakken zijn in groep 8 gericht op verdieping en herhaling van de lesstof van eerdere jaren. Nieuw zijn uitbreiding in het woordbenoemen, zinsontleden, (werkwoord)spelling, rekenen met grote getallen, kommagetallen, breuken en procenten, meten, redactiesommen en studievaardigheden. Moeilijkere teksten en vragen bij het begrijpend lezen worden uitgediept. 

Thema 

De vaardigheden presenteren, samenvatten, samenwerken, omgaan met informatiebronnen, onderzoeksplannen plannen en uitvoeren staan hierbij centraal. 

De thema’s die aan bod komen zijn: 

  1. Mijn omgeving en ik (Stad en dorp) 

  2. Maken en gebruiken (van handel naar industrie) 

  3. St. Juttemis tot party (Levensbeschouwing: Gebouwen) 

  4. Kunst (Digitale kunst) 

  5. Wetenschap en techniek (Techniek moet je doen) 

  6. Wereldoorlogen 

Mocht u affiniteit hebben met 1 van deze thema’s en hiervoor iets willen betekenen, dan gaan wij graag met u in overleg.   

Ook dit jaar staan er weer thema-uitjes op het programma, zodra we meer weten zullen we u hiervan op de hoogte brengen. 

Gym 

Wij gymmen op woensdag en vrijdag. Wanneer uw kind niet mee kan of mag doen graag een briefje meegeven of dit mailen naar Juf Manon: manonlimmen@kcdgw.nl  

Schoolbieb 

Kinderen gaan één keer per week naar de bieb. Kinderen mogen boeken lenen voor op school en voor thuis.  

Kringen 

De leerlingen bereiden dit schooljaar 2 kringen voor. Eén van beide kringen mag digitaal worden voorbereid. De kinderen maken dan thuis een filmpje van ongeveer 10 minuten. Ze kunnen zich begin september inschrijven op de inschrijflijsten die in de klas hangen. 

- Kijk- en vertelkring, passend bij het thema. Indien anders in overleg met de leerkracht. 

- Boekenkring, ze kiezen zelf de vorm waarin ze dit willen presenteren. In de klas staat een map met verschillende presentatievormen. Ze kunnen hier zelf een kopieerblad uit pakken. 

Huiswerk 

In groep 8 krijgen de kinderen wekelijks huiswerk. Op dinsdag staat er een taak klaar op de website taaloefenen.nl en op vrijdag krijgen de kinderen afwisselend opdrachten mee naar huis van rekenen/Engels/taal/topo. Deze moeten de week erna op donderdag worden ingeleverd.  

Topografie

Ongeveer 4 keer per jaar krijgen de leerlingen huiswerk voor topografie mee. Dit betreft leer- en inzichtwerk. Een week later zal de toets van topografie afgenomen worden. 

Baggerloop 

Op donderdag 22 september hebben wij met groep 8 de baggerloop. Op deze dag moeten alle leerlingen op de fiets naar school komen. Ze hebben sportkleren aan en nemen droge kleren mee. Bij de baggerloop fietsen de leerlingen naar de Oosterplas in Den Bosch. Hier is door studenten van het Koning Willem 1 college een parcours gemaakt.  

Sportclinics 

Vrijdag 14 april zijn er de hele dag sportclinics bij het sportpark van de Griffins. Hierover komt nog meer informatie via Parro.     

Schoolkamp 

De datum van het schoolkamp zal nog met u gecommuniceerd worden.  

Na het schoolkamp hebben de kinderen van groep 8 een extra vrije dag. Dit is ingepland om de gemaakte uren van de leerkrachten tijdens kamp te compenseren. 

Musical 

De musical voorbereidingen starten voor de meivakantie. Als er ouders zijn die het leuk vinden om ons hierin te ondersteunen (denk aan muziekles, decor, geluidsapparatuur e.d.) dan mag je dit mailen naar de leerkracht van de groep. 

De afscheidsavond van groep 8, met daarbij de laatste uitvoering van de musical vindt dit jaar plaats op dinsdag 11-07-2023.  

Advies middelbare school 

De data van de adviesgesprekken zijn terug te vinden in de app, bij de kalender. 

Wij nemen in groep 8 de IEP toets af. Deze is dit jaar op dinsdag 18 en woensdag 19 april 2023.