Groep 8

Het laatste schooljaar van de basisschool! Een leuk en bijzonder jaar met veel afwisseling door het kamp, de musical, het schooladvies en..... nog heel hard werken om klaar te zijn voor de stap naar het voortgezet onderwijs.

Kernvakken

De kernvakken zijn in groep 8 gericht op verdieping en herhaling van de lesstof van eerdere jaren. Nieuw zijn uitbreiding in het woordbenoemen, zinsontleden, (werkwoord)spelling, rekenen met grote getallen, kommagetallen, breuken en procenten, meten, redactiesommen en studievaardigheden. Moeilijkere teksten en vragen bij het begrijpend lezen worden uitgediept.

Thema

De vaardigheden presenteren, samenvatten, samenwerken, omgaan met informatiebronnen, onderzoeksplannen plannen en uitvoeren staan hierbij centraal.

De thema’s die aan bod komen zijn:

1. Wereldsterren

2. Stem op mijn partij!

3. Altijd onderweg

4. De experimentele keuken

5. Reis de wereld rond

Mocht u affiniteit hebben met 1 van deze thema’s en hiervoor iets willen betekenen, dan gaan wij graag met u in overleg. Ook dit jaar staan er weer thema-uitjes op het programma, zodra we meer weten zullen we u hiervan op de hoogte brengen.

Gym

Wij gymmen op woensdag en vrijdag. Wanneer uw kind niet mee kan of mag doen graag een briefje meegeven of dit mailen naar Juf Manon: mlimmen@kcdgw.nl

Schoolbieb

Kinderen gaan één keer per week naar de bieb. Kinderen mogen boeken lenen voor op school en voor thuis. Kringen De leerlingen bereiden dit schooljaar 1 kring voor. Ze kunnen zich begin september inschrijven op de inschrijflijst die in de klas hangt. Kijk- en vertelkring, passend bij het thema. Indien anders in overleg met de leerkracht.

Huiswerk

In groep 8 krijgen de kinderen wekelijks huiswerk. Op dinsdag staat er een taak klaar op de website taaloefenen.nl, redactiesommen.nl of spellingoefen.nl en op vrijdag krijgen de kinderen afwisselend opdrachten mee naar huis van rekenen/Engels/taal/topo. Deze moeten de week erna op donderdag worden ingeleverd.

Topografie

Ongeveer 4 keer per jaar krijgen de leerlingen huiswerk voor topografie mee. Dit betreft leer- en inzichtwerk. Een week later zal de toets van topografie afgenomen worden.

Schoolkamp

Dit schooljaar gaan we van ma 27 t/m vrij 31 mei 2024 op kamp.

Musical

De musical voorbereidingen starten voor de meivakantie. Als er ouders zijn die het leuk vinden om ons hierin te ondersteunen (denk aan muziekles, decor, geluidsapparatuur e.d.) dan mag je dit mailen naar de leerkracht van de groep.

De afscheidsavond van groep 8, met daarbij de laatste uitvoering van de musical vindt dit jaar plaats op dinsdag 2 juli 2024.

Advies middelbare school

De data van de adviesgesprekken zijn terug te vinden in de app, bij de kalender. Wij nemen in groep 8 de IEP doorstroomtoets af. Deze is dit jaar op dinsdag 6 en woensdag 7 februari 2024.