Groepen

De dagopvang bestaat uit 4 verschillende groepen: een babygroep, een verticale groep, een peutergroep en een Peuterarrangement. Wij zijn 52 weken per jaar geopend, waarbij er keuze op contract is uit 52 weken of 40 weken opvang, de PA loopt gelijk met school en is 40 weken per jaar geopend.

De kinderen worden opgevangen in een zgn. stamgroep. Dit is een vaste groep kinderen in een eigen groepsruimte die qua sfeer en inrichting bij hun leeftijd past. Wel kan worden besloten om, aan het begin en aan het eind van de dag, kinderen in een andere ruimte te ontvangen of weer op te halen waarbij een vaste medewerker op de groep aanwezig is. Met ouders en kinderen wordt duidelijk gecommuniceerd wanneer en hoe dit plaats vindt.

Aan een kind van 0 jaar worden ten hoogste 2 vaste pedagogisch medewerkers per week toegewezen, waarvan per dag tenminste één medewerker op de groep werkt. Als er vanwege de grootte van de groep met drie of meer pedagogisch medewerkers tegelijk gewerkt wordt, dan mogen er ten hoogste drie pedagogisch medewerkers worden toegewezen aan een baby.

Kinderen boven de 1 jaar hebben maximaal 3 vaste pedagogisch medewerkers. Als er op de groep vanwege de grootte van de groep met drie medewerkers tegelijkertijd gewerkt wordt, worden ten hoogste vier pedagogisch medewerkers toegewezen aan een kind boven de 1 jaar.

Onze groepen:

De Regenboogjes; babygroep voor kinderen van 0-2 jaar

De Zonnestaaltjes: groep voor kinderen van 0-4 jaar (zitten naast de regenboogjes en werken heel nauw samen)

De Bliksems: peutergroep voor kinderen van 2-4 jaar.

De Tornado's: Peuterarrangement voor kinderen vanaf 2,5 jaar- 4 jaar, kan op indicatie van de gemeente of op eigen initiatief.

De kinderopvanggroepen werken onderling samen en ondernemen ook activiteiten op het speelplein buiten en in de speelzaal. Buiten spelen de kinderen van 0-4 op hun eigen speelplein. Hier zijn een zandbak een ontdektuin met glijbaan en een ligschommel. Er is volop ruimte om te fietsen, te ontdekken en te rennen. Voor baby's hebben we een eigen kleine babytuin met een stukje gras waar ze, ongestoord door de grotere kinderen, buiten bezig kunnen zijn. Er worden zowel binnen als buiten leeftijdsspecifieke activiteiten aangebonden.

Elke stamgroep kent een team van pedagogisch medewerkers. Eén van de vaste pedagogisch medewerkers is aanwezig op de groep als het kind er is, behoudens vakantie en ziekte. 

Op babygroep de Regenboogjes kunnen maximaal 10 kinderen geplaatst worden in de leeftijd van 8 weken tot 2 jaar. Op het moment dat een kind 2 jaar wordt, gaat deze over naar de peutergroep of de verticale groep.

Op de verticale groep de Zonnestraaltjes kunnen maximaal 14 kinderen geplaatst worden in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Het voordeel van een verticale groep is, dat kinderen geen overgang hebben naar een volgende groep en er een natuurlijke groepssamenstelling is.

Op peutergroep de Bliksems kunnen maximaal 16 kinderen geplaatst worden in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.

 Bij de PA groep kunnen maximaal 16 kinderen geplaatst worden vanaf 2,5 jaar tot 4 jaar.

Peuterarrangement

Het peuterarrangement is in de schoolweken op maandag tot en met vrijdag open van 08:30 tot 12:30. Bij het peuterarrangement sluiten wij aan bij de thema's op school, deze hebben wij vertaald naar de leeftijd van onze peuters. Elk thema duurt 6 tot 8 weken, in elk thema komen de volgende ontwikkelingsgebieden aan bod: 

- Motorische en sensomotorische ontwikkeling  

- Sociaal-emotionele ontwikkeling  

- Spraak- en taalontwikkeling  

- Cognitieve ontwikkeling  

- Creatieve ontwikkeling 

Bij de creatieve ontwikkeling werken we niet resultaatgericht maar ervaringsgericht. In het werken met de thema's  stimuleren we de cognitieve, sociaal/emotionele, motorische en creatieve vaardigheden van de kinderen.

We ontvangen de kinderen vanaf 08:30u en om 08:45u starten we met ons dagprogramma.