Groep 1/2

Hoera, ik mag naar school!

Kijk, hier hangt mijn foto. Hier mag ik mijn jas ophangen. “Goedemorgen, juf. Ik heb er zin in. Wat gaan we doen vandaag?”

Ons onderwijs

Het onderwijs bij kleuters wordt thematisch aangeboden. Eigen inbreng door kinderen wordt hierbij gestimuleerd. De kernvakken worden vooral spelenderwijs aangeboden. Ontdekken en ervaren staan centraal. Hoe ziet een dag in groep 1-2 eruit? De leerkrachten verwelkomen om 8.20u de kinderen. Om 8.30uur starten wij gezamenlijk in de kring. Hierbij kijken we naar de dagen van de week, de datum, de maanden van het jaar, het weer en het seizoen. Wij zingen o.a. de liedjes van 1,2,3, Zing: ‘Start de dag’ en ‘12 maanden van het jaar’. Ook gaan we kijken aan de hand van de dagritmekaarten wat er die dag te doen staat voor onze kleuters. En natuurlijk worden de bijzonderheden en nieuwtjes besproken! 

Vervolgens gaan we afhankelijk van het bewegingsrooster, verder met een (korte) kringactiviteit. Denk bijvoorbeeld aan het aanleren van een nieuw liedje, aanbieden van een prentenboek, rekenactiviteit, rijmen, rollenspel etc. Het thema staat de hele dag centraal. Kringactiviteiten (rekenen, taal, drama, muziek, dans, motoriek) hebben een thematisch tintje. Gedurende het thema wordt de huishoek/ winkeltje samen met de kinderen opgebouwd. Ook tijdens het werken zie je het thema terugkomen. De kinderen plannen tijdens de werkles op het planbord in waar ze willen gaan spelen of werken. Er zijn verschillende themahoeken waar de kinderen gedurende het thema kunnen spelen en werken. Denk aan de huishoek, schilderbord, rekenhoek, taalhoek, schrijfhoek, winkeltje, bouwhoek, of ander constructiemateriaal. De oudere kleuters plannen per dag in of zij aan het ‘verplichte’ taakje van die week gaan werken. Rond 10.00uur is het tijd voor een fruitmoment. De kinderen hebben in hun eigen tas fruit en drinken en voor de lunch (12.30u) boterhammen mee. De eerste 15 min. zijn rustmomenten. Daarna leest de leerkracht voor of wordt er naar een educatief programma gekeken. Denk bijvoorbeeld aan programma’s van Schooltv, Rekenverhalen, enz. Naast het werken met de kernvakken komen ook basis- en sociale vaardigheden aan bod. Denk hierbij aan; hoe gaan we met elkaar om, hoe werken we in de klas, wat zijn de regels in en buiten de klas en hoe gaan we om met materialen. Tijdens de PBS-lessen besteden wij aandacht aan deze gedragsverwachtingen. Gedurende de dag schenken wij hier ook aandacht aan.

Eén keer per week gaan we naar de gymzaal, waar juf Manon lesgeeft, daarnaast gaan wij minimaal één keer per week naar de speelzaal. Daar doen wij verschillende bewegingspellen zoals het klimmen en klauteren op de toestellen, dansen, vrij spel, drama en verschillende zang en tikspelletjes. Ook tijdens het buiten spelen oefenen wij het samen spelen en werken, en het met zorg omgaan met het speelmateriaal. De dag sluiten we gezellig gezamenlijk in de kring af.

Om de overgang van peutergroep naar kleutergroep te verkleinen komen de peuters, van het peuter arrangement een paar keer per week een uurtje op bezoek en ontmoeten wij ook de peuters op het peuterplein, waar iedere kleutergroep iedere week een uurtje mag spelen.

Thema

Net als in de kleutergroepen komen de thema’s ook bij de opvang en het peuterarrangement binnen ons kindcentrum aan bod. De overlappende thema’s komen zoveel mogelijk met elkaar overeen.

Het streven is om de opening van een thema, bijvoorbeeld in de vorm van een toneelstuk, gezamenlijk met de collega’s van de peutergroepen te doen. Via de Parro App houden wij ouders o.a. op de hoogte van de thema’s in de klas. Tijdens een excursie binnen het thema, doen wij graag een beroep op ouders, soms zijn er ouders die een presentatie willen geven over een onderwerp dat binnen het thema valt. Wij zijn altijd op zoek naar leuke manieren om belevingswereld van de kinderen in de klas te halen. Ideeën zijn altijd welkom!

De thema’s die dit schooljaar (2023-2024) onder andere aan bod komen zijn: 

  • Herfst/ De Blaadjesdief
  • Sint/ Kerst: Gezellige tradities  
  • Sprookjes-Fantasie-Carnaval 
  • Lente/ De groentetuin
  • Pasen/ Week van de Lentekriebels
  • Koningshuis
  • Ridders en jonkvrouwen 
  • Verre wereld reizen/ wij gaan op reis

Goed om te weten...

Afscheid nemen

Ervaring heeft ons geleerd, dat vlot afscheid nemen het beste werkt bij kinderen die moeite hebben met afscheid nemen. Vertrouw erop dat de leerkracht, indien het huilen niet overgaat, contact met u opneemt.

Gym

Wij gymmen een keer per week (wisselend op woensdag of donderdag) in de grote gymzaal en minstens één keer per week in de speelzaal. Elk kind heeft daarvoor een paar gymschoenen nodig. (Met klittenband of elastiek, geen veters!) Deze schoenen blijven het gehele schooljaar op school. Het is ook fijn als uw kind makkelijke kleding aan heeft op deze dagen. Lange haren graag in een staart en geen sieraden om.

Schoolbieb

Wij gaan iedere week naar de bieb. De kinderen mogen drie boeken per keer lenen. Een daarvan blijft op school en twee boeken mogen mee naar huis. De leerkracht van uw kind brengt u op de hoogte van de biebdag, zodat u die dag uw kind een stevige tas voorzien van naam mee naar school geeft.

Kroki de logeerknuffel

Kroki onze logeerknuffel, gaat een aantal dagen (max 1 week) op bezoek bij elk kind. In het koffertje van Kroki zit een leesboekje, zodat jullie gezellig samen kunnen voorlezen. Maar ook een pyjama, tandenborstel en extra kleding. Wanneer uw kind Kroki weer mee naar school neemt, mag hij/zij vertellen over de logeerpartij met Kroki. Mail enkele foto’s naar de leerkrachten van uw kind, zodat dit een houvast is tijdens het vertellen. Kroki graag weer gewassen (mag in de wasmachine) terug naar school.

Trotstas:

In deze tas, die alle kinderen een keer meekrijgen, mogen de kinderen maximaal 3 voorwerpen stoppen waar ze trots op zijn. In de kring mogen ze ons daar alles over vertellen.

Kijk-en-vertelkring

Ook hier oefenen de kinderen hun presentatievaardigheden. Alle kinderen uit groep 2 (en de kinderen uit groep 1 die dit graag willen), bereiden vanaf januari, een kijk-en-vertelkring voor. Ze vertellen aan de klas iets over een onderwerp dat ze zelf hebben gekozen. Leuk als ze tijdens hun presentatie ook iets kunnen laten zien.

Boekentas

Om het leesplezier bij de kinderen te stimuleren, krijgen de kinderen allemaal een keer de boekentas mee naar huis. Ze mogen dan hun lievelingsboek mee naar school nemen en daar tijdens de kring een presentatie over houden.

Verjaardagen

We vieren de verjaardagen van de 5- en 6- jarigen. De verjaardagen van de kinderen die 4 worden, worden doorgaans op het KDV/ PSZ of thuis gevierd.

Uw kind mag dan trakteren op school. We vinden het gezellig als u als ouder ook aansluit. Het is daarom handig om dit met de leerkrachten af te stemmen.