Informatiegids en Schoolplan

Via onderstaande knop is de informatiegids van Kindcentrum De Groote Wielen te vinden. In deze gids staat informatie over onze visie, ons concept, ons onderwijs, onze kinderopvang, de zorg, de resultaten, het team, het contact met ouders en nog overige algemene informatie die handig is om te weten. 

Naast de informatie gids hebben we ook een meerjarenplan. Dit is een document waarin de doelen voor de komende jaren zijn uitgeschreven.