Tijden en kalender

Opvangtijden

Kindcentrum De Groote Wielen verzorgt van maandag tot en met vrijdag tussen 7.30 en 18.30 uur verschillende opvangarrangementen waarbij het kind met leeftijdsgenootjes in een groep zit. Er zijn verschillende opvangcontracten mogelijk. In de  informatiegids staat in hoofdstuk 4 meer informatie over de opvangarrangementen. Op de website www.onskindbureau.nl/tarieven zijn de actuele tarieven, tijden en arrangementen te vinden.

Tijdens de vakantie periodes is er de vrijheid om (hele of halve) dagen af te nemen. We bieden daarin twee verschillende opvang mogelijkheden aan: verlengde ochtend: 07:30-14:30 uur of de hele dag: 07:30-18:30 uur

 

Onderwijstijden

Op ons Kindcentrum hanteren we een continurooster. De onderwijstijden op KC De Groote Wielen zijn alle dagen van 8.30 tot 14.00 uur. De vrijdagen voor de vakanties zijn de kinderen om 12.00 uur uit.

Om 8.20 uur gaat de deur open en kunnen de kinderen zelf naar hun eigen groep. De kinderen van groep 1 en 2 starten op het schoolplein. Bij de kinderen van groep 3 mogen ouder(s) tot aan de herfstvakantie mee naar binnen. Waar nodig is er eventueel een kort contactmoment met de leerkracht. We vragen vriendelijk, doch dringend om ervoor te zorgen dat er om 08.30 uur afscheid is genomen, zodat we echt om 08.30 uur met de kinderen kunnen starten.

Om 14.00 uur komt de leerkracht met de kinderen op het schoolplein naar buiten.

 

Jaarkalender

Hieronder staan de vakanties en studiedagen van 2020-2021. De complete jaarkalender van het schooljaar 2020-2021 staat op de app van KC De Groote Wielen. De app is te downloaden in de appstore door te zoeken naar 'basisschool Apps' en binnen deze app te zoeken naar 'groote wielen'.

 

Vakanties en vrije dagen

 • Herfstvakantie: maandag 19 oktober 2020 t/m vrijdag 23 oktober 2020
 • Kerstvakantie: maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
 • Voorjaarsvakantie: maandag 15 februari 2021 t/m vrijdag 19 februari 2021
 • Koningsdag: dinsdag 27 april 2021
 • Meivakantie: maandag 3 mei 2021 t/m vrijdag 14 mei 2021
 • 2e Pinksterdag: maandag 24 mei 2021
 • Zomervakantie: maandag 26 juli t/m vrijdag 3 september 2021

De opvang is gesloten op de volgende feestdagen: Nieuwjaarsdag, 2e paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag 5 mei ( eens in de vijf jaar, vanaf 2010), Hemelvaartsdag en de vrijdag hierna, 2e pinksterdag,1e en 2e kerstdag. Op 24 en 31 december sluiten we om 17.00 uur.Daarnaast zijn we maximaal 2 extra dagen gesloten. Deze dagen worden gebruikt als studiedagen voor de medewerkers. De exacte data hiervan worden tijdig in de Nieuwsflits vermeld.

 

Studiedagen

 • Studiedag: vrijdag 25 september 2020
 • Studiedag: maandag 5 oktober 2020
 • Studiedag: woensdag 4 november 2020
 • Studiedag: woensdag 9 december 2020
 • Studiedag: woensdag 31 maart 2021
 • Studiedag: maandag 26 april 2021
 • Studiedag: vrijdag 25 juni en maandag 28 juni 2021