Tijden en kalender

Opvangtijden

Kindcentrum De Groote Wielen verzorgt van maandag tot en met vrijdag tussen 7.30 en 18.30 uur verschillende opvangarrangementen waarbij het kind met leeftijdsgenootjes in een groep zit. Er zijn verschillende opvangcontracten mogelijk. In de  informatiegids staat in hoofdstuk 4 meer informatie over de opvangarrangementen. Op de website www.onskindbureau.nl/tarieven zijn de actuele tarieven, tijden en arrangementen te vinden.

Tijdens de vakantie periodes is er de vrijheid om (hele of halve) dagen af te nemen. We bieden daarin twee verschillende opvang mogelijkheden aan: verlengde ochtend: 07:30-14:30 uur of de hele dag: 07:30-18:30 uur

 

Onderwijstijden

Op ons Kindcentrum hanteren we een continurooster. De onderwijstijden op KC De Groote Wielen zijn alle dagen van 8.30 tot 14.00 uur. De vrijdagen voor de vakanties zijn de kinderen om 12.00 uur uit.

Om 8.20 uur gaat de deur open en kunnen de kinderen zelf naar hun eigen groep. De kinderen van groep 1 en 2 starten op het schoolplein. Bij de kinderen van groep 3 mogen ouder(s) tot aan de herfstvakantie mee naar binnen. Waar nodig is er eventueel een kort contactmoment met de leerkracht. We vragen vriendelijk, doch dringend om ervoor te zorgen dat er om 08.30 uur afscheid is genomen, zodat we echt om 08.30 uur met de kinderen kunnen starten.

Om 14.00 uur komt de leerkracht met de kinderen op het schoolplein naar buiten.

 

Jaarkalender

Hieronder staan de vakanties en studiedagen van 2021-2022. De complete jaarkalender van het schooljaar 2021-2022 staat op de app van KC De Groote Wielen. De app is te downloaden in de appstore door te zoeken naar 'basisschool Apps' en binnen deze app te zoeken naar 'groote wielen'.

 

Vakanties en vrije dagen

 • Herfstvakantie: maandag 25 oktober 2021 t/m vrijdag 29 oktober 2021
 • Kerstvakantie: vrijdag 24 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022
 • Carnavalsvakantie: maandag 28 februari 2022 t/m vrijdag 4 maart 2022
 • 2de Paasdag: maandag 18 april 2022
 • Meivakantie: maandag 25 april 2022 t/m vrijdag 6 mei 2022
 • Hemelvaart: donderdag 26 t/m vrijdag 27 mei 2022
 • 2e Pinksterdag: maandag 6 juni 2022
 • Zomervakantie: maandag 25 juli t/m vrijdag 2 september 2022

De opvang is gesloten op de volgende feestdagen: Nieuwjaarsdag, 2e paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag 5 mei ( eens in de vijf jaar, vanaf 2010), Hemelvaartsdag en de vrijdag hierna, 2e pinksterdag,1e en 2e kerstdag. Op 24 en 31 december sluiten we om 17.00 uur.Daarnaast zijn we maximaal 2 extra dagen gesloten. Deze dagen worden gebruikt als studiedagen voor de medewerkers. De exacte data hiervan worden tijdig in de Nieuwsflits vermeld.

 

Studiedagen

 • Studiedag: dinsdag 5 oktober 2021
 • Studiedag: maandag 1 november 2021
 • Studiedag: woensdag 9 februari 2022
 • Studiedag: vrijdag 15 april 2022
 • Studiedag: vrijdag 3 juni 2022
 • Studiedag: donderdag 30 juni 2022