Tijden en kalender

Opvangtijden

Kindcentrum De Groote Wielen verzorgt van maandag tot en met vrijdag tussen 7.30 en 18.30 uur verschillende opvangarrangementen waarbij het kind met leeftijdsgenootjes in een groep zit. Er zijn verschillende opvangcontracten mogelijk. In de  informatiegids staat in hoofdstuk 4 meer informatie over de opvangarrangementen. Op de website www.onskindbureau.nl/tarieven zijn de actuele tarieven, tijden en arrangementen te vinden.

Tijdens de vakantie periodes is er de vrijheid om (hele of halve) dagen af te nemen. We bieden daarin twee verschillende opvang mogelijkheden aan: verlengde ochtend: 07:30-14:30 uur of de hele dag: 07:30-18:30 uur

 

Onderwijstijden

Op ons Kindcentrum hanteren we een continurooster. De onderwijstijden op KC De Groote Wielen zijn alle dagen van 8.30 tot 14.00 uur. Op sommige vrijdagen voor de vakanties zijn de kinderen om 12.00 uur uit.

Om 8.20 uur gaat de deur open en kunnen de kinderen zelf naar hun eigen groep. De kinderen van groep 1 en 2 starten op het schoolplein. In principe nemen de ouders buiten afscheid van hun kind. Voor noodzakelijke berichten die niet via de app of mail kunnen, mogen die ouders even met hun kind naar binnen voor een kort overleg met de leerkracht. 

Om 14.00 uur komt de leerkracht met de kinderen op het schoolplein naar buiten. De ouders van de groepen 1-2 mogen op de speelplaats wachten op hun kind. Alle andere ouders wachten buiten het hek. 

Rondom het kindcentrum is het tussen 08.00 en 08.45 uur en tussen 13.30 en 14.30 uur erg druk. We verzoeken u daarom om zoveel als mogelijk te voet of op de fiets te komen. Mocht u met de auto komen dan is het belangrijk om te weten dat er voor het kindcentrum een stop- en parkeerverbod is ingesteld. Hierop wordt gehandhaafd. U kunt uw auto altijd parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken. 

Jaarkalender

Hieronder staan de vakanties en studiedagen van het schooljaar 2023-2024. De complete jaarkalender  staat op de Parro-app van KC De Groote Wielen. De Parro-app is te downloaden in de appstore en de Playstore door te zoeken naar 'Parro'. 

maandag 28 augustus 2023        eerste schooldag 

14 t/m 22 oktober 2023           herfstvakantie 

maandag 23 oktober 2023         studiedag kindcentrum 

woensdag 6 december 2023        studiedag 

23 december ‘23 t/m 7 januari ‘24  kerstvakantie 

10 t/m 18 februari 2024          carnavalsvakantie 

donderdag 29 februari 2024       studiedag 

vrijdag 29 maart 2024            studiedag 

maandag 1 april                2de paasdag  

20 april ‘24 t/m 5 mei ‘24         meivakantie 

9 en 10 mei 2024                hemelvaart 

maandag 20 mei 2024            2de Pinksterdag 

3 t/m 7 juni 2024.                                   junivakantie 

6 juli t/m 18 augustus 2024        zomervakantie