Tijden en kalender

Opvangtijden

Kindcentrum De Groote Wielen verzorgt van maandag tot en met vrijdag tussen 7.30 en 18.30 uur verschillende opvangarrangementen waarbij het kind met leeftijdsgenootjes in een groep zit. Er zijn verschillende opvangcontracten mogelijk. In de  informatiegids staat in hoofdstuk 4 meer informatie over de opvangarrangementen. Op de website www.onskindbureau.nl/tarieven zijn de actuele tarieven, tijden en arrangementen te vinden.

Tijdens de vakantie periodes is er de vrijheid om (hele of halve) dagen af te nemen. We bieden daarin twee verschillende opvang mogelijkheden aan: verlengde ochtend: 07:30-14:30 uur of de hele dag: 07:30-18:30 uur

 

Onderwijstijden

Op ons Kindcentrum hanteren we een continurooster. De onderwijstijden op KC De Groote Wielen zijn alle dagen van 8.30 tot 14.00 uur. Op sommige vrijdagen voor de vakanties zijn de kinderen om 12.00 uur uit.

Om 8.20 uur gaat de deur open en kunnen de kinderen zelf naar hun eigen groep. De kinderen van groep 1 en 2 starten op het schoolplein. In principe nemen de ouders buiten afscheid van hun kind. Voor noodzakelijke berichten die niet via de app of mail kunnen, mogen die ouders even met hun kind naar binnen voor een kort overleg met de leerkracht. 

Om 14.00 uur komt de leerkracht met de kinderen op het schoolplein naar buiten. De ouders van de groepen 1-2 mogen op de speelplaats wachten op hun kind. Alle andere ouders wachten buiten het hek. 

Rondom het kindcentrum is het tussen 08.00 en 08.45 uur en tussen 13.30 en 14.30 uur erg druk. We verzoeken u daarom om zoveel als mogelijk te voet of op de fiets te komen. Mocht u met de auto komen dan is het belangrijk om te weten dat er voor het kindcentrum een stop- en parkeerverbod is ingesteld. Hierop wordt gehandhaafd. U kunt uw auto altijd parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken. 

Jaarkalender

Hieronder staan de vakanties en studiedagen van het schooljaar 2021-2022 en het schooljaar 2022-2023. De complete jaarkalender  staat op de Parro-app van KC De Groote Wielen. De Parro-app is te downloaden in de appstore en de Playstore door te zoeken naar 'Parro'.

 

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2021-2022

 • Herfstvakantie: maandag 25 oktober 2021 t/m vrijdag 29 oktober 2021
 • Kerstvakantie: vrijdag 24 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022
 • Carnavalsvakantie: maandag 28 februari 2022 t/m vrijdag 4 maart 2022
 • 2de Paasdag: maandag 18 april 2022
 • Meivakantie: maandag 25 april 2022 t/m vrijdag 6 mei 2022
 • Hemelvaart: donderdag 26 t/m vrijdag 27 mei 2022
 • 2e Pinksterdag: maandag 6 juni 2022
 • Zomervakantie: maandag 25 juli t/m vrijdag 2 september 2022

De opvang is gesloten op de volgende feestdagen: Nieuwjaarsdag, 2e paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag 5 mei ( eens in de vijf jaar, vanaf 2010), Hemelvaartsdag en de vrijdag hierna, 2e pinksterdag,1e en 2e kerstdag. Op 24 en 31 december sluiten we om 17.00 uur.Daarnaast zijn we maximaal 2 extra dagen gesloten. Deze dagen worden gebruikt als studiedagen voor de medewerkers. De exacte data hiervan worden tijdig in de Nieuwsflits vermeld.

 

Studiedagen

 • Studiedag: dinsdag 5 oktober 2021
 • Studiedag: maandag 1 november 2021
 • Studiedag: woensdag 9 februari 2022
 • Studiedag: vrijdag 15 april 2022
 • Studiedag: vrijdag 3 juni 2022
 • Studiedag: donderdag 30 juni 2022

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2022-2023

Vrijdag 23 september 2022                  studiedag kindcentrum 

Woensdag 5 oktober 2022                   studiedag ATO 

24 t/m 28 oktober 2022                       Herfstvakantie 

Dinsdag 6 december 2022                   studiedag 

Vrijdag 23 december 2022                  onderwijs tot 12.00 uur 

26 december ’22 t/m 6 januari ’23    Kerstvakantie 

Vrijdag 17 februari 2023                      onderwijs tot 12.00 uur 

20 t/m 24 februari 2023                      Carnavalsvakantie 

Maandag 27 februari 2023                 studiedag 

Vrijdag 7 april 2023                             studiedag (Goede Vrijdag) 

Maandag 10 april 2023                       2de Paasdag 

24 april t/m 5 mei 2023                     Meivakantie 

18 en 19 mei 2023                             Hemelvaart 

Maandag 29 mei 2023                      2de Pinksterdag 

Dinsdag 30 mei 2023                        studiedag 

Donderdag 29 juni 2023                   studiedag 

Vrijdag 14 juli 2023                            onderwijs tot 12.00 uur (laatste schooldag) 

17 juli t/m 25 augustus 2023             Zomervakantie 

28 augustus 2023                              eerste schooldag schooljaar 2023-2024