PBS (Positive Behavior Support)

Onze taak gaat verder dan alleen kennis en basisvaardigheden meegeven. Omgaan met jezelf en met elkaar en de sociaal-emotionele ontwikkeling staan daarom ook centraal in ons aanbod. We besteden veel aandacht aan vaardigheden als samenwerken en communiceren, en aan het geven en ontvangen van erkenning en waardering. Ook jezelf leren kennen, openheid en respect hebben voor de ander en je omgeving vinden we belangrijk. We leren kinderen zich in te kunnen leven in de ander en elkaars verschillen te accepteren. Dit alles doen we door een rijke leeromgeving te creëren waarin het samen leren, werken en spelen geoefend wordt.

Op Kindcentrum De Groote Wielen werken we vanuit de principes van SWPBS (School Wide Positive Behavior Support). We creëren een positief en veilig schoolklimaat waar we ouders en kinderen nauw bij betrekken en waarbinnen pestgedrag weinig kans krijgt. Met opgestelde gedragsverwachtingen maken we concreet welk gedrag we van kinderen verwachten. Daardoor kunnen we hen belonen wanneer ze zich aan deze verwachtingen houden en hen erop aanspreken wanneer dit niet lukt. 

In alle groepen is een PBS map aanwezig. In deze map komen de volgende punten terug:

  • De PBS jaarkalender

In iedere groep worden wekelijks PBS lessen gegeven en wordt er met elkaar gesproken over gedrag. Wij werken volgens een jaarkalender zodat we alle ruimtes en gedragsverwachtingen aan bod laten komen.

  • Interventies op groen niveau

Wij hebben voor alle leerlingen gedragsverwachtingen opgesteld  voor de volgende ruimtes: de klas, de gang, de toiletten, de gymzaal, het plein en de algemene ruimtes. Per ruimte zijn er afspraken gemaakt die ook op die betreffende plek hangen. Per ruimte zijn er lessen ontwikkeld die door de leerkrachten worden aangeboden.

Ondanks dat we duidelijk aangeven wat we van kinderen verwachten en dat we kinderen zoveel mogelijk positief belonen, kan het soms voorkomen dat kinderen ongewenst gedrag laten zien. In dit geval hanteren wij een reactieprocedure en volgen wij de consequentiematrix. Hierin staat omschreven wat wij ongewenst, zeer ongewenst en grensoverschrijdend gedrag vinden en wat de daarvoor geldende consequenties zijn.

  • Interventies op geel en rood niveau

Voor een aantal leerlingen bieden de interventies op groen niveau onvoldoende handvatten. Zij hebben extra interventies nodig om zich aan de gedragsverwachtingen te kunnen houden. Deze interventies worden afgestemd op de behoeften van het kind. We kijken met het PBS-team, de gedragsspecialist, de leerkracht, ouders en de leerling zelf wat de leerling nodig heeft. Wij maken bij zeer ongewenst en grensoverschrijdend gedrag gebruik van het IRIS registratiesysteem. Zo kunnen we als PBS team monitoren waar er hulp nodig is en waar er interventies nodig zijn om er zo voor te kunnen zorgen dat we zo veel mogelijk positief gedrag zien.

  • Pleinplan

We hebben met het team een Pleinplan opgesteld waarin we specifiek hebben omschreven wat we op het plein van de kinderen en de leerkrachten verwachten.

  • Pestprotocol

We hebben een pestprotocol opgesteld waarin we omschrijven wat we op KC De Groote Wielen doen om pesten te voorkomen en wat we doen in het geval dat er sprake is van pesten. Het pestprotocol is hieronder te downloaden

  • PBS Kids team

Het PBS Kids team komt maandelijks bij elkaar onder begeleiding van een leerkracht uit het PBS team. In het Kids team zitten afgevaardigden uit de groepen 5 t/m 8. Zij overleggen met elkaar over alles wat op het gebied van gedrag binnen de school speelt en zetten hier samen acties op.