Groep 5

Kinderen gaan in groep 5 vanuit spelenderwijs leren naar planmatig leren. Hierbij zijn samenwerking en eigenaarschap van de leerstof belangrijke elementen.  

Kernvakken 

Taal, spelling en begrijpend lezen 

In groep 5 gaan de kinderen verder met het aanleren van de spellingsregels van de methode Staal. We gebruiken de uitdagende methode Blink om de kinderen te laten oefenen met teksten. We werken interactief, op papier en op de computer. We gebruiken deze methode voor begrijpend lezen, en woordenschat. 

Rekenen 

In groep 5 breiden we ons getalbegrip uit van 100 naar 1000 en we leren plus- en minsommen te maken tot 1000 op de getallenlijn. Het leren van de tafels en deeltafels speelt een belangrijke rol in groep 5. Het inzicht in een deling is de eerste en de belangrijkste stap hierin. De digitale klok wordt in groep 5 aangeboden, we maken hierbij de vertaalslag naar de analoge klok. Bij het meten leren de kinderen nu nieuwe begrippen zoals: mm, dm, km, ml, cl, dl, mg, g, oppervlakte en omtrek. Het geldrekenen doen we in groep 5 met alle munt- en biljetsoorten, waarbij ook het rekenen met kommagetallen wordt aangeboden. Dit alles doen we via de methode wereld in getallen op de chromebook.  

Thema 

Bij het werken aan deze thema’s leren de kinderen onderzoeksvragen stellen, omgaan met het opzoeken en verwerken van informatie, werken volgens een plan, samenwerken en diverse presentaties verzorgen. Ook de creatieve vakken koppelen we aan de thema’s. Al jaren mogen de groepen 5 genieten van de workshops van docenten van Klas en Kunst. Er worden vier disciplines aangeboden: theater, muziek, beeldende vorming en dans. 

Thema’s dit jaar:

  • Rampzalige gebeurtenissen

  • Hollands glorie

  • Stadse fratsen

  • Te gekke uitvindingen

  • Wereldse gerechten.

 We zijn altijd op zoek naar leuke manieren om de wereld in de klas te halen, of om met de kinderen ergens naartoe te gaan. We vinden het bijvoorbeeld heel leuk als iemand in de klas komt vertellen over zijn/haar beroep, of iets kan komen laten zien. 

Goed om te weten... 

Gym 

Wij gymmen op woensdag en donderdag.  

Kringen 

De kinderen bereiden dit schooljaar 2 kringen voor: een boekenkring en een kijk-en-vertelkring.  

 Oefeningen voor thuis 

In groep 5 krijgen de kinderen in principe geen huiswerk, echter kan de extra oefening voor enkele kinderen wel noodzakelijk zijn. Dit doen wij altijd in overleg met ouders. 

Het is wenselijk dat thuis de tafels, automatiseersommen en spellingregels via Ambrasoft worden geoefend. Ook thuis hardop lezen is voor veel kinderen in groep 5 belangrijk. De redactiesommen kunnen geoefend worden op www.redactiesommen.nl.   

Klas en kunst 

In groep 5 worden er workshops vanuit Klas en Kunst aangeboden: theater, muziek, beeldende vorming en dans. 

Tafel- en klokkendiploma 

In groep 5 gaan wij verder met het behalen van de tafel- en klokkendiploma’s.