Ruilen of extra opvang

Wij bieden gecontracteerde dagdelen voor de dagopvang en buitenschoolse opvang. Dit stimuleert de stabiliteit van de groepen, het kind voelt zich veilig en daarmee waarborgen we depedagogische kwaliteit van de opvang.Het kan natuurlijk voorkomen dat uw kind niet kan komen, of dat u extra opvang nodig heeft opeen andere dag dan de gecontracteerde dagdelen. De afmelding en aanvraag dient via eenbestelling/aanvraag in de ouderapp gedaan te worden. U krijgt binnen 2 werkdagen een terugkoppeling op uw bestelling. Bestelling/aanvragen worden niet meer op de groep behandelt. Als u extra opvang wenst binnen24 uur neem dan contact op met de manager van uw locatie, deze helpt u graag. Ruilen- of extra opvang bestellen/aanvragen kan, als voldaan wordt aan de volgende punten:

• Er ruimte is binnen de eigen locatie en eigen doelgroep (Bij eventuele plaatsing op eenandere groep moet door u een toestemmingsverklaring voor meerdere groepen getekendzijn).

• Het past binnen de wettelijke medewerker-kind ratio.

• De bestelling/aanvraag een, binnen Ons Kindbureau, bekend product is. Bijvoorbeeld eenuurtje langer blijven kan niet

.• Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

• Een bestelling/aanvraag doen kan tot 60 dagen in de toekomst. Afmelden kan tot 90 dagenin de toekomst.

Dit kan via de ouderapp Flexkids

Wilt u een dag extra opvang?

Het kan voorkomen dat u naast de vaste opvangdagen incidenteel gebruik wilt maken van een extra dag. Het is dan mogelijk extra opvang aan te vragen mits er plaats is binnen de groep waar uw kind geplaatst is. U kunt op z’n vroegst een maand van te voren de gewenste extra dag aanvragen bij de pedagogisch medewerksters.

Op het moment dat uw verzoek goedgekeurd is door de pedagogisch medewerker vult u samen het formulier extra opvang in dat getekend wordt door u en door de pedagogisch medewerker. Het formulier gaat naar de administratie. Hier wordt de dag verwerkt zodat deze gefactureerd kan worden en de uren toegevoegd worden aan het totaal aantal uren dat u opgeeft aan de belasting voor de kinderopvangtoeslag van dat jaar. 

Wilt u gebruik maken van een dag extra opvang dan kunt u deze aanvragen via de ouderapp Flexkids.