Onderzoekend leren

De wereld verandert razendsnel. We creëren daarom een aanbod dat voor kinderen zinvol is en tegelijkertijdhoogwaardige kennis en vaardigheden aanbrengt. Het onderzoekend leren neemt een belangrijke plek in binnen dit aanbod. We stimuleren een onderzoekende houding en dagen het kind uit om tot nieuwe inzichten te komen. In een deel van ons onderwijs, het domein oriëntatie op jezelf en de wereld en expressie, geven wij daar vorm aan vanuit thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Voorbeelden van thema’s zijn: de supermarkt, de ruimte, de Middeleeuwen, verkeer, groeien en bloeien, enzovoort. Onderzoeken, samenwerken en interactie staan hierbij centraal. We leren de kinderen bepaalde vaardigheden, denk hierbij aan samenwerken, vragen durven stellen, complexe problemen op te lossen maar ook presenteren, samenvatten, omgaan met informatiebronnen, onderzoeksplannen maken en uitvoeren. 

De thema’s worden geopend met startactiviteiten waarin we de voorkennis van de kinderen activeren. Hierna gaan kinderen op onderzoek uit om de wereld om zich heen verder te verkennen en hun kennis uit te breiden. Bij de jonge kinderen gebeurt dat voornamelijk in de vorm van spel. Er komt in de klas bijvoorbeeld een ziekenhuis, een bouwmarkt of een restaurant. Naarmate de kinderen ouder worden, komt het onderzoekend leren steeds meer centraal te staan. Kinderen beginnen hun onderzoek met het stellen van onderzoeksvragen om erachter te komen wat ze willen onderzoeken. Om deze vragen te kunnen beantwoorden maken de kinderen een onderzoeksplan. De omgang met verschillende bronnen (boeken, internet of personen) is een belangrijk deel van het onderzoek. Want hoe vind je nu de juiste informatie en wat doe je ermee? Daarbij kunnen ook gasten worden uitgenodigd die ons meer kunnen vertellen over de wereld of gaan wij naar experts toe. Het onderzoek wordt afgerond met een presentatie van de informatie. 

Het onderzoekend leren komt ook terug in de expressieve vakken. We leren kinderen hun eigen persoonlijkheid te uiten, te delen en vorm te geven. Kinderen krijgen hierin de ruimte en vrijheid om met materiaal te experimenteren. Maar ook muziek, drama en dans vallen onder onze creatieve vakken. We hechten meer waarde aan het (leer)proces dat leerlingen hierbij doorlopen, dan aan het eindproduct dat zij maken. Wij werken met ateliers en technisch aanbod; kinderen kunnen zich bij een aantal thema’s in het jaar inschrijven voor ateliers. Leerkrachten bieden verschillende technieken en opdrachten aan, zoals fotografie, boetseren, tekenen, schilderen, animatie enzovoort.

Onder het kopje 'Onderwijs' is bij de groepen terug te vinden welke thema's wanneer worden aangeboden.