Groep 3

Groep 3 is een bijzonder jaar. Voor de kinderen gaat er een wereld open als ze leren lezen, rekenen en schrijven! 

  

De kernvakken 

Taal, spelling en begrijpend lezen 

Op onze school leren de kinderen lezen en spellen met de methode ‘Actief leren lezen’. Kinderen leren de letters niet aan zoals we het alfabet opzeggen, maar spreken de letters fonetisch uit (zoals je ze in een woord hoort). Bij het woord ”kat” zeg je bijvoorbeeld geen KAA-AA-TEE, maar k-a-t. In de leesmethode wordt het leren lezen van de letters en woorden direct gekoppeld aan het lezen met begrip. Dit vergroot het leesplezier! 

Na ongeveer drie weken hebben de kinderen alle klinkers en medeklinkers al geleerd. Hierdoor kunnen de kinderen al vrij snel korte verhaaltjes lezen! De lange klanken en tweetekenklanken volgen daarna.  

De kinderen schrijven in blokletters. Deze worden aangeboden middels de methode 'Pennenstreken'. 
   

Rekenen 

Bij het rekenen gaan we uit van de methode ‘Wereld in getallen’. De belangrijkste doelstellingen dit schooljaar zijn: 

Het getalbegrip tot 20 
Het automatiseren van de erbij en erafsommen tot 20 
Het leren van de hele en halve uren op de analoge klok 
Het geldrekenen tot 20 euro 
Het splitsen van de getallen tot 10 

We maken in onze lessen op speelse wijze de vertaalslag van verhaaltjessommen naar rekenbewerkingen. 

  

Thema 

In de middagen verkennen de kinderen de wereld door middel van thema’s die aangeboden worden via Leskracht. Wereldoriënterende vakken komen zo op een aantrekkelijke manier aan bod. Er wordt gewerkt vanuit de belevingswereld van het kind. Klassikaal laten we de kinderen kennismaken met het stellen van onderzoeksvragen. Wanneer de kinderen zelfstandig met het thema aan de slag gaan, proberen we dit zoveel mogelijk spelenderwijs in hoeken te doen. De kinderen leren vaardigheden als samenwerken, initiatief nemen en kunnen zich expressief uiten.  

De thema’s die dit schooljaar (2020-2021) aan bod komen zijn: 
- Jij en ik (toen en nu) 
- Duurzaam leven 
- Van St. Juttemis tot party (Sinterklaas en Kerst) 
- Kunst 
- Natuurkrachten 
- Zoogdier en mens 
- Wereldse gebieden 

We zijn altijd op zoek naar leuke manieren om de wereld in de klas te halen, of om met de kinderen ergens naartoe te gaan. We vinden het bijvoorbeeld heel leuk als iemand in de klas komt vertellen over zijn/haar beroep, of iets kan komen laten zien.  
   

Goed om te weten... 

Gym 
De groepen 3 gymmen op woensdag en donderdag. In groep 3 nemen de kinderen voor het eerst een gymtas mee naar school op de gymdagen. In deze tas zitten gymschoenen, een korte broek en een t-shirt (allen voorzien van naam). 
 

Schoolbieb 
De dag waarop we naar de bieb gaan is nog niet bekend.  
 

Kringen 
De kinderen bereiden dit schooljaar een boekenkring en een kijk-en-vertelkring voor. De indeling wordt t.z.t. gecommuniceerd. 

 

Ga voor meer praktische informatie over het onderwijs naar de KCDGW-app en klik op de knop 'Welkom op KC De Groote Wielen'.