Groep 3

Groep 3 is een bijzonder jaar. Voor de kinderen gaat er een wereld open als ze leren lezen, rekenen en schrijven! 

De kernvakken 

Taal, spelling en begrijpend lezen 

Op onze school leren de kinderen lezen en spellen met de methode ‘Actief leren lezen’. Kinderen leren de letters niet aan zoals we het alfabet opzeggen, maar spreken de letters fonetisch uit (zoals je ze in een woord hoort). Bij het woord ”kat” zeg je bijvoorbeeld geen KAA-AA-TEE, maar k-a-t. In de leesmethode wordt het leren lezen van de letters en woorden direct gekoppeld aan het lezen met begrip. Dit vergroot het leesplezier! 

Na ongeveer drie weken hebben de kinderen alle klinkers en medeklinkers al geleerd. Hierdoor kunnen de kinderen al vrij snel korte verhaaltjes lezen! De lange klanken en tweetekenklanken volgen daarna. In dit filmpje, speciaal voor ouders, wordt het werken met de methode Actief Leren Lezen uitgelegd.

De kinderen schrijven in blokletters. Deze worden aangeboden middels de methode 'Pennenstreken'.  

Rekenen 

Bij het rekenen combineren we de methode ‘Wereld in getallen’ met de werkwijze van ‘Met Sprongen Vooruit’. De belangrijkste doelstellingen dit schooljaar zijn:Het getalbegrip tot 100Het splitsen van de getallen tot 10Het automatiseren van de erbij en erafsommen tot 20 Het leren van de hele en halve uren op de analoge klok Het geldrekenen tot 20 euro 

We maken in onze lessen op speelse wijze de vertaalslag van verhaaltjessommen naar rekenbewerkingen.  

Thema 

In de middagen verkennen de kinderen de wereld door middel van thema’s. Wereldoriënterende vakken komen zo op een aantrekkelijke manier aan bod. Er wordt gewerkt vanuit de belevingswereld van het kind. Wanneer de kinderen zelfstandig met het thema aan de slag gaan, proberen we dit zoveel mogelijk spelenderwijs in hoeken te doen. De kinderen leren vaardigheden als samenwerken, initiatief nemen en kunnen zich expressief uiten.  

Via de Parro App houden wij jullie op de hoogte van de thema’s in de klas.  

We zijn altijd op zoek naar leuke manieren om de wereld in de klas te halen, of om met de kinderen ergens naartoe te gaan.  

Goed om te weten... 

Gym De groepen 3 gymmen op woensdag en donderdag. In groep 3 nemen de kinderen voor het eerst een gymtas mee naar school op de gymdagen. In deze tas zitten gymschoenen, een korte broek, een t-shirt en een haarelastiekje wanneer van toepassing (allen voorzien van naam).  

Schoolbieb 

De kinderen gaan 1 keer per week naar de schoolbieb.  

Kringen 

De kinderen bereiden in groep 3 een kijk-en-vertelkring voor.