Aanmelden en informatie

U kunt zich schriftelijk aanmelden bij:

Ons Kindbureau

Afdeling Planning en Plaatsing
Spirealaan 8
5247 HK Rosmalen
U kunt ook een inschrijfformulier verkrijgen door contact op te nemen met de afdeling Planning en Plaatsing via 073 8511158 of een e-mail met uw adresgegevens te sturen naar info@onskindbureau.nl

Op www.onskindbureau.nl vindt u alle informatie over prijzen, plaatsingscriteria, regelingen rondom vakantie- en studiedagen.

We zijn gesloten op de volgende feestdagen:

  • Nieuwjaarsdag
  • 2e paasdag
  • Koningsdag
  • Bevrijdingsdag 5 mei ( eens in de vijf jaar, vanaf 2010)
  • Hemelvaartsdag en de vrijdag hierna
  • 2e pinksterdag
  • 1e en 2e kerstdag

Op 24 en 31 december sluiten we om 17.00 uur.
Daarnaast zijn we maximaal 2 extra dagen gesloten. Deze dagen worden gebruikt als studiedagen voor de medewerkers. De exacte data hiervan krijgt u in de nieuwsbrief te horen.

Kennismakingsgesprek en wennen.

Ongeveer 6 weken voor de ingang van de plaatsing krijgt u van ons een kennismakingsbrief. Één van
de pedagogisch medewerkers van de groep neemt dan contact met u op voor een kennismakingsgesprek met u en uw kind. Na dit gesprek worden er afspraken gemaakt voor het wennen op de groep. Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich bij ons op zijn gemak voelt, maar ook dat u uw kind met een vertrouwd gevoel bij ons achter kunt laten. Ook de pedagogisch medewerksters kunnen dan wennen aan uw kind en wat hij/zij prettig vind.

Haal- en Brengtijden.

Binnen de contracten die u bij ons afneemt hanteren wij geen strakke haal- en breng- tijden. Wel willen wij u er op wijzen dat wijvan 09.00 tot 17:00 uur een dagprogramma hebben waaraan uw kind deelneemt en het voor uw kind storend kan zijn als u uw kind eerder komt halen. Komt u op andere tijden, laat dit dan weten aan de pedagogisch medewerkers, zodat zij daar rekening mee kunnen houden.
Wij willen u dringend verzoeken om er zorg voor te dragen dat uw kind op tijd wordt opgehaald

Digitaal aanmelden kan hier Ruilen of extra opvang