Kindcentrumraad

Kindcentrum De Groote Wielen is op weg om een volwaardig integraal kindcentrum te worden. Dat betekent dat onderwijs en opvang geïntegreerd wordt aangeboden voor kinderen van 0 t/m 13 jaar. Het eigen karakter vraagt ook om nieuwe vormen van medezeggenschap en ouderbetrokkenheid.

Kindcentrum De Groote Wielen kiest vanuit deze ontwikkeling voor een kindcentrumraad (KC-Raad), een combinatie van de Medezeggenschapsraad van school (MR) en de OC- Oudercommissie van Ons Kindbureau (OKB), die de belangen van alle kinderen van 0 t/m 13 jaar gedurende de hele dag behartigt. In de wet heeft een KC te maken met twee wetgevingen die nog niet op elkaar zijn afgestemd. Het onderwijs valt onder de Wet Primair Onderwijs en de kinderopvang onder de Wet Kinderopvang. Daarom hebben we binnen de KC raad nog steeds wel een portefeuille verdeling van MR en OC.

Onder de onderstaande knoppen leest u alles over de Medezeggenschapsraad en de Oudercommissie.

Medezeggenschapsraad

Oudercommissie