Missie en visie

WHY

Als je maar lang genoeg jezelf blijft, word je vanzelf bijzonder. Door dicht bij jezelf te blijven kom je ook dichter bij de ander.

HOW

In kindcentrum de Groote Wielen werken opvang en onderwijs als één team samen. Dat merk je aan de doorgaande (leer)lijnen (van 0 tot 12) en de natuurlijke doorstroom voor de kinderen. We bieden de kernvakken in alle groepen op een traditionele manier aan. De zaak- en creatieve vakken bieden we, binnen een thema, meer vrij en onderzoekend aan (in de middag en op de BSO). Hierdoor worden verschillende manieren van spelend en ontdekkend leren bij alle kinderen geprikkeld en ontwikkeld. Op de Groote Wielen kan iedereen zichzelf zijn. Kinderen, team én ouders worden gezien, gewaardeerd en daardoor geraakt. Onze uitgangspunten om dit te borgen:

1. We doen het met z’n allen (kind-ouder-team).

2. We zijn aanpakkers!

3. We zorgen dat we iedereen zien en ‘aanraken’ zoals hij/zij is.

4. We werken volgens heldere en herkenbare structuren.

5. We geven ‘gewoon’ goed les, en bieden ‘gewoon’ goede opvang.

6. We stimuleren elkaar door ruimte en vertrouwen te geven.

7. Eigenaarschap en autonomie zijn belangrijk. Je mag jezelf zijn.

 

WHAT

In kindcentrum de Groote Wielen komen traditioneel onderwijs en onderzoekend leren op een natuurlijke manier samen.